12-08-2019

Anunt interviu recrutare externa si interna pe durată determinată de 6 luni - 1 post specialist in relatii publice la Serviciul Comunicare, PR si CSR - Executiv Hidroelectrica S.A. - 22.08.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 22.08.2019, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni, a unui post de specialist in relatii publice la Serviciul Comunicare, PR si CSR - Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale:

 • Desfăşurarea activităţii de relaţii publice şi comunicare pentru menţinerea relaţiilor de bună colaborare între societate şi mediul extern, precum şi între departamentele societăţii;
 • Urmărirea îmbunătățirii comunicării interne și externe la nivelul companiei;
 • Realizarea și promovarea imaginii societății, comunicarea eficientă a rezultatelor activității, a viziunii, misiunii și valorilor societății;
 • Urmărirea asigurării în dublu sens a fluxului informațional între societate și clienții externi, precum și între departamentele societății;
 • Gestionarea acțiunilor legate de campaniile publicitare dezvoltate de companie.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de specialist in relatii publice la Serviciul Comunicare, PR si CSR - Executiv Hidroelectrica S.A.sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare: comunicare şi relatii publice, jurnalism, relatii internationale;
 • Cunoştinţe privind domeniul relaţiilor publice, comunicare şi imagine;
 • Cunoştinţe generale în domeniul reglementărilor economice şi sociale;
 • Cunoştinţe specifice privind cadrul legislativ de desfăşurare a activităţii în domeniul relaţiilor publice;
 • Cunoştinţe de limba engleză, eventual şi altă limbă de circulaţie internaţională scris şi vorbit, cel puţin la nivel mediu;
 • Cunoştinţe avansate de utilizare PC şi aplicatiilor informatice (Word, Excel, Power Point, CorelDraw, Photoshop, Microsoft Publisher etc);
 • Cunoştinţe privind organizarea activităţii companiei;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro -Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Cursuri de perfecţionare în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
 • Experienta 3 ani in activitate.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de specialist in relatii publice va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de specialist in relatii publice este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare  pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 26.08.2019.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 20.08.2019 ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter