09-08-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata de 6 luni a unui post de EXPERT la Serviciul Control Financiar de Gestiune – Departament Control Intern - Executiv -16.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 16.08.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni, a unui post de EXPERT la Serviciul Control Financiar de Gestiune – Departament Control Intern  - Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale:

 • Verificarea modului de respectare si aplicare a prevederilor privind monitorizarea, raportarea si gestionarea consumurilor de ulei de turbina, actionari hidraulice si electroizolante pe perioada 01.01.2020 – 31.07.2021 la nivelul sucursalelor Hidroelectrica SA, in conformitate cu procedura P_S01.422 aprobata cu nr.143394/23.12.2019;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile/ responsabilităţile specifice rolului, incluse in Regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de EXPERT la Serviciul Control Financiar de Gestiune – Departament Control Intern  - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

 

Condiţii obligatorii:                                                                                                            

 • Studii superioare economice, juridice;
 • Minim 3 ani vechime in munca;
 • Cunoașterea legislației și a reglementărilor în vigoare, în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea și înțelegerea mecanismelor financiar-contabile ale societăților;
 • Cunoștințe bune de operare PC;
 • O limbă străină de circulație internațională la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Master, studii postuniversitare in domeniul economic / juridic;
 • Cursuri in domeniul controlului financiar de gestiune.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de expert va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 17.08.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 13.08.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81 sau 021/303.25.09.

Abonati-va la newsletter