21-06-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post conducator auto la Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Rm. Vâlcea - 06.07.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 06.07.2022 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de CONDUCATOR AUTO la SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-  Asigurarea transportului personalului UHE Slatina si SH Rm. Valcea în condiții de siguranță, cu autovehicule din dotarea UHE Slatina.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de conducator auto, sunt:

 

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Conducător auto profesionist cu permis de conducere categoriile B, C și D, E;
 • Atestat pregătire profesională pentru transport rutier public persoane si marfa ;
 • Minim 3 ani conducător auto profesionist;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, SU si Mediu ;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni in domeniu, alte reglementari privind activitatea postului ;
 • Cunoașterea legislației rutiere în vigoare.
 • Capacitate de autoorganizare și punctualitate, loialitate față de firmă ;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 

Condiții de dorit:

 • Minim 5 ani conducător auto profesionist.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

 

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de conducător auto, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 100% din nota finală;

Nota minimă pentru angajare pe postul de conducător auto este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic în data 07.07.2022.

 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:   

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.07.2022, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Valcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter