12-05-2021

Anunt concurs recrutare interna și externă 1 post de electrician instalatii baraj la Baraj Fantanele, captare secundara Racatau/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj - 28.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 28.05.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ, pe durata nedeterminata, la Baraj Fantanele, captare secundara Racatau /Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ,  la Baraj Fantanele, captare secundara Racatau /Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalatii baraj sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent şcoală profesională;

- Calificare in meseria de electrician sau electromecanic

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

 - Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

 - Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;

- Minim ANRE IIA, IIB; Agent de securitate

- Minim 2 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.           

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalatii baraj consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalatii baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 02.06.2021.

Candidatul declarat admis pentru postul de electrician instalatii baraj la Baraj Fantanele, captare secundara Racatau/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj va începe activitatea pe post după data de 26.09.2021, data vacantarii postului.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.05.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter