06-07-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, 2 posturi de operator MHC la Atelier Exploatare Jiu - MHC Suseni - UHE Tg. Jiu - SH Portile de Fier - 14.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 14.07.2021, ora 10:00, probă practică pentru ocuparea pe perioadă determinată de 6 luni a două posturi de Operator MHC la Atelier Exploatare Jiu – MHC SUSENI – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale posturilor de Operator MHC sunt:

- Deservirea instalațiilor energetice (electrice, mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile MHC Suseni).

- Postul presupune muncă în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practică pentru ocuparea posturilor de Operator MHC:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în meseria de electrician, sau electromecanic;
 • Cunoştinte privind instalaţiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecționare in  domeniul energetic;
 • Experienta de minim 2 ani în profesia de electrician,  energetician, electromecanic;

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea posturilor de operator MHC va avea o pondere 100% din nota finală, pentru angajarea pe perioada determinată de 6 luni.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de Operator MHC este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu, prin publicare pe site-ul societății, intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 15.07.2021.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 13.07.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter