05-04-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 6 luni, 1 Expert la Serviciul Afaceri Corporative - Departament Strategie si Afaceri Corporative - Executiv Hidroelectrica S.A. - 20.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 20.04.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata de 6 luni a postului de Expert la Serviciul Afaceri Corporative - Departament Strategie si Afaceri Corporative - Executiv Hidroelectrica S.A.;

Responsabilitati principale:

 • Coordonarea intocmirii de analize de piata la nivel national si international, preponderent regional, pentru identificarea de oportunitati de dezvoltare a companiei prin investitii si/sau achizitii in sectorul energiei electrice pe întregul lanț valoric: producere, trading, distribuție, furnizare, dar si in alte sectoare economice;
 • Inițierea și fundamentarea realizarii de noi capacități de producție a energiei electrice din alte surse decât cele hidroenergetice (eoliene, solare, biomasă etc);
 • Inițierea și fundamentarea achiziției de capacitati de producție a energie electrice existente din alte surse decât cele hidroenergetice (eoliene, solare, biomasă etc), precum și achizitii din alte ramuri ale sectorului energetic;
 • Inițierea, fundamentarea și coordonarea diversificării activității companiei prin implementarea unor noi afaceri, proiecte din alte domenii de activitate economică și industrială;
 • Identificarea proiectelor de interes pentru companie și care pot fi finanțate prin fonduri europene, precum inițierea, fundamentarea și derularea acțiunilor referitoare la accesarea fondurilor europene pentru proiectele pentru care a fost obținută finanțarea;
 • Realizarea de profile de companie și/sau prezentări de tranzacție (puncte tari/slabe, clienti-furnizori, structura organizationala, management indicatori economici etc) în vederea prezentării managementului companiei a oportunităților identificate;
 • Coordonarea realizării analizelor de tip due diligence de către consultanți de specialitate în scopul fundamentării deciziei privind încheierea tranzacției (fuziuni și achiziții);
 • Actualizarea periodică a Modelării financiare a Hidroelectrica 2018 – 2023 aprobate, pe baza direcțiilor strategice aprobate la nivel de companie și a datelor sursă istorice și previzionate, furnizate de către departamentele de specialitate;
 • Întocmirea și actualizarea bazei de date privind participațiile deținute de Hidroelectrica la alte societăți;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de expert la Serviciul Afaceri Corporative - Departament Strategie si Afaceri Corporative - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

- Studii superioare tehnice sau economice, cu diplomă de licență;

- Minim 5 ani vechime în muncă ;

- Cunoașterea pieței de energie și a reglementărilor în domeniul energiei electrice;

- Cunoașterea pieței de M&A și a mecanismelor financiare utilizate;

- Cunoștinte aprofundate de analiză financiară și analiză de profitabilitate;

- Cunoștințe aprofundate în domeniul reglementărilor financiare;

- Cunoștințe de contabilitate necesare pentru îndeplinirea sarcinilor aferente postului;

- Buna ințelegere a aspectelor de business;

- Cunoștințe avansate de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Ms Office, Access, Outlook etc.);

- Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

  - MBA constituie un avantaj;

  - Master/ Studii postuniversitare în domeniul economic;

  - Cursuri de specializare în domeniul M&A.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de expert va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 21.04.2021.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data 19.04.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter