06-04-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de masinist ecluza la Sectia Operare Ecluza PF I - Personal operativ si 1 post de marinar la Sectia Operare Ecluza PF I - Personal navigant - SH Portile de Fier - 22.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, localitatea Drobeta - Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 22.04.2021, ora 10:00, concurs  cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de MAȘINIST ECLUZĂ la Secția Operare Ecluză PF I – Personal operativ – SH Porțile de Fier și a unui post de MARINAR la Secția Operare Ecluză PF I – Personal navigant – SH Porțile de Fier

 

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ale posturilor de MAȘINIST ECLUZĂ – PERSONAL OPERATIV sunt:

 • Asigură şi monitorizează funcţionarea, la parametrii tehnici proiectaţi, a instalaţiilor din zona de deservire, în timpul serviciului de tură, execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile primite şi regulamentele în vigoare;
 • Posturile presupun muncă în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de MAȘINIST ECLUZĂ la Secția Operare Ecluză PF I – Personal operativ – SH Porțile de Fier:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil: mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 2 ani în sectorul energetic;
 • Cunoștințe minimale privind utilizarea calculatorului.

 

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ale postului de MARINAR – PERSONAL NAVIGANT sunt:

 • Asigură pe nava I.P Gura Vaii exploatarea, supravegherea și controlul funcționării la parametrii tehnici proiectaţi a instalaţiilor și echipamentelor de pe puntea navei atât în mers cât și în staționare în timpul efectuarii serviciului operativ de tură;
 • Execută activităţile de întreţinere, reparații și curățenie la bordul navei;
 • Postul presupune muncă în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MARINAR la Secția Operare Ecluză PF I – Personal navigant – SH Porțile de Fier:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de studii medii;
 • Certificat de capacitate Marinar;
 • Cunoștințe privind manevra, construcția și stabilitatea navei;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile de la bordul navelor;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii de specialitate marină;
 • Experiență de minim 2 ani in activitatea de navigație/îmbarcat pe nave;
 • Cunoașterea unei limbi straine (engleză, rusă, germană, franceză) nivel mediu.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist ecluză constă în:

 • Probă scrisă - pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Concursul pentru ocuparea postului de marinar constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajarea pe posturile de mașinist ecluză/marinar este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic),  în data de 23.04.2021.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 20.04.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter