09-08-2021

Anunt interviu recrutare interna si externa, pe perioada determinata, 1 post de economist la Serviciul Financiar - Departament Financiar - Executiv Hidroeletrica S.A. - 24.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 24.08.2021, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinata, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului postului, a unui post de Economist la Serviciul Financiar - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale:

 • Buna desfasurare a activitatii economico-financiare privind ordinele de compensare, intocmirea borderoului de plata, actualizarea zilnica a cash flow-ului privind situatia furnizorilor in sold precum si platile;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de Economist la Serviciul Financiar - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare privind domeniul de activitate;
 • Cunostinte economice financiare generale;
 • Cunostinte generale in domeniul producerii energiei electrice in hidrocentrale;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunostinte de utilizare a calculatorului: redactare texte, tabele de calcul, grafice, internet, e-mail, SAP, excel;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Masterat in domeniul de activitate;
 • Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Experienta 0-3 ani ani in domeniul economic;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de economist va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 25.08.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data 23.08.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter