04-08-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa agent hidrotehnic la Serviciul UCCH şi Mentenanţă Construcţii, cu loc de muncă la U.H.E. Bacău - SH Bistrita - 19.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, în data de 19.08.2020 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, pe durata nedeterminată, la Serviciul UCCH şi Mentenanţă Construcţii, cu loc de muncă la U.H.E. Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE :

- Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice AHE Lilieci şi AHE Bereşti

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim şcoala profesională în domeniul tehnic
 • Cunostinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.–uri, aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Liceu cu profil tehnic, specializare în domeniul construcţiilor

- Cursuri de perfecţionare în domeniul de activitate

- Minim 1 an experienţă în domeniul urmăririi comportării construcţiilor hidrotehnice

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societăţii, prin publicare pe intranet-ul societăţii, prin e-mail sau telefonic) în data de 20.08.2020.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.08.2020, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter