22-06-2023

Anunț concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Inginer la Serviciul Mentenanta - SH Sebeș - 19.07.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str.Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 19.07.2023  începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pe durata nedeterminata a  postului  de INGINER la  Serviciul Menternanta -SH Sebes

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

Programarea, lansarea şi urmărirea lucrărilor de mentenanţă echipamente conform reglementărilor legale, la SH Sebes.

Gestionarea activitatii de mentenanță in cadrul sistemului SAP – modul PM ( intretinere si reparatii)

Analiza stării tehnice a instalațiilor

 • Utilizarea eficientă a bugetului aprobat pentru activitatea de mentenanță SH Sebes
 • Asigurarea bazei tehnico-materiale pentru activitatea de mentenanță prin asigurarea stocului de piese de schimb cu ciclu lung de fabricație
 • Urmărirea realizării planului fizic şi valoric aprobat.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiții obligatorii:

- Studii superioare tehnice profil Energetica industrială, Electrotehnica, Electroenergetica Electromecanica;

- Cunostinte privind partea de echipamente electrice a centralelor şi staţiilor electrice din gestiunea Hidroelectrica;

- Cunostinte privind activitatea de mentenanță a agregatelor, instalatiilor auxiliare si echipamentelor hidroenergetice;

- Cunoasterea normelor şi normativelor aplicabile în activitatea de mentenanță în Hidroelectrica;

- Cunoasterea prescriptiilor energetice si a legislatiei aplicabile in activitatea de receptie;

- Cunoasterea amenajarilor hidroenergetice din SH Sebes;

- Cunostinte operare PC si de exploatare aplicații informatice.

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro – Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:  

- Masterat in domeniul de activitate;

- Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;

- Permis de conducere categoria „B”

- 2 ani in activitatea de mentenanță echipamente electrice.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Sibiu/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 24.07.2023

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.07.2023, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter