08-04-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post masinist turbine la punctul de lucru CHE Gilau I si 1 post masinist instalatii hidrotehnice la CHE Colibita - Sectia Exploatare Somes-Colibita- SH Cluj - 26.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 26.04.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor două posturi :

 • un post de MASINIST TURBINE, pe durata nedeterminata, la pct. de lucru CHE Gilău I/CHE Gilău I-CHE Gilău II /Secția Exploatare Somes-Colibita - SH Cluj
 • un post de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE, pe durata nedeterminata, la CHE Colibita - Secția Exploatare Someș-Colibita - SH Cluj

 

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la pct. de lucru CHE Gilău I/CHE Gilău I-CHE Gilău II /Secția Exploatare Somes-Colibita - SH Cluj:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice,hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist turbine sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de şcoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani experiență  în profesia de mecanic sau electromecanic/in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului.

 

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la CHE Colibita - Secția Exploatare Someș-Colibita - SH Cluj:

 • Deservirea instalatiilor hidromecanice si hidrotehnice aferente aferente postului in conditii de siguranta, in concordanta cu dispozitiile pe linie ierarhica si regulamentele in vigoare; executare de manevre si /sau lucrari, supraveghere , verificare , control in instalatii;
 • Supravegherea şi întreţinerea captărilor secundare şi a tuturor construcţiilor aferente barajului Colibiţa (conducta de aducţiune, CVF, castel echilibru, conducta forţată).

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de masinist instalatii hidrotehnice sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);
 • Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;
 • Agent de securitate, Legator de sarcina, macaragiu;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de masinist turbine si masinist instalatii hidrotehnice constau  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de masinist turbine si masinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 28.04.2021.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 23.04.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter