21-04-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externă 1 post de expert la Serviciul IFRS-Contabilitate – Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A. - 10.05.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 10.05.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unui post de expert la Serviciul  IFRS-Contabilitate - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A;

Responsabilitati principale:

 • Gestioneaza inchiderea lunara in sistemul SAP;
 • Gestionarea corelatiilor balantiere/bilantiere lunare/trimestriale/anuale intre sucursale si executiv
 • Urmareste inregistrarea consecventa a notelor contabile cu Manualul de politici contabile aplicabil;
 • Monitorizeaza si asigura verificarea inregistrarilor cheltuielilor nedeductibile sau cu deductibilitate limitata;
 • Urmarirea, analiza si aplicarea prevederilor Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) aplicabile specificului activitatii societatii;
 • Asigura intocmirea documentatiilor pentru majorarea si reducerea de capital social al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. in baza documentelor primite de la celelalte compartimente functionale;
 • Asigura intocmirea documentatiilor pentru aportul la capitalul social al filialelor in baza documentelor primite de la celelalte compartimente functionale;
 • Asigura intocmirea de proceduri/metodologii/instructiuni specifice activitatii financiar – contabile;
 • Asigura urmarirea litigiilor in care este implicata societatea si gestionarea provizionelor pentru litigii;
 • Asigura participarea in comisii legate de M&A si proiecte de diversificare a activitatii societatii;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de expert la Serviciul IFRS-Contabilitate - Departament Contabilitate - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare economice;
 • Experienta minim 8 ani in domeniul economic;
 • Cunostinte avansate IFRS;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoaşterea mecanismelor activităţii financiar contabile ale societăţii;
 • Cunostinte avansate Microsoft Excel;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master/ Cursuri postuniversitare în domeniul economic;
 • Expert contabil sau certificat ACCA;
 • Experienta in sisteme ERP minim 3 ani;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala (engleza).

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de expert constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de expert este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 11.05.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 09.05.2022, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter