Retehnologizare

Principalele lucrari derulate in cursul anului 2004 au fost:
• Continuarea lucrarilor de
retehnologizare a echipamentelor din
CHE Portile de Fier I in cadrul contractului
incheiat cu firma VA TECH HYDRO Ltd.
• Continuarea lucrarilor de proiectare-
inginerie si inceperea executiei la
retehnologizarea echipamentelor din
CHE Portile de Fier II.
• Finalizarea fazelor preinvestitionale, semnarea si intrarea in vigoare a contractului pentru lucrarile de retehnologizare de la centralele pe Oltul Inferior.
• Pregatirea documentatiilor necesare achizitiei lucrarilor de retehnologizare pentru alte obiective importante.

1. CHE Portile de Fier I
• s-a facut receptia finala (cu obiectii, o serie de subansambluri printre care si paletele rotorului turbinei au ramas in garantia contractantului) la HA6;
• s-a pus in functiune HA2.

2. CHE Portile de Fier II
A continuat activitatea de proiectare si fabricare a componentelor necesare retehnologizarii.
Pe 21 martie 2004 s-a retras din exploatare, pentru inceperea lucrarilor, primul grup care se retehnologizeaza, HA4. Punerea in functiune a grupului dupa rehehnologizare este programata pentru 21.04.2005

3. Oltul Inferior, CHE Ipotesti, Draganesti, Rusanesti, Frunzaru si Izbiceni
S-au finalizat documentatiile necesare pentru aprobarea indicatorilor lucrarii. Prin HGR nr. 455 din 1 aprilie 2004, s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Cresterea gradului de siguranta in functionare si modernizare la centralele hidroelectrice Olt Inferior, respectiv, CHE Ipotesti, CHE Draganesti, CHE Frunzaru, CHE Rusanesti, CHE Izbiceni”. Conform HGR nr. 1599 din 23 decembrie 2003, lucrarile se vor realiza de un consortiu condus de VOITH Siemens Hydro Power Generation GmbH. Lucrarile se vor derula pe parcursul a 5 ani. Contractul s-a semnat in data de 27 aprilie 2004 si a intrat in vigoare la 29 decembrie 2004.
Lucrarea consta in principal in aducerea la parametrii initiali de proiect a celor 20 hidroagregate bulb reversibile cu pregatirea centralei pentru un nou ciclu de viata, prin inlocuirea practic in totalitate a masinii hidraulice si generatorului, reabilitarea echipamentelor hidromecanice, reabilitarea statiilor de 20 KV si 6,3 KV, inlocuirea instalatiei de automatizare, reabilitarea instalatiilor auxiliare ale centralei si realizarea unui centru dispecer de amenajare.

Pregatirea documentatiilor necesare achizitiei lucrarilor de retehnologizare pentru alte obiective importante

CHE Lotru
S-au parcurs etapele necesare aprobarii lucrarii, astfel ca prin HGR nr. 1633 din 07.10.2004 s-au aprobat indicatorii tehnico- economici ai lucrarii.
Lucrarile de retehnologizare a echipamentelor constau in principal in reabilitarea celor 3 hidroagregate echipate cu turbine Pelton avand fiecare P=170 MW (reabilitare turbine si generator, inlocuire regulator), reabilitare transformatori 190 MVA, instalatii auxiliare ale centralei, sistem de automatizare si control.
Intrucat lucrarea se va realiza cu un credit BIRD, prin licitatie internationala cu preselectie, s-au intreprins actiunile necesare respectarii metodologiei BIRD, preselectia ofertantilor urmand a se face in 2005.

Ecluza de la SHEN Portile de Fier I
In urma aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai lucrarii prin HGR nr. 956/2004, s-a intocmit Proiectul tehnic cu Caietele de sarcini necesar intocmirii documentatiei de achizitie a lucrarii. Reabilitarea ecluzei din cadrul SHEN Portile de Fier I are ca scop:
• realizarea tuturor functiunilor si
parametrilor proiectati ai instalatiilor
ecluzei;
• obtinerea unor indicatori de fiabilitate a tuturor instalatiilor ecluzei la nivelul
celor atinsi la amenajari hidrotehnice
similare pe plan mondial;
• eliminarea conditiilor de aparitie a unor evenimente deosebite care ar putea determina cresterea cheltuielilor de exploatare peste limitele normale pentru acest gen de instalatii;
• asigurarea parametrilor nominali de functionare in conditii normale de exploatare a ecluzei pentru o perioada de minim 30 de ani.

CHE Stejaru
S-a avizat si aprobat la nivel de Hidroelectrica studiul de fezabilitate intocmit in 2003. Acest studiu prevede urmatoarele:
• retehnologizarea hidroagregatelor 5 si 6 (de 50 MW) cu instalatiile lor anexe fara modificari la partea de constructie;
• realizarea unui grup nou cu puterea de 117 MW intr-o constructie noua, amplasata in amonte de centrala existenta, in dreptul grupurilor 1- 4.
Acest grup se va racorda la conducta
fortata fir drept. Evacuarea apei
turbinate se va face pe sub centrala
existenta in zona grupurilor 1-3 in
Bazinul de linistire aval existent.
Grupurile 1-4 vor fi dezafectate;
• realizarea unei statii noi de 110 kV, compacta, in amonte de statia existenta, eliberandu-se astfel spatiul necesar pentru desfasurarea lucrarilor de constructii pentru instalarea noului grup;
• inlocuirea echipamentului electric, comutatie primara si secundara;
• realizarea unei camere de comanda noua, amplasata in spatele actualei camere de comanda;
• reabilitarea/modernizarea tuturor echipamentelor si instalatiilor din centrala inclusiv a celor de la casa vanelor fluture si conducta fortata.

CHE Sugag si CHE Galceag
S-au intocmit si s-au avizat la nivel Hidroelectrica Studiile de fezabilitate pentru retehnologizarea echipamentelor din cele doua centrale.

CHE Mariselu
S-a avizat la nivel Hidroelectrica Studiul de fezabilitate pentru reabilitarea echipamentelor din centrala.

Obiective 2005:
• Retragerea din exploatare pentru inceperea lucrarilor de retehnologizare la HA 1 (ultimul grup de retehnologizat din CHE Portile de Fier I) pe 26.09.2005, dupa finalizarea lucrarilor corective la paletele celorlalte grupuri si continuarea lucrarilor la instalatiile auxiliare aferente HA 6, 5 si 4 (zona B);
• Punerea in functiune a HA 4 din CHE Portile de Fier II si retragerea din exploatare a HA 3 pentru inceperea lucrarilor de retehnologizare;
• Derularea lucrarilor de inginerie, proiectare si executie a unor componente, conform termenelor contractuale, in vederea retehnologizarii grupurilor din centralele de pe sectorul Slatina-Dunare;
• Contractarea lucrarilor de retehnologizare a echipamentelor din CHE Lotru si inceperea lucrarilor de inginerie si proiectare;
• Contractarea lucrarilor de retehnologizare a echipamentelor de la Ecluza de la SHEN Portile de Fier I si inceperea lucrarilor de inginerie si proiectare;
• Promovarea documentatiei necesare aprobarii indicatorilor pentru retehnologizarea echipamentelor din CHE Stejaru, CHE Sugag si CHE Galceag, dupa care se va putea trece la intocmirea documentatiei pentru contractarea lucrarilor.