28-01-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 agent hidrotehnic la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii, cu loc de munca la UHE Oradea - SH Cluj - 19.02.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Oradea, strada Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 19.02.2020, ora 10:00, concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a postului de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții - SH Cluj (cu loc de muncă la UHE Oradea).

RESPONSABILITAȚI PRINCIPALE pentru postul de agent hidrotehnic la Serviciul UCCH și Mentenanță Construcții - SH Cluj (cu loc de muncă la UHE Oradea):

 • Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice din Amenajarea Drăgan-Iad - zona de lucru CHE Remeţi.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic sunt:

Condiţii obligatorii:

-  Minim școală profesională, profil tehnic;

- Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;

- Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;

- Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri, aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;

-   Cunoștințe de operare pe calculator;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Liceu, profil tehnic;

- Specializare în domeniul construcțiilor;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Minim 1 an experiență în domeniul urmăririi comportării construcțiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj si UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 24.02.2020.

MODALITĂȚILE DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 18.02.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj si UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693 sau 0259/407514.

Abonati-va la newsletter