20-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi ELECTRICIAN ECLUZĂ–Pers. operativ, 1 post MAȘINIST ECLUZĂ si 1 post ELECTRICIAN ECLUZĂ–Profilaxie și întretinere instalatii ecluza/Secția Operare Ecluză PF II-UHE PF II-SH Porţile de Fier-15.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, localitatea Drobeta - Turnu Severin, județul Mehedinți,  în data de 15.09.2021, ora 10:00, concurs  cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi de ELECTRICIAN ECLUZĂ la Secția Operare Ecluză PF II – Personal operativ – UHE PF II - SH Porțile de Fier, a unui post de MAȘINIST ECLUZĂ și a unui post de ELECTRICIAN ECLUZĂ la Secția Operare Ecluză PF II – Profilaxie și întreținere instalații ecluză – UHE PF II - SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ale posturilor de ELECTRICIAN ECLUZĂ – PERSONAL OPERATIV sunt:

 • Asigură exploatarea, supravegherea și controlul funcționării la parametrii tehnici proiectaţi a instalaţiilor și echipamentelor din zona de deservire;
 • Postul presupune muncă în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de ELECTRICIAN ECLUZĂ – PERSONAL OPERATIV:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind întreținerea echipamentelor energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 2 ani în sectorul energetic sau activitate de exploatare hidro;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului.

 

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ale postului de MAȘINIST ECLUZĂ – PROFILAXIE ȘI ÎNTREȚINERE INSTALAȚII ECLUZĂ sunt:

 

 • Execută lucrări profilactice, de mentenanţă de mică amploare şi lucrări accidentale (corective) la instalaţiile din zona de deservire, în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile primite şi regulamentele în vigoare.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST ECLUZĂ – PROFILAXIE ȘI ÎNTREȚINERE INSTALAȚII ECLUZĂ:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil: mecanic, lăcătuș mecanic, mecanic întreținere și reparații utilaje, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 2 ani în sectorul energetic;
 • Cunoștințe minimale privind utilizarea calculatorului.

 

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE ale postului de ELECTRICIAN ECLUZĂ – PROFILAXIE ȘI ÎNTREȚINERE INSTALAȚII ECLUZĂ sunt:

 

 • Efectuează lucrări de profilaxie si intreținere la instalaţiile si echipamentele din zona de deservire in conformitate cu solicitările si instrucțiunile primite.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ECLUZĂ – PROFILAXIE ȘI ÎNTREȚINERE INSTALAȚII ECLUZĂ:

 

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind întreținerea echipamentelor energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 1 an în activitatea de întreținere electrică/electromecanică;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile de ecluză.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician ecluză/mașinist ecluză constă în probă scrisă  și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajarea  pe posturile de electrician ecluză/mașinist ecluză este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic),  în data de 16.09.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidați.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter