06-01-2022

Anunt interviu pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni, cu recrutare interna si externa 1 Șef CHE/Formația Exploatare Prahova/Secţia Exploatare Ialomița/UHE Câmpulung - SH Curtea de Argeş - 25.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Câmpulung, Str.Alexandru cel Bun, Nr.55, Câmpulung, Jud.Argeş, în data de 25.01.2022, ora 10:00, interviu cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea postului de Șef CHE, pe durată determinată de 6 luni, la Formația Exploatare Prahova/Secţia Exploatare Ialomița/UHE Câmpulung - S.H. Curtea de Argeş.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

Coordonează activitatea de la Formația Exploatare Prahova în vederea producerii energiei electrice utilizand debitele afluente, la parametrii optimi şi în condiţii de siguranță, de economicitate şi eficienţă maximă cu respectarea  regulamentelor  și  restrictiilor existente; Instruirea  personalului  din subordine  pentru a menține un nivel  ridicat de cunoștințe și disciplină tehnologică; Efectuează serviciul operativ de tură, când situația o impune (în acest caz va respecta și fișa postului respectiv);

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de șef CHE, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii : Superioare, SSD, Maistru, specialitatea: electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetica, energetica, centrale hidroelectrice, electrotehnica generala, energetica industriala, inginerie electrica;
 • Cursuri de perfectionare în domeniul tehnic/exploatare;
 • Autorizare interna grupa a V-a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare (după autorizare pe post);
 • Minim 4 ani experiență profesională în activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic din organizație;
 • Cunostinte privind:
 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajarile hidroenergetice;
 • exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice;
 • legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

    - Masterat în domeniul tehnic sau management;

    - Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management ;

    - Cursuri de formare preofesională in domeniul energetic;

    - Permis auto categoria B;

    - Autorizare ANRE IV B;

  - Minim 4 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau   mentenanță a centralelor hidroelectrice;

   - O limba straina de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

 • Interviul pentru ocuparea postului de șef CHE va avea pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durata determinată.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de șef CHE este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 26.01.2022.

Candidatul declarat admis pentru postul de șef CHE va începe activitatea pe post după data de 20.02.2022, data vacantarii postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 21.01.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter