02-04-2021

Anunț proba practica pentru ocuparea pe durata determinata de 1 an prin recrutare interna si externa, a unui post de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii -SH Sebeș-12.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 12.04.2021 începând cu ora 10.00, probă practică pentru ocuparea pe durată determinată de 1 an a unui post de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii - SH Sebes.

Responsabilități principale:

- Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice la Amenajarea hidroenergetica Sebeș și Cugir;

- Formare profesionala a noilor agenti hidrotehnici.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de Agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

 • Cel puțin scoala profesională;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare..

Condiții de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor;
 • Liceu profil tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate ;
 • 1 an experienţă în domeniul urmăririi comportării construcţiilor hidrotehnice.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA PROBA PRACTICA:

Proba practica pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul de  agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele la proba practică  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 13.04.2021.

MODALITATI DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 09.04.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter