08-11-2022

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 INGINER la SERVICIUL MONITORIZARE ȘI DIAGNOZĂ (cu loc de muncă la UHE Dorin Pavel) - SH Ramnicu Valcea - 20.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 20.12.2022 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de INGINER la SERVICIUL MONITORIZARE ȘI DIAGNOZĂ (cu loc de muncă la UHE Dorin PAVEL) – SH RM. VALCEA.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru Secțiile/Atelierele de exploatare cât și pentru celelalte compartimente funcționale aferente S.H. Rm. Valcea - UHE ”DORIN PAVEL”
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Studii Superioare tehnice, profil: energetica/ hidroenergetica/ electroenergetica /automatica /electronica si altele similare;
 • Minim 3 ani experiență în activitatea de exploatare / mentenanță a centralelor hidroelectrice sau in cadrul unui compartiment cu activitate desfășurata in automatizări si telecomunicații;
 • Cunoștințe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoștințe teoretice și practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoștințe privind legislația în domeniul achizițiilor publice, inclusiv avizarea și aprobarea documentațiilor tehnico-economice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunoștințe operare PC (MS Office);
 • Cunoștințe de operare AutoCAD;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Deținerea de permis de conducere categoria B de cel puțin 5 ani;
 • Autorizare ANRE de electrician minim IIB;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 21.12.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 12.2022, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter