15-05-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de agent hidrotehnic la Serviciul Constructii Hidrotehnice, cu loc de munca la UHE Campulung - SH Curtea de Argeş - 07.06.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Arges, în data de 07.06.2023, ora 10:00 , concurs  cu recrutare internǎ şi externǎ pentru ocuparea  postului de AGENT HIDROTEHNIC pe durata nedeterminatǎ, la SERVICIUL CONSTRUCȚII HITROTEHNICE-cu loc de muncǎ la UHE Câmpulung,  S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice aferente UHE Câmpulung-Secţiei Exploatare Dîmboviţa-Câmpulung ( CHE Clǎbucet, barajul Sǎtic, CHE Rucǎr, MHC Frasin, CHE Dragoslavele, CHE Lereşti, CHE Voineşti, CHEMP Schitu Goleşti, barajul Schitu Goleşti,CHE Vǎcǎreşti şi captǎri secundare Cascoe şi Draxin) si a altor Sectii de Exploatare la solicitarea Şefului Serviciului Constructii  Hidrotehnice

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica;

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concurs pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

 Condiţii obligatorii:

 • Studii: scoala profesionala;
 • Cunoștințe privind instalațiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucțiunile tehnice interne;
 • Cunostiinte privind urmǎrirea comportǎrii construcţiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri (aparate de măsură), proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Studii:specializare in domeniul constructiilor;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Experienta in domeniul urmaririi comportarii contructiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Proba practica – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practica este 5.72.

Nota minimă pentru angajarea/ promovarea  în funcţia de agent hidrotehnic  este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului   vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, dupa caz) în data de 08.06.2023.

Oferta de angajare/promovare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS :

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 06.06.2023, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter