03-06-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa, 1 electrician instalatii baraj, pe durată determinată de 6 luni, la Baraj Dragan/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj - 10.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 10.06.2021, ora 10:00, proba practica, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ, pe durată determinată de 6 luni, la Baraj Dragan/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj;

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ la Baraj Dragan/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea barajului Drăgan, a captărilor secundare din bazinul Drăgan (Dara și Zărnișoara) și a captării de apă menajeră în condiții de siguranță în vederea exploatării la parametrii de calitate ceruți.

- Supravegherea instalațiilor, notarea parametrilor de funcționare în evidențele operative aferente zonei de deservire și interpretarea parametrilor pentru a se constata eventualele abateri de la parametrii normali;

-Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ la Baraj Dragan /Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, stații și rețele electrice;

-Minim 3 ani în exploatarea centralelor și amenajărilor hidroelectrice;

-Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislatia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

-Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);

 -  Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

- Minim ANRE IIA, IIB; Agent de securitate

- 10 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic           

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazierul judiciar
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de electrician instalatii baraj va avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata de 6 luni.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalatii baraj este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj si UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 11.06.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

  • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 09.06.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
  • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter