14-04-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post de inginer de sistem-Serviciul Tehnologia Informatiei si Comunicatii-Aplicatii Industriale (cu loc munca la UHE Slatina) - SH Ramnicu Valcea - 05.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Hidroelectrica București, blvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Sector 1, București., în data de 05.05.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului INGINER DE SISTEM – SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATII – APLICATII INDUSTRIALE (cu loc de munca la UHE Slatina) DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Asigurarea bunei funcţionări, dezvoltarea, proiectarea şi punerea în funcţiune a sistemelor SCADA, a infrastructurii informatice aferente acestora, a sistemelor de securitate şi a sistemelor de comunicaţii utilizate de sistemele industriale şi SCADA, telecontorizare si telereglaj P-f si U-Q, sistemelor de telefonie, sistemelor de comunicații radio și wireless din cadrul sucursalei, sisteme de alarmare a populației.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Superioare tehnice: automatică si calculatoare, telecomunicații, electromecanica sau altele similare;
 • Experiența minim 3 ani vechime in munca;
 • Cunoașterea echipamentelor de achiziție date, automate programabile, PC-uri industriale;
 • Cunoașterea sistemelor de alimentare statice ;
 • Cunoașterea tehnicii măsurătorilor în instalații electrice de joasă tensiune;
 • Cunoașterea ghidului SCADA Hidroelectrica;
 • Cunoaștere modalitatea de asigurare a securității cibernetice in rețele SCADA ;
 • Cunoașterea sistemului de operare WINDOWS ;
 • Cunoașterea bazelor de date relaționale SQL  Server, My SQL;
 • Cunoașterea functionalitatilor software HMI;
 • Cunoașterea protocoalelor de comunicație folosite in mediul industrial : Modbus RTU , Modbus TCP/IP , IEC 1107 , IEC 60870-5-104, OPC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare; (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare).

Condiții de dorit:

 • Cursuri de perfecţionare în programare;
 • Cursuri de perfecționare in protocoale de comunicații;
 • Experiența minim 3 ani in domeniu IT&C.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer de sistem, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de inginer de sistem este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea / prin publicare pe site-ul societatii /  prin publicare pe intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 06.05.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 04.05.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea sau la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departamentul Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizaționala.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117 sau 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter