27-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 INGINER la Serviciul Tehnic și Suport Producție - SH Cluj, cu loc de muncă la UHE Oradea - 12.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Oradea, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 12.10.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de INGINER la Serviciul Tehnic și Suport Producție - SH Cluj, cu loc de muncă la UHE Oradea.

 

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de inginer la Serviciul Tehnic și Suport Producție - SH Cluj, cu loc de muncă la UHE Oradea:

- asigurarea desfășurării activității de documentare în vederea emiterii răspunsurilor, avizelor şi acordurilor la solicitările unor terţi privind activităţi care ar putea avea influenţă asupra condițiilor de exploatare a obiectivelor hidroenergetice din SH Cluj/UHE Oradea;

- efectuarea demersurilor necesare pentru încheierea contractelor de prestări servicii captare apă pentru terți și urmărirea derulării acestora în calitate de responsabil de contract;

- participarea la activitatea de avizare a documentațiilor în CTE-SH;

- gestionarea achizițiilor de resurse specific necesare exploatării CHE în conformitate cu PAAS gestionat de DTSP din SH Cluj;

- asigurarea evidenței AMC/EMM (cu excepția contorilor de energie electrică) și a programării verificărilor metrologice;

- asigurarea de support tehnic de specialitate pentru secțiile de exploatare și pentru celelalte compartimente funcționale din SH Cluj;

- atunci când este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile/ responsabilitățile specifice rolului, incluse în regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare tehnice, profil: electric/electrotehnic/energetic/hidroenergetic/electroenergetic/centrale hidroelectrice/electromecanic;

- Minim 3 ani experiență ca inginer în instalații electrice;

- Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;

- Cunoștințe privind prevederile Normativului PAM (programare a activităţii de mentenanţă);

- Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare/master în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate.

 

DOCUMENTELE  NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru promovare pe postul de inginer este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societății, intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 13.10.2021.

 

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 11.10.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207863, 0264/207810.

Abonati-va la newsletter