08-10-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Manager Proiect la Departament Management de Proiect- Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Curtea de Arges - 26.10.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 26.10.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata nedeterminată, a unui post de Manager proiect la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Curtea de Arges.

 

Responsabilitati principale:

- Asigurarea realizarii obiectivelor proiectului/proiectelor atribuit(e) titularului postului prin Decizia/Deciziile conducerii Hidroelectrica, asa cum sunt acestea agreate cu proprietarul/(ii) proiectului/proiectelor si in conformitate cu versiunea actualizata a planurilor de management de proiect agreate cu proprietarul proiectului ;

- Conducerea echipei/echipelor de proiect și a colaboratorilor proiectului/proiectelor atribuit(e) prin Decizia/Deciziile conducerii Hidroelectrica in vederea indeplinirii obiectivelor proiectului/proiectelor agreate cu proprietarul proiectului.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Manager proiect la Departamentul Management de Proiect - Executiv Hidroeletrica S.A., cu loc de munca la SH Curtea de Arges sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                           

- Studii superioare;

- Cel putin 70 de ore de training (pregatire profesionala)  in management de proiect realizate cu furnizori de servicii educationale in management de proiect, dovedite prin inregistari ce iau forma certificatelor si a suplimentelor acestora, acolo unde este aplicabil;

- Experienta generala (vechimea in munca):  cel putin 6 ani;

- Experienta specifica  (vechimea in domeniul managementului de proiect), conditii cumulative: cel putin 3 ani si cel putin un proiect atribuit la momentul numirii pe post – dovedit prin inregistrari referitoare la atribuirea proiectului (decizie de numire, document de atribuire a proiectului sau similar);

- Competente de management de proiect:

 • Cunoasterea (familiaritate cu) managementul proiectelor dupa cum urmeaza:
  1. cunostinte - cel putin un nivel/valoare prag de 4 puncte din maxim 5 puncte
  2. experienta - cel putin un nivel/ valoare prag de 3 puncte din maxim 5 puncte

Nivelurile/ pragurile sunt determinate conform „Evaluarea personalului implicat in managementul proiectelor – criterii si metode” pentru competentele de management de proiect.

 • Cunoastere (familiaritate cu) conceptul de companie orientata pe proiecte;
 • Cunoastere (familiar cu) produse/servicii Hidroelectrica.

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Certificare profesionala obtinuta in managementul proiectului, cel putin la Nivelul C – IMPA sau PMP – PMI, sau echivalent in baza standardelor profesionale internationale in management de proiect;
 • In plus fata de experienta in ani, cel putin un proiect implementat si acceptat de proprietarul proiectului, demonstrat prin Raport de incheiere a proiectului aprobat de proprietarul proiectului;
 • Competente de management de proiect:
 • Cunoasterea (familiaritate cu) managementul proiectelor dupa cum urmeaza:
  1. cunostinte - cel putin un nivel/valoare prag de 5 puncte din maxim 5 puncte;
  2. experienta - cel putin un nivel/valoare prag de 4 puncte din maxim 5 puncte;

Nivelurile/pragurile sunt determinate conform „Evaluarea personalului implicat in managementul proiectelor- criterii si metode” pentru competentele de management de proiect.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Manager proiect constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Manager proiect este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 27.10.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 25.10.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter