09-05-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de proiectant (energetician si mecanic) si 1 post de inginer (hidroenergetica) - Departament Proiectare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 25-26.05.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A organizează concurs cu recrutare interna si externa, la data de 25.05.2022, ora 10:00 - proba scrisa si in datele 25-26.05.2022 – interviu, la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15,  Sector 1, Bucureşti  pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi:
- 1 post de Proiectant (energetician) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A.;
- 1 post de Proiectant (mecanic) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A.;
- 1 post de Inginer (hidroenergetica) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A.


Responsabilitati principale pentru pentru 1 post de Proiectant (energetician) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A.:
- Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru echipamente si instalatii din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:
- Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice; 
- Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
-Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.


Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Proiectant (energetician) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:
Condiţii obligatorii: 
- Studii superioare tehnice; Profil: electroenergetică / hidroenergetica / energetica industriala sau similar;
- Minim 3 ani experiență în proiectare în domeniul energetic/ hidroenergetic;
- Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;
- Cunoştinţe teoretice şi practice privind indicatorii tehnico-economici si calculul acestora;
- Cunoştinţe teoretice şi practice privind calcule hidraulice si calcule energetice;
- Cunoştinţe teoretice şi practice privind proiectarea schemelor de amenajare hidro.
- Cunoștințe de desen tehnic și cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect (AutoCad);
- Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;
- Cunoștințe MsOffice;
- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.


Condiții de dorit:
- Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
- Autorizare  ANRE – gradul IIIA;
- Autorizare  ANRE – gradul IV A;
- Atestat de verificator de proiecte pentru  lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice  industriale, conform Ord. ANRE nr. 11/2013, publicat in M.O. nr. 152/21.03.2013, cu modificările ulterioare aprobate prin Ord. ANRE nr. 116/2016, publicat in M.O. nr. 9/05.01.2017;
- Sa fi lucrat minim 5 ani în institute/societăţi de proiectare  specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
- Cunostințe de limba engleza nivel mediu;


Responsabilitati principale pentru postul de Proiectant (mecanic) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A.:
-Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru echipamente si instalatii din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:
-Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice; 
- Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
-Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.


Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Proiectant (mecanic) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:
Condiţii obligatorii: 
- Studii superioare tehnice; Profil: mecanic sau similare;
- Minim 3 ani experiența în proiectare sau in domeniul mecanic;
- Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;
- Cunostinte aprofundate in domeniul: echipamente, instalatii din centralele hidroelectrice ( apa de racire, epuisment, GUP, aer comprimat), instalatii de la obiectele amenajarilor hidroelectrice, statii de pompare;
- Cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect(AutoCad) și cunoștințe de desen tehnic;
- Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;
- Cunoștințe MsOffice;
- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi  / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:
- Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
- Atestat de verificator de proiecte pentru lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, conf. OG nr.95/1999, aprobata cu modificari prin Legea nr.440/2002;
- Sa fi lucrat minim 3 ani în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;  
- Cunostințe de limba engleza nivel mediu.


Responsabilitati principale pentru postul de Inginer (hidroenergetica) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A.:
-Elaborarea documentatiilor de proiectare care deservesc activitatile de dezvoltare, mentenanta, modernizare, retehnologizare, pentru constructii hidrotehnice din amenajarile hidroenergetice, in stransa colaborare cu departamentele beneficiare:
-Note de fundamentare, teme de proiectare, documentatii de fundamentare pentru obtinerea autorizatiilor, avizelor si acordurilor, necesare exploatarii amenajarilor hidroenergetice; 
-Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si caiete de sarcini pentru modernizari/ retehnologizari ale echipamentelor si instalatiilor existente si pentru mentenanta;
-Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii pentru constructii si echipamente din instalatiile existente, in vederea asigurarii mentinerii parametrilor tehnici initiali;
- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.


Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Inginer (hidroenergetica) - Departament Proiectare -  Executiv Hidroelectrica S.A.  sunt:
Condiţii obligatorii: 
- Studii superioare tehnice;
- Profil: electroenergetică / hidroenergetica /energetica industriala sau similar;
- Minim 2 ani experiență in domeniul energetic/ hidroenergetic;
- Cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice și  privind producerea energiei electrice în hidrocentrale;
-  Cunoştinţe teoretice şi practice privind indicatorii tehnico-economici si calculul acestora;
-  Cunoştinţe teoretice şi practice privind calcule hidraulice si calcule energetice;
-  Cunoştinţe teoretice şi practice privind proiectarea schemelor de amenajare hidro.
-  Cunoștințe de desen tehnic și cunoştinţe în utilizarea aplicațiilor destinate  design-ului de proiect (AutoCad);
-  Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare în domeniul de activitate;
-  Cunoștințe MsOffice;
- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi  / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:
- Studii postuniversitare / masterat în domeniul de activitate;
- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
- Sa fi lucrat  în institute/societăţi de proiectare specializate in domeniul energetic/ hidroenergetic;
- Cunostințe de limba engleza nivel mediu.


DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:
•Fişă de înscriere
•Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
•Copia CI
•Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
•CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat 
•Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
•Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare


DERULAREA CONCURSULUI: 
Concursul pentru ocuparea posturilor de proiectant si inginer constă în:
• Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
• Interviu  – pondere 30% din nota finală 
Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.
Nota minimă pentru angajare/promovare pe posturile de proiectant si inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic la data de 27.05.2022.
Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:
Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.05.2022, ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională.
Relaţii suplimentare se pot obtine la numerele de  telefon 021/303.25.09 si 021/303.25.81.

 

Abonati-va la newsletter