12-10-2020

Anunt concurs cu recrutare interna si externa un post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHEMP Leșu-Secția Exploatare Remeți-Munteni-UHE Oradea-SH Cluj-28.10.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 28.10.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la CHEMP Leșu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj.

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ:

- Deservirea centralei Leşu în condiţii de siguranţă în vederea producerii de energie electrică la parametri de calitate ceruţi;

- Supravegherea instalaţiilor, notarea parametrilor de funcţionare în evidenţele operative aferente zonei de deservire şi interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametri normali; efectuează manevre în instalaţii conform RGM; efectuează ronduri în instalaţii conform graficelor de rond; execută verificari profilactice conform graficelor de verificari profilactice; asigură luarea măsurilor tehnice de securitate si sănătate în muncă la instalaţiile la care se vor executa lucrări;

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

- Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului.

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

- Studii medii (liceu/școală de maiștri)/superioare de specialitate;

- Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a;

- Minimum ANRE IIA, IIB;

- Minimum 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură constă  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician șef tură este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 30.10.2020.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.10.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter