18-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post sef tura la CHE Munteni si 1 post masinist turbine la CHE Munteni - Secția Exploatare Remeti-Munteni - UHE Oradea - SH Cluj - 10.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 10.11.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor două posturi:

 • un post de ȘEF TURĂ (S, SSd, Ms), pe durată nedeterminată, la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj;
 • un post de MAȘINIST TURBINE, pe durată nedeterminată, la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj

 

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ȘEF TURĂ (S, SSd, Ms) la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea centralei Munteni I și II în condiții de siguranță în vederea producerii de energie electrică la parametri de calitate ceruți;

- Supravegherea instalațiilor, interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametrii normali; efectuează manevre în instalații conform RGM; efectuează ronduri în instalații conform graficelor de rond; asigură luarea măsurilor tehnice de securitate și sănătate în muncă la instalațiile la care se vor executa lucrări;

- Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ȘEF TURĂ (S, SSd, Ms) sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Absolvent de studii superioare/studii superioare de scurtă durată/şcoală de maiştri;

- Profil: energetic, electric, electrotehnic, electromecanic, hidroenergetic, electroenergetic, electronică, automatizări, CSRE;

- Minim 1 an experiență în domeniul electric;

- Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind echipamentele şi instalaţiile energetice;

- Cunoştinţe privind legislatia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe prevăzute în regulamentul de conducere prin dispecer, ordinul de împărțire a instalațiilor, instrucțiunilor interne și prescripțiilor energetice;

- Cunoștințe și deprinderi practice pentru realizarea performanțelor pe post;

- Îndeplinește condițiile prevăzute  în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație

conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

 - Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului.

 2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

-  Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE sunt:

 

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare în domeniul mecanic, electromecanic, mecanic mașini și utilaje, lăcătuș mecanic sau alte calificări asimilate domeniului mecanic;

- Cunoștințe privind echipamentele și instalaţiile energetice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe generale de hidraulică, mașini și acționări hidraulice;

- Cunoştinţe generale privind funcţionarea centralelor hidroelectrice, părţi componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Studii medii (Liceu/Școală de maiștri) specialitate mecanic;

 - Absolvent de studii superioare de specialitate în domeniul mecanic;

 - Minim 1 an experiență în domeniul mecanic.

 

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursul pentru ocuparea postului de şef tură (S, SSd, Ms) constă în:

 • Probă scrisă  – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de şef tură (S, SSd, Ms) este 8,00.

 

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine constă  în:

 • Probă scrisă  – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist turbine este 7,00.

 

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 12.11.2021.

 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Candidatul declarat admis pentru postul de şef tură (S, SSd, Ms) la CHE Munteni - Secția Exploatare Remeți-Munteni - UHE Oradea - SH Cluj va începe activitatea pe post după data de 02.02.2022, data vacantării postului.

Candidatul declarat admis pentru postul de mașinist turbine la CHE Munteni - Secția Exploatare Remeți-Munteni - UHE Oradea - SH Cluj va începe activitatea pe post după data de 15.12.2021, data vacantării postului.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 09.11.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter