Managementul mediului
In 2004 au continuat actiunile incepute la finele anului 2003 pentru integrarea celor doua sisteme implementate in Hidroelectrica, Sistemul de Management al Calitatii, certificat conform ISO 9001:2001 si Sistemul de Management al Mediului, conform cu cerintele ISO 14001:1996.
Integrarea celor doua sisteme a condus la revizuirea intregii documentatii (manual, proceduri de sistem si operationale, fise de proces), astfel incat sa raspunda cerintelor celor doua referentiale si sa fie unitara la nivelul executivului si al sucursalelor, fapt ce a necesitat un efort deosebit, avand in vedere volumul foarte mare de munca si obiectivul ambitios de certificare in 2004. In cadrul noului sistem s-a realizat o abordare procesuala, in care au fost incluse cerinte de mediu.
Au fost efectuate audituri interne in toate entitatile organizatorice pentru verificarea conformarii noului sistem cu cerintele celor doua referentiale, a gradului acestuia de implementare si pentru depistarea directiilor de imbunatatire.
Sistemului de Management al Calitatii si Mediului i-a fost acordat Certificatul ISO9001/14001 nr.325-1/95-2004, de catre Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii, partener IQNet- International Certification Network.
Politica in domeniul calitatii si mediului, definita de managementul de varf, este parte componenta a politicii Hidroelectrica privind functionarea si dezvoltarea sectorului hidroenergetic, in siguranta si in concordanta cu principiile dezvoltarii durabile si are ca obiective:
• satisfactia clientilor nostri in conditii de transparenta
• promptitudinea serviciilor oferite
• costuri reduse de productie asigurand totodata prevenirea poluarii
• diminuarea impacturilor asupra mediului, pentru toate activitatile noastre
• respectarea prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile in domeniul nostru de activitate
• implicarea si motivarea angajatilor
Pornind de la obiectivele generale, definite la nivelul societatii, s-au stabilit obiective specifice, pentru toate activitatile, proprii la nivelul executivului si al fiecarei sucursale.
In domeniul mediului, pentru atingerea obiectivelor si a dezideratului de imbunatatire continua, actiunile noastre vizeaza in principal:
• conformarea cu legislatia si alte cerinte de mediu
• cresterea responsabilitatii fata de mediu prin implicarea directa, instruirea si perfectionarea continua in domeniul mediului a intregului personal
• prevenirea si combaterea poluarii factorilor de mediu, prin masuri legate de exploatarea si intretinerea echipamentelor, intr-o prima etapa si prin modificari tehnologice in perspectiva
• cresterea sigurantei obiectivelor hidroenergetice si protejarea zonelor riverane
• aplicarea unor solutii compatibile cu mediul, in cadrul realizarii de noi centrale, modernizarilor si retehnologizarilor
• refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor si ameliorarea peisajului
• gestionarea eficienta a deseurilor rezultate din activitatea proprie
• cresterea transparentei si incurajarea dialogului in comunicarea cu publicul
• initierea si dezvoltarea de parteneriate, cu toti factorii preocupati de protectia mediului
Programele anuale de management de mediu, care includ mai multe componente (lucrari fizice, studii, programe de instruire, comunicare), reflecta angajamentele asumate prin politica.


Respectarea prevederilor legale este prioritara si constituie o preocupare permanenta.
La finele anului 2004, 60% din obiectivele hidroenergetice detineau autorizatii de mediu, cu termene de valabilitate ce acopera o plaja larga intre 2005 si 2010.
Pentru toate celelalte obiective au fost depuse documentatiile in vederea reinnoirii autorizatiilor de mediu expirate. Intarzierile inregistrate in reinnoirea sau obtinerea autorizatiilor s-au datorat dificultatilor intampinate datorita modificarilor legislative referitoare la procedura de autorizare.
In 2004 au fost obtinute acorduri de mediu pentru amenajarea Surduc - Siriu si pentru lucrarile de retehnologizare ce se vor realiza la centrala Lotru si 46 de avize de mediu pentru privatizarea microhidrocentralelor.
Au fost respectate integral prevederile Ordinului nr. 66/13.03.2001 al Ministrului Economiei si Comertului privind: organizarea activitatii de protectie a mediului, raportarea semestriala a lucrarilor executate, a nivelului de conformare si a situatiilor de poluare accidentala aparute.
Controalele efectuate de autoritatile teritoriale pentru protectia mediului nu au semnalat abateri de la respectarea legislatiei deficiente majore, iar masurile de imbunatatire, propuse de inspectorii de mediu sau Garda de mediu cu ocazia controalelor, au fost incluse in planurile anuale de lucrari (exemplu - rampe betonate pentru depozitarea temporara a deseurilor colectate la gratarele prizei de la centrale din amenajarea Bistrita).
Masurile prevazute in programele de conformare stabilite la emiterea autorizatiilor de mediu sunt incluse cu prioritate in programele de management de mediu (exemple: sistemul de avertizare — alarmare in caz de accidente la barajele sucursalei Bistrita, redarea in circuitul natural a haldelor de la Raul Mare).
Planul de Management de Mediu realizat pentru lucrarile de retehnologizare ce vor incepe la centrala Lotru - Ciunget, constituie exemplu de tratare a problemelor de mediu dupa incheierea ciclului de viata a instalatiilor si de expertii Banci Mondiale au apreciat ca poate fi inclus in categoria „bunelor practici”

Probleme deosebite semnalate
In 2004 s-a semnalat o singura poluare accidentala cu produse petroliere la sucursala Bistrita. In perioada 30-31iulie 2004, inundarea centralei Vaduri, datorita ploilor abundente, a condus la inundarea camerei pompelor de epuisment cu un amestec format din apa si ulei. Personalul de exploatare a actionat operativ respectand procedura ”Actionare in caz de poluari accidentale ale apei”. A fost recuperata intreaga cantitate de ulei si nu s-au inregistrat pierderi de ulei in aval. Autoritatile teritoriale pentru protectia mediului nu au aplicat sanctiuni.

Prevenirea poluarii

Pentru pastrarea calitatii apei s-au realizat mai multe categorii de lucrari, dupa cum urmeaza:

• actiuni de prevenire a poluarilor accidentale - lucrari de mentenanta la hidroagregate, dotarea cu instalatii, echipamente si materiale de interventie in caz de poluare accidentala cu ulei

• lucrari pentru combaterea etrofizarii lacurilor - decolmatari, curatirea vegetatiei din cuveta acumularilor

• lucrari sau instalatii pentru decantarea / epurarea apelor uzate

• lucrari pentru curatirea luciului apei din acumulari si canale si pentru indepartarea deseurilor depuse de riverani in ampriza amenajarilor .Dintre realizari amintim:

• La centrala hidroelectrica Cornetu (sucursala Sibiu) a fost pusa in functiune, in premiera pentru sectorul hidroenergetic din Romania, o instalatie automata pentru curatat gratare. Intrarea in actiune a instalatiei este comandata de un automat programabil care, sesizand depasirea nivelului prescris de infundare din dreptul unui gratar, comanda deplasarea si efectuarea unui ciclu complet de curatire pentru acel gratar. Instalatia este dotata cu un container de mare capacitate pentru colectarea materialelor raclate. In ceea ce priveste activitatea de protectia mediului, investitia se dovedeste a fi deosebit de importanta, intrucat in perioadele cu viituri, pe suprafata lacurilor se acumuleaza uriase cantitati de plutitori.

• S-au executat lucrari de mentenanta la etansarile hidroagregatelor pentru prevenirea scurgerilor de lubrifianti la o serie de centrale din sucursalele Cluj, Curtea de Arges, Hateg si Targu Jiu.

• Pentru combaterea eutrofizarii, au continuat lucrarile de decolmatare a acumularii Oiesti (sucursala Curtea de Arges), a captarii Izvorul Muntelui (sucursala Bistrita) si bazinelor de acumulare Horezu 1 si 2 (sucursala Ramnicu Valcea) si s-au executat lucrari de defrisare in cuveta acumularii Oasa (sucursala Sebes).

• Pentru ameliorarea calitatii apelor uzate, la centrala Sugag (sucursala Sebes) a fost pusa in functiune o instalatie de epurare a apelor menajere, la statia de sortare de la centrala Ruieni (sucursala Caransebes) a fost realizat un decantor, iar la centralele din amenajarea Arges s-au executat lucrari de reparatii la sistemele de evacuare a apelor menajere.

• Sucursalele Buzau, Caransebes, Cluj si Targu Jiu s-au dotat cu instalatii mobile pentru colectarea produselor petroliere de pe luciul apei, instalatii ce vor fi utilizate pentru colectarea eventualelor pierderi de ulei, atat din puturile de epuisment, cat si din bazinele de linistire.

• Au fost achizitionate de materiale absorbante pentru interventie in caz de poluari accidentale cu produse petroliere. Materialele si instructiuni de utilizare a acestora au fost distribuite la toate centralele, iar personalul de exploatare a fost instruit privind modul de actionare pentru localizarea si combaterea poluarii si modul de gestionare a deseurilor rezultate din aceste actiuni.

• In toate sucursalele s-au executat lucrari de curatire a prizelor, decantoarelor captarilor secundare, contracanalelor.

• Sucursala Cluj a montat panouri de avertizare in zonele de protectie sanitara din vecinatatea acumularilor sau pentru interzicerea depozitarii necontrolate a deseurilor in vecinatatea amenajarilor Gilau I si II si imprejmuit zona din imediata vecinatate a barajelor Somesul Cald si Floresti II.

• Pentru prevenirea poluarii aerului s-a realizat inlocuirea bateriilor de acumulatori de 24 Vcc si 220Vcc, cu nivel liber al electrolitului, cu baterii capsulate la centrale Vernesti si Simileasca (sucursala Buzau) si la centrale Somesul Cald si Tileagd, (sucursala Cluj). De asemenea, s -au realizat lucrari de intretinere a parcului auto, pentru reducerea noxelor, sucursalele Buzau si Targu Jiu).
Actiunile intreprinse pentru prevenirea poluarii solului privesc in principal zonele de depozitare si de manipulare a carburantilor, a substantelor periculoase si a deseurilor, dupa cum urmeaza:
• Realizarea unei platforme betonate pentru depozitarea temporara a deseurilor colectate din camera de incarcare Vanatori (sucursala Bistrita);
• Amenajarea spatiului de depozitare a uleiului la centrala Arcesti (sucursala Slatina) si lucrari de reparatii la depozitul de carburant pentru centrala termica Mariselu (sucursala Cluj);
• Lucrari de reconditionare a etansarilor cuvei transformatorului de la centrala
Zigoneni (sucursala Curtea de Arges) si
lucrari de mentenanta la transformatoarele din sucursala Cluj.

Gestionarea deseurilor
In toate sucursalele s-au realizat urmatoarele actiuni: inventarierea deseurilor rezultate din activitatea proprie conform legislatiei in vigoare, dotarea cu containere si europubele, colectarea si depozitarea separata a diferitelor tipuri de deseuri, precum si valorificarea prin firme specializate a anumitor categorii de deseuri.
Pentru monitorizarea si notificarea catre autoritatile pentru protectia mediului a cantitatilor de deseuri colectate, depozitate, valorificate sau eliminate au fost desemnate responsabili atat in executiv, cat si in fiecare sucursala.
Principalele tipuri de deseuri colectate si valorificate in 2003, comparativ cu 2004, au fost

O atentie deosebita a fost acordata respectarii regimului substantelor periculoase in gestionarea echipamentelor contaminate cu bifenili policlorurati (PCB). Conform masurilor prevazute in „Planurile de eliminare a echipamentelor ce contin compusi desemnati” in sucursalele Buzau si Ramnicu Valcea s-au derulat actiuni pentru eliminarea condensatoarelor cu policlorbifenil, respectiv obtinerea tuturor avizelor necesare, respectarea conditiilor impuse de catre entitatile implicate, monitorizarea intregului proces de expediere a condensatoarelor, comunicarea modului de desfasurare catre toate entitatile implicate. Echipamentele cu PCB predate pentru eliminare totalizeaza 2430 Kg.
Datorita depozitarii necontrolate a deseurilor in albiile cursurilor de apa si pe versanti, la viituri cantitati impresionante de deseuri sunt transportate in acumulari. In anul 2004 volumul de apa deversat din cauza infundarii gratarelor de la prizele centralelor hidroelectrice a reprezentat circa 10 GWh energie neprodusa. In toate sucursalele s-au executat lucrari de curatire a luciului apei din acumulari, in special in vecinatatea prizelor, a zonei de la coada lacurilor si a aductiunilor. Cantitate de deseuri colectate de pe luciul apei totalizeaza cca. 5000 mc.
Pentru zonele izolate au fost achizitionate toalete ecologice.

Protejarea riveranilor
Un volum important din lucrarile executate in 2004 privesc protejarea riveranilor. In aceasta categorie intra lucrari pentru combaterea eroziunilor si alunecarilor de maluri, lucrari pentru asigurarea capacitatii de curgere a albiilor aval de centrale si a contracanalelor, lucrari de remediere a efectelor inundatiilor, sisteme de avertizare-alarmare. Aceste lucrari au costuri ridicate si durate mari de executie. Amintim cateva:
• Continuarea lucrarilor de protectie a versantilor din zona casei vanelor Surduc si a castelului de echilibru Siriu (sucursala Buzau).
• Continuarea lucrarilor de combatere a eroziunilor malurilor acumularii Portile de Fier II
• Oprirea fenomenelor de instabilitate constatate in zona de acces la castelul de echilibru Lotru si amenajari de versanti in zona prizei centralei Bradisor (sucursala Ramnicu Valcea) .
• Continuarea lucrarilor de regularizare / senalizare a albiilor aval de centralele: Raul Mare aval sector Paclisa - Totesti I (sucursala Hateg) si Tismana aval (sucursala Targu Jiu).
• Asigurarea capacitatii de curgere si implicit protejarea zonelor riverane prin: decolmatarea captarii Izvorul Muntelui si calibrarea albiei paraului Dienet (sucursala Bistrita), amenajari aval de centrala Poiana Marului (sucursala Caransebes).
• Au fost executate lucrari de decolmatare a contracanalelor digurilor lacurilor de acumulare in toate sucursalele.
• Realizarea sistemului de avertizare-alarmare in caz de accidente la barajele din amenajarea Bistrita (sucursala Bistrita), a celui de la barajul Candesti si a depozitul de materiale de interventie in caz de inundatii (sucursala Buzau), sistemul de avertizare - alarmare a localitatilor din bazinul Somesul Mic (sucursala Cluj).

Grija pentru fondul natural
Pentru protejarea resurselor naturale s-au intreprins actiuni pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor si ameliorarea peisajului si actiuni pentru protejarea ecosistemelor din zonele amenajate. Amintim, in acest sens:
• Dezafectarea platformelor tehnologice din amenajarea Ciresu - Siriu si amenajarea platformei de la centrala Nehoiasu (sucursala Buzau)
• Redarea in circuitul natural a unor terenuri ocupate temporar la amenajarile Tileagd (6,8 ha), Lugasu, Colibita (0,4 ha), Dragan - colonia Remeti si in zona Dealul Zimbrului (sucursala Cluj).
• Redarea in circuitul silvic a carierei de argila Raul de Mori si demolarea organizarii de santier de la barajul Gura Apelor (sucursala Hateg)
• Continuarea programului de monitorizare a influentei haldelor de steril asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate din perimetrul amenajarii Raul Mare Retezat (sucursala Hateg)
• Intretinerea spatiilor verzi de la amenajate la sistemele hidroenergetice si de navigatie Portile de Fier I si II
Debitele de servitute asigurate in 2004, conform autorizatiilor de gospodarire a apelor, in scopul satisfacerii cerintelor utilizatorilor din aval de amenajarile hidroenergetice si al protejarii ecosistemelor acvatice echivaleaza cu 100 GWh energie neprodusa.
Este de mentionat faptul ca amenajarea Borca - Poiana Teiului, recent pusa in functiune,este prevazuta cu scara de pesti.
Existenta acumularilor a favorizat dezvoltarea avifaunei si prin Hotararea de Guvern 2151/2004, pentru 10 acumulari administrate de Hidroelectrica, pe valea Bistritei, a Siretului si a Oltului, a fost instituit regimul de "arii de protectie speciala avifaunistica".
Studiile realizate in 2004 au vizat in principal : studii de impact si bilanturi de mediu, expertizarea starii de siguranta a barajelor, studii de inundabilitate.

Constientizare, instruire, implicare
Convinsi de faptul ca performantele de mediu pot fi obtinute numai prin implicarea intregului personal, am extins si diversificat programele de instruire / perfectionare in domeniul mediului. S-au realizat:
• Instruirea sistematica a personalului operativ din toate sucursalele in domeniul mediului. In cadrul instruirilor s-au organizat si simulari privind modul de actionare in cazuri de poluare accidentala cu produse petroliere (sucursalele Ramnicu Valcea, Sebes, Slatina).
• Instruirea intregului personal referitor la aplicarea documentatiei Sistemului de Management al Calitatii si Mediului
• Participarea a 40 de persoane la cursuri de formare auditori calitate - mediu.

Comunicare
Pentru imbunatatirea comunicarii interne privind managementul mediului s-a asigurat accesul tuturor coordonatorilor de mediu la reteaua de calculatoare executiv-sucursale, fapt ce permite schimbul de informatii on-line in cadrul „grupului de lucru Mediu”. Buletinul informativ trimestrial „Universul Hidro” include informatii legate de realizarile in domeniu.
Legat de imbunatatirea comunicarii externe, promovarea transparentei si a spiritului de dialog in domeniul mediului s-a manifestat prin tiparirea si difuzarea Raportului anual de mediu, afisarea acestuia pe web-site, participarea la dezbateri publice. Preocuparile si realizarile in domeniul mediului, atat din sucursale, cat si la nivelul executivului au fost prezentate la diferite manifestari tehnico — stiintifice (Conferinta Nationala a Energiei - 2004, A treia Conferinta Dorin Pavel, A IX-a Conferinta „Calitate si siguranta in functionare”).

Relatia cu partile interesate
In 2004 a continuat colaborarea cu autoritatile locale si societatea civila pentru promovarea unor actiuni pentru protejarea mediului. Amintim in acest sens:
• Sucursala Hidrocentrale Cluj este partenera intr-un proiect, gestionat de RAJAC: „Planul de prevenire a poluarii in bazinul de captare Tarnita — Gilau”, care face parte din programul „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Cluj”. Obiectivul acestui proiect este de a asigura o calitate buna si durabila a apei din lacul Tarnita, viitoare sursa de apa potabila a orasului Cluj Napoca. Actiunile intreprinse de sucursala Cluj pentru prevenirea si combaterea poluarii au fost: montarea de indicatoare pentru interzicerea aruncarii si depozitarii deseurilor pe malurile lacurilor, curatarea oglinzii lacurilor, selectarea PET-urilor din deseurile colectate si predarea lor la SALPREST, curatare gratare.
• Sucursala Ramnicu Valcea si Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei — Centrul local Mircea cel Batran Ramnicu Valcea au initiat Proiectul de ecologizare a Bazinului Lotrului si Oltului (Judetul Valcea). Lansarea proiectului a avut loc in 22 decembrie 2004 la sediul sucursalei, cu participarea mass-media locala.
• Sucursala Slatina a initiat actiuni de parteneriat cu Agentia de Protectia Mediului Olt, legate de instituirea regimului de arie naturala protejata de protectie avifaunistica in zona lacurilor de acumulare Strejesti, Slatina, Izbiceni, precum si cu Asociatia pentru Protectia Mediului si Agricultura Draganesti Olt.
• Sucursala Bistrita participa la programul "Romania curata", gestionat de Prefectura judetului Neamt.
• Sucursala Portile de Fier participa la Programul Life Nature „Conservarea si managementul habitatelor din parcul natural Portile de Fier”.
• La nivelul sucursalelor a fost organizat concursul de desene pentru copii „Apa cea mai curata sursa de energie”, la nivelul sucursalelor.
• Hidroelectrica este reprezentata in comitetul „Mediu si dezvoltare durabila” precum si in grupurile de lucru „Managementul mediului si probleme economice asociate” si „Schimbari climatice” ale EURELECTRIC si a colaborat cu asociatia hidroenergeticienilor din Romania „Aqua Nostra” la realizarea unei mese rotunde pe tema tranzitarii viiturilor.

Cheltuieli
Costul lucrarilor realizate in 2004 pentru protectia mediului a totalizat 359,3 miliarde lei (circa 9 milioane EURO). O pondere importanta in efortul financiar au avut-o lucrarile pentru prevenirea inundatiilor si indepartarea efectelor viiturilor (33%), lucrarile de combatere a eroziunilor si alunecarilor de maluri (30%) si lucrarile pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu (23%); lucrarile pentru redarea in circuitul natural a terenurilor si ameliorarea peisajului au reprezentat circa 8%, iar gestionarea deseurilor circa 5% din costurile totale.

Obiective 2005
• Dotarea cu instalatii automate de curatat gratare a centralelor Voila si Arpasu de pe cursul superior al Oltului.
• Eliminare echipamentelor contaminate cu PCB din sucursalele Curtea de Arges si Cluj.
• Obtinerea autorizatiilor de mediu pentru toate obiectivele hidroenergetice.
• Sud deviza „investim in viitor”, programele de mediu pe care le dezvoltam vizeaza extinderea
colaborarii cu institutiile de invatamant,
organizatiile de tineret si societatea civila pentru promovarea unei educatii ecologice si a
responsabilitatii fata de mediu.