Reforma - privatizare

Pe parcursul anului 2004, activitatea de privatizare a fost continuata pe doua fronturi:

I. Proiecte nefinalizate:
In mai 2001, guvernul Romaniei a aprobat Strategia Nationala de dezvoltare energetica pe termen mediu 2001-2004 care prevedea, printre alte obiective, privatizarea unui numar de 21 de obiective hidroenergetice.

Prima etapa de privatizare s-a desfasurat in perioada septembrie 2001 - iunie 2002, iar in urma anuntului public, un numar de 20 companii au fost interesate in achizitionarea caietelor de prezentare. In urma analizei si evaluarii ofertelor depuse, s-au semnat acorduri de dezvoltare cu compania Enel - Italia (AHE Raul Mare-Retezat si AHE Cornetu), Neptun - Romania (CHE Raul Alb) cu intentia de a se intocmi studii de fezabilitate si de a forma societati mixte.

In a doua etapa, organizata in perioada iulie 2002 - decembrie 2002, un numar de 10 companii au achizitionat 25 caiete de prezentare, inregistrandu-se 3 oferte de la firmele: Montizola - Cehia (CHE Poneasa), Mecamidi -Franta (CHE Gilort Amonte, CHE Maru, ACH Firiza-Runcu, ACH Cerna-Belareca) si Romenergo - Romania (ACH Siriu-Surduc).

Situatia in anul 2004 se prezinta astfel:

• Enel Produzione a propus, ca urmare a finalizarii studiului de fezabilitate, cooperarea in parteneriat pentru realizarea proiectelor AHE Raul Mare Retezat si AHE Cornetu Avrig, conditionata de participarea Hidroelectrica la constituirea societatii mixte cu active in exploatare (CHE Retezat si CHE Cornetu) si de semnarea unui acord de vanzare-cumparare de energie electrica pe termen lung, la un pret/kWh care sa permita recuperarea creditelor pentru finalizarea proiectelor. Documentele nu s-au semnat pana in prezent;

• Neptun, in urma finalizarii studiului de fezabilitate a concluzionat ca nu poate asigura o finantare privata decat in conditiile semnarii unui contract de vanzare-cumparare de energie electrica pe termen lung la un pret mult mai mare decat pretul actual al energiei electrice;

• Referitor la cooperarea cu compania Mecamidi din Franta, in prezent se lucreaza la finalizarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele CHE Maru si CHE Runcu Firiza. Mentionam ca si Mecamidi conditioneaza realizarea investitiilor de existenta unui contract de vanzare- cumparare de energie electrica;

• In ceea ce priveste colaborarea cu
compania Montizola din Cehia, studiul de fezabilitate pentru MHC Poneasca a fost finalizat si investitorul este in negocieri cu banci din Cehia in vederea obtinerii finantarii.

Costurile initiale de investitii, deosebit de mari in hidroenergetica, recuperarea lenta a investitiei si lipsa unui cadru legislativ stabil si atractiv, au facut ca investitorii externi sa fie destul de retinuti. Cooperarea in parteneriat cu investitori externi va permite nu numai finalizarea rapida, in 2-3 ani de la infiintarea de societati mixte si deschiderea finantarii, a obiectivelor hidroenergetice in constructie, dar si alocarea mai eficienta a resurselor financiare ale Hidroelectrica catre obiective cu punere in functiune intr-un orizont de timp foarte scurt, precum si finantarea lucrarilor de retehnologizare la cele mai importante centrale hidroelectrice din cadrul Sistemului Energetic National.
Pentru privatizarea, prin concesiune (in model BOT) sau vanzare, a unora dintre aceste proiecte in scopul finalizarii lor in cel mai scurt termen, trebuiesc gasite metode de sustinere a eventualilor investitori prin acordarea de facilitati fiscale care tin de competenta Guvernului si prezentarea de catre Hidroelectrica de pachete de proiecte cat mai atractive.

In urma reanalizarii impreuna cu reprezentantii Ministerului Economiei si Comertului, pe baze tehnico-economice a proiectelor propuse pentru parteneriate, s-a intocmit o ierarhizare a acestora, rezultand trei categorii:

1. proiecte fezabile si care pot fi realizate
in perioada urmatoare: CHE Poneasca 1,5
MW, CHE Maru 13 MW, CHE Caineni,
Lotrioara, Racovita de pe raul Olt (83MW),
CHE Runcu-Firiza 15,6 MW;

2. proiecte care sunt nefezabile, dar vor fi
finalizate de Hidroelectrica, din motivatii
tehnico-strategice - 105 MW;

3. proiecte pentru care urmeaza a se
intocmi formalitatile pentru inchiderea
investitiei, neavand sanse de realizare din punct de vedere energetic.

II. Vanzare micro-hidrocentrale
In anul 2004 a fost initiata si a inceput privatizarea prin vanzare a 150 MHC-uri in scopul reabilitarii si modernizarii lor. Au fost organizate licitatii cu strigare la care au participat atat firme din Romania cat si companii din Cehia, Singapore, Franta si Italia.
Pana la 31 decembrie 2004 au fost organizate 4 licitatii si au fost privatizate prin vanzare un numar de 18 MHC-uri din care:
• in Bazinul raului Gilort, jud.Gorj, grupul de MHC-uri Novaci 1-5 - firma ISPH

• in Bazinul raului Firiza, jud. Maramures un numar de 5 MHC-uri firma ESPE din Italia

• in Bazinul raului Bistrita, jud Olt - MHC-urile Tomsani 1-3 - firma ISPH

• in Bazinul raului Topolog, jud.Arges - MHC-urile Cepari, Suici, Salatrucu De Jos, Salatrucu De Sus si Vadu Frumos - firma ENERGY HOLDING

Obiective 2005
Strategia Hidroelectrica cuprinde 3 programe referitoare la obiectivele hidroenergetice propuse pentru privatizare, avand un aport de putere de 466 MW, productie de energie de 1.700 GWh/an si o investitie de 1.230 milioane EURO:
• Finalizarea acordurilor cu partenerii
straini pentru privatizarea obiectivelor
hidroenergetice din lista proiectelor aflate
in diverse faze de executie;
• Privatizarea microhidrocentralelor:
vanzarea prin licitatie deschisa a unui
numar de aproximativ 50 de centrale
situate pe flux/cascada;
• Inceperea privatizarii filialelor de
reparatii Hidroserv.