04-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Sef CHE la CHE Hateg - Sectia Exploatare Strei - SH Hațeg - 19.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 19.10.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea  postului de șef CHE, pe durata nedeterminata, la CHE Hațeg - Secția Exploatare Strei din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Organizarea, coordonarea si controlul activității de exploatarea în condiții de siguranță a instalațiilor aferente CHE Hațeg si Statia de Pompe Vadu în scopul realizării producției programate de energie electrică;

Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de șef CHE, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Absolvent studii superioare sau scoala de maistri
 • Specializarea: centrale hidroelectrice/ electroenergetica/ hidroenergetica/ electrotehnica/ electromecanica/ centrale, statii si retele electrice/ ingineria sistemelor electroenergetice/energetica industrială;
 • Minimum 3 ani experienta in activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic din organizatie;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajările hidroenergetice;
 • Cunostinte privind exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • Cunostinte privind regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice;
 • Cunostinte privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu;
 • Cunoştinţe avansate de utilizare PC (Word, Excel, etc);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii superioare
 • Masterat in domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Electrician autorizat ANRE grupa IV-B;
 • Minim 2 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef CHE constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/ promovare în funcţia de șef CHE este 8,50.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranetul societetii, prin e-mail sau telefon)  în data de 20.10.2021. 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.10.2021 ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter