Din perspectiva indicatorilor economico-financiari incepand cu anul 2004 Hidroelectrica isi imbunatateste semnificativ fizionomia, devenind mai competitiva si atractiva pe piata de energie.
Anul 2004 a fost o provocare pentru strategia de dezvoltare economico-financiara a societatii, avand in vedere pierderile inregistrate in anul 2003 datorita secetei prelungite.

Deschiderea economico-financiara a societatii s-a concretizat in special prin actiunile intreprinse de managementul societatii in anul 2004:

obtinerea ratingului de societate de la cele doua agentii internationale Moody’s Investor Service si Standard and Poor’s si actualizarea continua pe masura modificarii rezultatelor;

• incheierea contractului de concesiune pentru activele din patrimoniul public;

• actiuni privind finantarea societatii in sensul atragerii de creditori externi si banci finantatoare care sa deruleze programul de investitii al Hidroelectrica;

• elaborarea unui manual de politici contabile, baze de evaluare, proceduri si metode unitare de evidentiere in contabilitate.

Prin masurile economico - financiare aplicate, Hidroelectrica a reusit sa obtina o crestere a intregii sale activitati cat si o imbunatatire a performantelor, rezultatele financiare confirmand buna orientare strategica a managementului societatii atat in ceea ce priveste profitabilitatea cat si asigurarea echilibrului economico-financiar necesar unei dezvoltari durabile in contextul deschiderii pietei de energie din Romania cat si trecerii frontierelor inspre viitoarea piata regionala.

Veniturile societatii au inregistrat o crestere de 39% in anul 2004 fata de anul 2003, ceea ce a dus la o crestere semnificativa a cifrei de afaceri - 37% fata de valoarea din 2003. Exporturile au crescut cu 51%, avand astfel o pondere de 20,9% in totalul veniturilor.


Pe fondul masurilor aplicate de managementul companiei, cheltuielile totale au inregistrat o scadere de 4%, aceasta regasindu-se in principal in reducerea cheltuielilor cu materiile prime si materialele consumabile si a cheltuielilor cu energia si apa.


Astfel, exercitiul financiar al anului 2004 s-a incheiat cu un profit de 736.921 milioane lei care s-a repartizat pentru acoperirea pierderii inregistrate in anul 2003.


Obiective 2005:
= Actiuni privind finantarea investitiilor societatii prin
atragerea capitalului privat in proiectele de dezvoltare si
retehnologizare;
= Cresterea performantelor managementului, in
particular a celui financiar, prin implementarea
manualului specific de politici financiare;
= Imbunatatirea ratingului de societate acordat de cele
doua agentii internationale Moody’s Investor Service
si Standard and Poor’s, concomitent cu
imbunatatirea indicatorilor economico-financiari ai
societatii;
= Planificarea financiar-economica si tehnica, respectiv
planul de afaceri si planul de perspectiva, asociata cu
managementul riscurilor va deveni un instrument
managerial cheie pentru desfasurarea activitatii
societatii.