29-11-2022

Anunt interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata, de 12 luni a 1 post de Șef centrală la CHE Stânca, Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida - SH Bistrița - 07.12.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 07.12.2022 ora 10.00, interviu cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata determinată de 12 luni a unui post de SEF CENTRALA la CHE Stânca, Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de SEF CENTRALA la CHE Stânca, Secţia Exploatare Stejaru, UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

- Planifică, organizează, coordonează și controlează activitatea de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente CHE, baraje, captari, statii si linii electrice din cadrul amenajarii în scopul realizării producției de energie electrica programata;

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program în cadrul unui proiect/program, îndeplineşte toate atribuţiile /responsabilităţile specifice rolului, incluse în “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor în Hidroelectrica”.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea postului de sef centrala, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: Absolvent scoala de maistri, studii superioare de scurta durata, studii superioare tehnice, specializarea: energetica/ centrale hidroelectrice/ electroenergetica/ hidroenergetica/ electrotehnica/ electrica/ electromecanica sau similare;
 • Minim 3 ani in activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic;

- Cunostinte privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare,     amenajarile hidroenergetice

 • Cunostinte privind exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
 • Cunostinte privind regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice
 • Cunostinte privind legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management;
 • Cursuri de formare profesionala in domeniul energetic;
 • Grad de autorizare ANRE IV B ;
 • Minim 5 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel mediu.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă / extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de sef centrala va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajarea în funcția de sef centrala este 8.50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Bistrița si UHE Dimitrie Leonida/ prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, după caz)  în data de 07.12.2022. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 06.12.2022, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter