24-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician sef tura si 1 electrician servicii interne la CHE Vacaresti - UHE Campulung - Secţia Exploatare Dambovita-Campulung - SH Curtea de Arges - 10.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Câmpulung, Str.Alexandru cel Bun, Nr.55, Câmpulung, Jud.Argeş, în data de 10.09.2021, ora 10:00 , concursuri cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea  posturilor de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE şi ELECTRICIAN ŞEF TURĂ, pe durata nedeterminata, la CHE Văcărești/Secţia Exploatare Dâmbovița-Câmpulung/UHE Câmpulung - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Grupa a III-a, conform ISSM-HE 001 in vigoare ( dupa autorizarea pe post);
 • Cunostinte privind instalatiile electrice si echipamentele energetice ;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice ;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice;
 • Autorizare minim ANRE II A, IIB;
 • Agent de securitate;
 • Minim 2 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician şef turǎ, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Grupa a IV-a, conform ISSM-HE 001 in vigoare ( dupa autorizarea pe post);
 • Experienta de minim 2 ani in instalatiiile energetice;
 • Cunostinte privind instalatiile electrice si echipamentele energetice ;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice ;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit: 

 • Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice;
 • Autorizare minim ANRE II A, IIB;
 • Agent de securitate;
 • Minim 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile  pentru ocuparea posturilor  de electrician servicii interne şi electrician şef tura, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea/promovarea în funcţia de electrician servicii interne şi electrician şef turǎ  , este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic) în data de 13.09.2021. 

Ocuparea posturilor se va face in ordinea notelor si a optiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 09.09.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

 

Abonati-va la newsletter