26-10-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 asistent manager la Serviciul Administrarea Patrimoniului-S.H. Hateg, cu loc de munca la UHE Caransebes-12.11.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebes, Str. Splai Sebeș nr.2A, Caransebeș, județul Caraș-Severin, în data de 12.11.2020 ora 10:00, concurs cu recrutare externă si internă pentru ocuparea postului de asistent manager, pe durata nedeterminata, la la Serviciul Administrarea PatrimoniuluiS.H. Hațeg, cu loc de muncă la UHE Caransebeș.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurarea activităţii de registratură si secretariat a UHE Caransebes;
 • Asigurarea activităţii de protocol;
 • Gestionarea arhivei din cadrul UHE Caransebes;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de asistent manager, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii medii sau superioare in profilul tehnic, economic, juridic, umanist;
 • Cunostinte avansate de utilizare MS Office: Word, Excel si Powerpoint;
 • Gestionare corespondenta Outlook;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel mediu;
 • Tehnici de comunicare interumana si psihologia clientului;
 • Claritate şi coerenţă în exprimarea scrisă şi orală;
 • Amabilitate, fermitate in limita respectului;
 • Disponibilitate la timp de lucru suplimentar;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii superioare si/ sau studii postuniversitare in domeniul management si/ sau arhivistica;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul birotica-secretariat si/ sau arhivistica;
 • Autorizare pentru prestarea activitatii de arhivare;
 • Minim 2 ani experiență în activitatea de secretariat sau arhivare;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de asistent manager constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de asistent manager este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg și la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 13.11.2020. 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.11.2020 ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg sau la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter