03-08-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe perioada determinata, 1 post de consilier juridic la Serviciul Furnizare- SH Portile de Fier - 11.08.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Porţile de Fier, din Strada I.G. Bibicescu, nr. 2, Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 11.08.2022, ora 10:00, interviu cu recrutare internă si externă pentru ocuparea pe durată determinată, pe perioada suspendării CIM a titularului de post, a postului de CONSILIER JURIDIC la Serviciul Furnizare din cadrul S.H. Porțile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC:

 • Prospectarea pieţei de energie electrică en detail, identificarea modalităţilor de valorificare a energiei electrice, precum și promovarea și sporirea vânzărilor, asigurarea desfăşurării politicii de marketing;
 • Monitorizarea şi analiza pieţei en detail de energie electrică;
 • Colaborarea cu serviciile din cadrul Departamentului Furnizare - Executiv, pentru activitatea de furnizare;
 • Derularea activităţii pe piaţa en detail;
 • Atingerea tintelor zonale de clienți pe segmentul de furnizare (casnic și non casnic) în conformitate cu obiectivele de performanță stabilite de către Managerul Departamentului Furnizare;
 • Gestionarea activității de furnizare energie electrică către consumatorii finali racordați din instalațiile proprii Hidroelectrica;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de CONSILIER JURIDIC, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare juridice;
 • Cunoștințe tehnice/economice generale;
 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea mecanismelor financiar-contabile ale societății;
 • Cunoştinţe privind legislația ANRE în domeniul furnizării energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare în domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experiență în domeniul furnizării de energie electrică;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar *(se solicită pentru consultare)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de consilier juridic va avea o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată.

Nota minimă pentru angajare pe postul de consilier juridic este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Porțile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 12.08.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 10.08.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter