22-07-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist turbine la CHE Galceag - Secția Exploatare Galceag - SH Sebes - 11.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str.Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 11.08.2020 începând cu ora 11.00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocuparea unui post  de mașinist turbine la CHE Gâlceag - Sectia Exploatare Gâlceag din cadrul SH Sebeş.

 

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrică prin exploatarea în condiții de siguranță a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice;

 - Asigurarea functionării sigure și economice a agregatelor și instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice;

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine la CHE Gâlceag - Sectia Exploatare Gâlceag din cadrul SH Sebeş sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic;
 • Cunostinte si deprinderi practice pentru realizarea performantelor pe post;
 • Cunoasterea ITI-urilor, PE-urilor si altor reglementari de specialitate, precum si reglementari din domeniul securitatii muncii, situatiilor de urgenta, asigurarea calitatii si protectia mediului;   
 •  Cunoştinţe generale de hidraulica, masini si actionari hidraulice;
 • Cunostinte generale privind functionarea centralelor hidroelectrice, parti componente, circuitul hidraulic, turbine;
 • Cunostinte minime de utilizare a calculatorului si a echipamentelor de tip touchscreen;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent liceu profil mecanic,   electromecanic, energetic;    
 • Instruire specifică în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine, constă în:

 • Probă scrisă  – pondere 70% din nota finală
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de  mașinist turbine, este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 12.08.2020

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.08.2020, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter