13-01-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician instalatii baraj la punctul de lucru CHE Cerbureni- CHE Albesti-CHE Cerbureni - Sectia Exploatare Curtea de Arges- SH Curtea de Arges - 29.01.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun.Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 29.01.2020, ora 10:00 , concurs  pentru ocuparea postului  de ELECTRICIAN INSTALAŢII BARAJ, pe durata nedeterminata, la punctul de lucru CHE Cerbureni / CHE Albeşti-CHE Cerbureni/ Secţia Exploatare Curtea de Argeş - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari,supraveghere, verificare,  control in instalatii)

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului  de electrician instalatii baraj,  sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii:Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Studii:Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri);
 • Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;
 • Autorizare ANRE;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician intalaţii baraj constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de  electrician intalaţii baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 31.01.2020. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.01.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane şi Comunicare/ Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter