19-04-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post expert (profil economic) si 1 post expert (profil electric) la Departamentul Retehnologizare - Executiv Hidroelectrica S.A. - 06.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 06.05.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a doua posturi de EXPERT la Departamentul Retehnologizare - Executiv Hidroeletrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea celor doua posturi de EXPERT la Departamentul Retehnologizare - Executiv Hidroeletrica S.A. :

 • Întocmirea documentelor de urmărire şi raportare stadii execuţie obiective de investiţii, decontare stadii de execuţie lucrări de modernizare/retehnologizare, de la aprobare până la finalizarea lucrărilor şi efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor, punerii în funcţiune şi finale;
 • Stabilire necesitatea de retehnologizare/modernizare in domeniul energiei hidro, criterii pentru prioritizare, analiza costuri/beneficii, analiza pieței, analiza si evaluarea opțiunilor de finanțare, strategia de contractare aplicabila;
 • Suport de specialitate pentru elaborarea şi avizarea documentaţiilor necesare proiectelor de modernizare/retehnologizare a obiectivelor hidroenergetice prevazute în strategia societăţii, în toate etapele precontractuale, de la studiul de (pre)fezabilitate până la semnarea contractului, precum şi în etapele de derulare a acestora;
 • Suport de specialitate pentru activitatea de achizitii pentru lucrarile de modernizare/retehnologizare;
 • Participare la etapele de derulare contracte de modernizare/retehnologizare;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de EXPERT (profil economic) la  Departamentul Retehnologizare - Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                           

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani vechime in munca;
 • Cunoştinţe privind organizarea şi funcţionarea sectorului energetic si a retehnologizarilor;
 • Excelenta intelegere a aspectelor financiare si legislative, capacitatea de a prioritiza si fundamenta planurile de investii si retehnologizare;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel avansat.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de EXPERT (profil electric) la  Departamentul Retehnologizare - Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice; profil/specializare: energetică, electroenergetică, energetică industriala, electrotehnica;
 • Minim 5 ani experienta in domeniul energetic;
 • Cunoştinţe privind organizarea şi funcţionarea sectorului energetic si a retehnologizarilor;
 • Cunoştinţe privind organizarea şi funcţionarea activităţii de retehnologizare;
 • Cunoaşterea amenajărilor hidrotehnice din România;
 • Cunoştinţe privind proiectarea maşinilor electrice din CHE;
 • Cunoştinţe privind normativele tehnice de dimensionare şi verificare a maşinilor electrice din CHE;
 • Cunoaşterea legislaţiei  în vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (Word, Excel, PowerPoint);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/  Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Masterat în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate;
 • Autorizatii ( ANRE grad 4A,4B, RTE, Verificator proiecte electric , etc.);
 • Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleza, franceza, germana) la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea celor doua posturi de expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de expert este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 07.05.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.05.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter