Ca lider pe Piata de Energie din Romania, concentrata pe o activitate sustenabila pe termen lung si cu o viziune anticipativ orientata spre Piata Europeana, Hidroelectrica si-a construit strategia de dezvoltare cu valente cum ar fi calitate, spirit de echipa si transparenta, luptand pentru materializarea unor standarde noi de eficienta si profitabilitate.
Vechea uzanta manageriala nu mai functiona. Super-birocratismul si dezvoltarea de strategii fara participarea sau luarea in considerare a unei contributii potentiale a celor care aplicau atari politici de functionare, au condus la franarea dezvoltarii activitatilor. Acum mai mult ca oricand, cu oportunitati deschizandu-se pe piata de electricitate datorita apropiatei integrari a Romaniei in Uniunea Europeana, Hidroelectrica constientizeaza ca unic mod de eficienta aplicarea noilor solutii de management in vederea dezvoltarii, in vederea unui raspuns prompt in fata necesitatii de a implementa tehnologii noi si de a fi un participant competitiv pe piata internationala deschisa de electricitate. Functionand in mediul unei piete emergente, Hidroelectrica este supusa unor imbunatatiri constante in vederea armonizarii cu noile economii bazate pe cunoastere in care factorul uman este activul cel mai de pret al companiei. Un personal bine instruit si foarte bine motivat este esential pentru expansiunea companiei in speta intr-o lume atat de rapid schimbatoare ca cea din zilele noastre. Edificarea si mentinerea de relatii echilibrate si armonice intre personal si manageri, intre angajati si clienti marcheaza diferenta si ajutorul prin care compania atinge o dezvoltare durabila.

Luand in considerare schimbarile operate pe piata de energie, dezvoltarea rapida a tehnologiilor, precum si necesitatea de a mentine gradul de competitivitate, Hidroelectrica si-a focalizat atentia pe trei facilitatori cheie pentru afaceri — oamenii, informatia si credibilitatea — in vederea maririi profitabilitatii impreuna cu mentinerea la inaltime a angajamentului inspre o dezvoltare sustenabila. Cu o strategie cuprinzand valori si credinte impartasite de toti angajatii, Hidroelectrica se straduieste sa isi consolideze pozitia de lider pe Piata de Energie din Romania, precum si sa devina un jucator important al Pietei Regionale de Energie in perspectiva.
De aceea, Hidroelectrica — un partener de incredere si serios, o organizatie care functioneaza fara a afecta mediul inconjurator si cu un spirit civic corporativ activ — se remarca printr-o implicare energica in dezvoltarea durabila a sistemului energetic romanesc, in eforturile Romaniei de a indeplini cerintele de aderare la Uniunea Europeana.

Dezvoltarea durabila

Telul Hidroelectrica este sa asigure succesul economic in acelasi timp actionand intr-o maniera responsabila din punct de vedere social si al mediului inconjurator. Tinand cont de cele spuse anterior, compania se angajeaza sa respecte principiile dezvoltarii durabile. In noiembrie 2003, Conducerea Executiva a adoptat o strategie cu privire la durabilitate pentru Hidroelectrica.

Eforturile pe care Hidroelectrica le face pentru a-si asuma responsabilitatea in afaceri si in activitatile sociale si de mediu se pot masura in cifre. Pentru incurajarea transparentei, noi publicam datele economice, sociale si de mediu din companie.
Trebuie sa evidentiem urmatoarele:

• Energia hidro nu produce emisii de gaze sau reziduuri;

• Este o forma de energie regenerabila care are un rol
important in reducerea emisiilor de dioxid de carbon (CO2)— aceasta reprezentand un obiectiv major al UE;

• Este mai viabila decat alte forme de energie
regenerabila, precum sunt cea eoliana sau solara;

• Apa se poate acumula in caz de surplus si se poate
folosi in caz de deficienta de energie;

• Statiile hidroelectrice pot porni aproape instantaneu;

• Functionarea statiilor hidroeletrice nu este scumpa
acestea avand o viata lunga;

• Se pot vizita barajele, se pot face sporturi acvatice si
alte activitati recreationale

Luand in considerare caracteristicile mentionate mai sus, energia hidro este in prezent cea mai importanta dintre optiunile de energie curata, fezabila din punct de vedere economic si regenerabila si poate reprezenta un beneficiu major pentru un proiect de dezvoltare a resurselor de apa. Cu toate acestea, arareori este unicul beneficiu. Statiile hidroelectrice care fac parte din programe cu folosinte complexe, in general sprijina financiar si alte functii vitale ale unui proiect, cum ar fi furnizarea apei, irigarea, ameliorarea inundatiilor, imbunatatirea navigatiei si facilitatile recreationale.
Prin urmare este evident ca energia hidro are un rol important in viitor, atat in termenii de furnizare a energiei cat si ai dezvoltarii resurselor de apa. Avand in vedere toate optiunile, este necesar ca dezvoltarea resurselor sa se faca respectand cele mai inalte standarde sociale, de mediu, economice si tehnice, este necesara dezvoltarea viabila. Dezvoltarea eficienta a potentialului hidroenergetic este o cale importanta spre dezvoltarea durabila.

Angajarea la dezvoltarea durabila reprezinta o alegere sociala si Hidroelectrica a facut aceasta alegere, prin angajarea sa continua la aplicarea acestor principii si astfel ajungand sa fie cea mai buna in toate activitatile sale.
Asa cum raportul Comisiei Brundtland intitulat “Viitorul nostru comun” a definit dezvoltarea durabila: “dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fara sa compromita capacitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi”, obiectivul Hidroelectrica este sa furnizeze energie regenerabila si curata, sa functioneze intr-o maniera care respecta mediul inconjurator, in acelasi timp consolidandu-si pozitia de leader pe piata.

Pe masura ce piata de energie se deschide si apar noi oportunitati de dezvoltare, Hidroelectrica are ca obiectiv atingerea celui mai mare profit, in acelasi timp luand in considerare echilibrul care face posibila dezvoltarea pe termen lung in aspectele sale economice, sociale si de mediu.

In conformitate cu cele spuse, strategia Hidroelectrica stabileste obiective care iau in considerare necesitatea investitiilor sociale, cresterea si competitivitatea economica si echilibrul ecologic.

Durabilitatea sociala se va imbunatati prin consolidarea responsabilitatii sociale — in primul rand implicarea in educatie, cultura si cauze umanitare.
Durabilitatea economica va promova o structura productiva competitiva bazata pe eficienta si productivitatea resurselor umane si naturale. Dezvoltarea economica tine cont de probleme ca: optimizarea costurilor, valoarea adaugata si randamentul.

Durabilitatea ecologica se va baza pe o “asociere” cu mediul inconjurator care sa echilibreze cerintele dezvoltarii sociale si economice cu resursele naturale si de mediu.
Hidroelectrica se concentreaza pe managementul durabil si utilizarea resurselor naturale, prevenirea, controlul si reducerea poluarii, functionand astfel in armonie cu conceptul de “eco — eficienta” care are legatura cu utilizarea eficienta a resurselor. Este o provocare pentru Hidroelectrica sa-si consolideze pozitia pe piata prin furnizarea unei energii curate si totodata prin utilizarea mai eficienta a resurselor si prin reducerea impacturilor asupra mediului inconjurator.

Prin aplicarea principiilor dezvoltarii viabile, Hidroelectrica intentioneza sa faca fata pe termen lung cererii pe piata de energie in conditii competitive si astfel sa joace un rol important in dezvoltarea Sectorului Energetic din Romania.

Hidroelectrica este detinatorul unor importante lucrari de gospodarire a apelor (marile lacuri de acumulare cu folosinta complexa din varfurile de bazin), de interes national si local, inclusiv asigurarea apei in sursa prin regularizarea debitelor si stocarea in lacuri a unui volum de apa de 3,7 miliarde mc.
Exploatarea lacurilor de acumulare se face conform legii, in baza programelor de exploatare stabilite cu departamentul apelor si Administratia Nationala Apele Romane.
Principalele folosinte asigurate direct din amenajarile hidroenergetice se regasesc in 356.822 ha suprafata protejata impotriva inundatiilor pe teritoriul tuturor celor 12 sucursale ale companiei, un numar total de 326 localitati protejate, 100.110 ha suprafete irigate si un numar de 82 prize alimentare cu apa.
Hidroelectrica este o unitate care promoveaza dezvoltarea si gospodarirea coordonata a apei, in vederea sporirii la maximum a rezultantei economice si a starii sociale, intr-un mod echitabil, fara compromiterea sustinerii durabile a ecosistemelor vitale.

Gospodarirea integrata a apelor, practicata de catre Hidroelectrica, rezulta din:

1) Integrarea cantitatii si calitatii deoarecehidroenergetica este o folosinta nepoluanta, iar la utilizarea apei calitatea este o componenta esentiala,monitorizata continuu prin compartimentele de protectia mediului, care actioneaza eficient pentru inlaturarea eventualelor poluari accidentale.

2) Integrarea intereselor amonte-avalse realizeaza in mod expres prin stocarea apei in lacurile din varfurile de bazin si redistribuirea acesteia in timp si spatiu conform cerintelor beneficiarilor din aval.
Hidroelectrica este un pion principal in Comisia centrala pentru apararea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si a accidentelor la constructiile hidrotehnice participand in mod activ prin comandamentul central si comandamentele locale la activitatea de aparare impotriva inundatiilor care se realizeaza prin lucrarile hidrotehnice din administrare.
O situatie speciala o are alimentarea cu apa a municipiului Bucuresti din sursa raului Arges, unde debitele mari solicitate 15-18 mc/s trebuie asigurate printr-o buna programare a folosintei energetice.3) Integrarea intersectoriala prin promovarea investitiilor cu lacuri de acumulare cu folosinte multiple, luandu-se in considerare dezvoltarile legate de apa din cadrul tuturor sectoarelor economice si sociale si in mod special politicile din domeniul economic care au impact benefic asupra alimentarilor cu apa pentru populatie.
De asemenea toate lacurile au transe importante pentru aparare impotriva inundatiilor.

4) Integrarea tuturor utilizatorilor in procesul de planificare si luare a deciziilor se realizeaza atat la promovarea investitiilor prin conjugarea folosintelor interesate cat si la exploatarea lacurilor prin stabilirea programului lunar de exploatare.
Legislatia in domeniul apelor si protectiei mediului precum si practica exploatarii amenajarilor hidroenergetice au consacrat cateva principii in elaborarea planurilor de exploatare si adoptarea deciziilor ce tin de evacuarea debitelor:

• Alimentarea cu apa potabila este folosinta cu prioritate;

• Protejarea populatiei si a bunurilor materiale in aval de
acumulare;

• Asigurarea conditiilor de functionare pentru celelalte categorii de folosinte.

Se poate aprecia ca folosinta energetica este o folosinta elastica a amenajarilor hidroenergetice care isi poate armoniza interesele proprii cu interesele celorlalte folosinte.
De altfel, practica gospodaririi apelor din ultimii ani nu a scos in evidenta nici un conflict de interese intre folosinta energetica si alte folosinte.
Dezvoltarea utilizarii potentialului hidroenergetic al Romaniei va continua ca o componenta importanta a strategiei dezvoltarii durabile. In prezent gradul de utilizare a potentialului tehnic amenajabil este de 51%. In perspectiva anului 2025 gradul de utilizare al potentialului tehnic amenajabil va creste la cca. 71%, capacitatile de productie urmand a avea o putere instalata de cca. 7.780 MW, cu o productie de energie de 23.600 GWh in anul hidrologic mediu.

Calitate - Mediu

In anul 2004 s-a continuat demersul inceput in anul 2003 privind crearea unui Sistem de Management integrat Calitate Mediu, bazat pe Sistemul de Management Calitate, certificat deja, in vederea imbunatatirii performantelor societatii intr-o maniera responsabila fata de mediu.
In acest sens managementul de varf a decis o noua politica in domeniul calitatii si mediului avand ca obiective stratregice:
• satisfactia clientilor nostri in conditii de transparenta;
• promptitudinea serviciilor oferite;
• costuri scazute de productie asigurand totodata prevenirea poluarii;
• diminuarea impacturilor de mediu generate de activitatile societatii;
• respectarea prevederilor legale si a altor cerinte aplicabile domeniului nostru de activitate;
• implicarea si motivarea angajatilor.
Pentru atingerea acestor obiective strategice s-a creat si implementat un Sistem de Management Calitate Mediu (SMCM) bazat pe ultima editie a standardelor internationale ISO 9001:2000 si ISO 14001:1996. Astfel, pentru sistemul integrat s-a elaborat o documentatie supla tinand cont de cerintele ambelor standarde de referinta, evitandu-se in acelasi timp birocratia, avand in vedere ca in noile variante ale standardelor accentul se pune pe rezultate si mai putin pe documentatie.
Confirmarea implementarii si functionarii acestui sistem s-a obtinut prin certificarea realizata in anul 2004. Pentru certificare s-a apelat la SRAC, atat pentru pastrarea continuitatii cat si pentru faptul ca SRAC este Organismul de Certificare cel mai prestigios din Romania, fapt confirmat si prin acceptarea acestuia ca partener IQNET.

Astfel certificarea obtinuta are o valoare deosebita prin faptul ca este recunoscuta in toate tarile membre IQNET. Acest lucru reprezinta un avantaj real in contextul functionarii pe o piata de energie a carei deschidere este in crestere in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana.
Eforturile noastre nu s-au oprit in momentul obtinerii certificarii ci ele au continuat in vederea realizarii imbunatatirii continue a performantelor societatii. In acest sens in anul 2004, pentru atingerea obiectivelor propuse s-a pus accentul pe imbunatatirea performantelor proceselor identificate avand in vedere principiul de baza al Sistemelor de Management PEVA — Planifica, Executa, Verifica, Actioneaza.
Avand in vedere faptul ca resursele umane pot fi cel mai eficace avantaj, s-au programat si realizat urmatoarele instruiri:
• instruiri pentru formarea de auditori interni calitate -mediu;
• instruiri profesionale in vederea mentinerii unui nivel
constant de intelegere si constientizare a documentelor
SMCM;
• instruiri in domeniul protectiei mediului;
• instruiri in domeniul securitatii si sanatatii muncii si PSI.

A fost urmarita mentinerea infrastucturii la parametrii ceruti prin programele de mentenanta planificate si realizate.
In cadrul Fiselor de Proces — documente de identificare ale proceselor — au fost incluse aspectele de mediu generate de activitatile din cadrul proceselor, precizandu-se modul de tinere sub control al acestora in vederea evitarii impacturilor asupra mediului.
Crearea unor relatii de parteneriat reciproc avantajoase cu furnizorii, in vederea imbunatatirii calitatii produselor si serviciilor achizitionate, a fost unul din obiectivele procesului de achizitii.
In vederea evaluarii eficacitatii SMCM au fost programate si realizate audituri interne atat la nivel de executiv cat si in cele 12 sucursale. Acestea au fost realizate tinandu-se cont de importanta zonelor/proceselor auditate. Auditurile au fost executate de auditori calificati, in cadrul Hidroelectrica existand auditori cu calificare superioara recunoscuti la nivel national de Organismele de Certificare din domeniu.

Concluziile acestor audituri au generat actiuni corective de genul:
• evaluarea eficacitatii instruirilor;
• simplificarea structurii proceselor;
• includerea cerintelor de mediu in cadrul evaluarii si selectarii furnizorilor;
• imbunatatirea monitorizarii proceselor.

Costul lucrarilor realizate pentru protectia mediului in anul
2004 a totalizat circa 9 milioane de Euro.

In acest sens s-au desfasurat lucrari cum ar fi:

• actiunea de eliminare a condensatoarelor cu
policlorbifenil (PCB) aflate in dotarea centralelor
hidroelectrice de mica putere, prin obtinerea tuturor
avizelor necesare eliminarii acestora, respectarea
termenelor impuse, monitorizarea procesului de expediere
a acestora si comunicarea desfasurarii intregului proces
de expediere entitatilor implicate; astfel S.H. Buzau si S.H.
Rm. Valcea au definitivat actiunea de eliminare a acestor
condensatoare;

• actiunile intreprinse de S.H. Cluj pentru prevenirea si
combaterea poluarii in bazinul de captare Tarnita — Gilau
prin participarea la proiectul gestionat de RAJAC care face
parte din programul “Reabilitarea si modernizarea
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul
Cluj”; programul are ca obiectiv asigurarea unei calitati
bune si durabile a apei din lacul Tarnita ca viitoare sursa
de apa potabila a orasului Cluj, actiunile concrete
intreprinse de S.H. Cluj fiind: montarea de indicatoare
pentru interzicerea aruncarii si depozitarii deseurilor pe
malurile lacurilor, curatarea oglinzii lacurilor, selectarea
PET-urilor din deseurile selectate si predarea la
SALPREST, curatarea gratarelor etc.

• ecologizarea bazinelor Lotru si Olt (jud. Valcea) prin
lansarea la 22 decembrie 2004 la sediul S.H. Rm.
Valcea a Proiectului de ecologizare initiat de sucursala
si de Organizatia Nationala Locala Cercetasii
Romaniei — Centrul local Mircea cel Batran;

• actiuni de parteneriat cu Agentia de Protectie a Mediului
Olt, initiate de S.H. Slatina privind instituirea regimului
de arie naturala protejata de protectie avifaunistica in
zona lacurilor de acumulare Strejesti, Arcesti, Izbiceni.

Ca neconformitate sesizata in domeniul Protectiei mediului ne putem referi la poluarea accidentala cu produse petroliere la S.H. Bistrita din perioada 30.07.-31.07.2004 produsa cu prilejul inundarii centralei Vaduri, datorita ploilor abundente; cu acest prilej a fost inundata camera pompelor de epuisment cu un amestec format din apa si ulei. Deoarece personalul de exploatare a actionat operativ, conform procedurilor operationale specifice, a fost recuperata intreaga cantitate de ulei neinregistrandu-se pierderi de ulei in aval si astfel Autoritatea Teritoriala pentru Protectia Mediului nu a aplicat penalitati.
Preocuparile si realizarile in domeniul mediului si calitatii, atat din sucursale, cat si la nivelul executivului au fost prezentate la diferite manifestari tehnico — stiintifice (Conferinta Nationala a Energiei - 2004, A treia Conferinta Dorin Pavel, a IX-a Conferinta Internationala „Calitate si siguranta in functionare” — CCF 9, organizata de SRAC). Lucrarile cu care au participat reprezentantii Hidroelectrica in domeniile managementului calitatii si managementului mediului au avut caracter de noutate la nivel national si au fost apreciate de participantii la aceste manifestari tehnico — stiintifice.

Obiective 2005:
• Imbunatatirea performantelor proceselor de baza
identificate in cadrul Hidroelectrica;
• Cresterea numarului de grupuri autorizate pentru
realizarea serviciilor de sistem;
• Cresterea eficacitatii instruirilor;
• Urgentarea obtinerii autorizatiilor de mediu pentru
toate obiectivele hidroenergetice;
• Realizarea integrala a masurilor cuprinse in programul
de management de mediu;
• Extinderea actiunilor de parteneriat in domeniul
protectiei mediului.

Securitatea muncii
In domeniul activitatii de securitate si sanatate in munca printre realizarile anului 2004 trebuie mentionate:
• asigurarea unor servicii medicale de inalta performanta
destinate acoperirii necesitatilor de diagnoza si prevenire
a bolilor cronice, pentru salariatii din executivul si
sucursalele societatii, in scopul reducerii
absenteismului si crearii unui cadru motivant in munca;
• bune rezultate in functionarea Comitetului de Securitate
si Sanatate in Munca din cadrul societatii, in
conformitate cu reglementarile legale in domeniu;
• realizarea programelor de imbunatatire a conditiilor de
munca, fapt care a creat premisele eliminarii unor
sporuri din constructia salariala, in conformitate cu
cerintele integrarii europene;

Pentru anul 2005 ne propunem:
• demararea procesului de implementare la nivelul
societatii a unui sistem de management al securitatii si
sanatatii in munca, avand drept obiectiv “zero accidente
si zero imbolnaviri profesionale” in conditii de securitate
si sanatate in munca;
• combaterea noxei zgomot care exista implicit in mediul
de munca, la sursa, noxa generatoare de imbolnaviri
profesionale, anul 2005 fiind declarat an international de
lupta impotriva zgomotului;
• cuprinderea a cel putin doi medici din sucursalele
societatii in programul de specializare prin rezidentiat
de medicina muncii, program organizat de Ministerul
Sanatatii, in scopul eliminarii colaborarilor externe pe
acest domeniu.


Resurse Umane

Pentru Hidroelectrica angajatii sai reprezinta cel mai valoros activ, iar contributia tuturor angajatilor asigura cresterea sustinuta a companiei. Rezultatele inregistrate in anul 2004 confirma valabilitatea orientarilor strategice nu numai in termeni de performanta in afaceri dar si in ceea ce priveste politica, respectiv procedurile de resurse umane. Succesul companiei este strans corelat cu contributia angajatilor, care au dovedit devotament, responsabilitate si profesionalism.
Angajatii constituie cheia succesului. Din aceste considerente Hidroelectrica acorda o atentie particulara dezvoltarii angajatilor sai, asigurand in mod continuu oportunitati de specializare si acces la cunostinte. Toti membrii echipei profesionale a Hidroelectrica asigura o competenta profesionala la standarde inalte, ceea ce este rezultatul unor programe de instruire intensiva care furnizeaza imbunatatire continua si maximizeaza totodata contributiile la indeplinirea misiunii societatii. Structura de management integrat si cultura companiei, care pune accentul pe devotament, excelenta, integritate si responsabilitate, sunt valente garantate ale unei prestatii de mare calitate.

Compartimentul de Resurse Umane are ca sarcini principale intampinarea provocarilor in domeniul fortei de lucru, cum ar fi maturizarea personalului, rapida dezvoltare de tehnologii si continua schimbare a mediului de afaceri, precum si asigurarea unei forte de lucru experte si motivate in vederea atingerii obiectivelor societatii. Aici se stabilesc programele de recrutare de personal, de instruire precum si modul de abordare si strategiile de Resurse Umane in cooperare cu alte departamente din cadrul Hidroelectrica.

In vederea functionarii in spiritul unei companii de varf pe piata de energie care se contureaza in mediul tot mai dinamic al procesului de liberalizare, strategia de Resurse Umane si obiectivele politicii de personal ale Hidroelectrica trebuie sa sprijine efectiv eforturile de atingere a tintelor stabilite in strategia de dezvoltare.

Ca cifre, efectivul de lucru al Hidroelectrica in anul 2004 este de ordinul a 5.037 de angajati in schema structurala de mai jos

Fata de anul 2002, numarul de salariati a scazut cu cca. 21%, evolutia fiind urmatoarea

De asemenea, in anul 2004, compartimentul de Resurse Umane al Hidroelectrica a implementat un nou program de resurse umane care se remarca printr-o noua abordare cu scopul precizat nu numai pentru o administrare de zi cu zi tot mai eficienta a diferitelor aspecte ale activitatii de resurse umane, dar cuprinde si componente de planificare, instruire si dezvoltare a personalului.

Recrutarea
Politica de recrutare a personalului Hidroelectrica promoveaza transparenta si corectitudinea, tintind spre asigurarea ca absolut toate pozitiile sunt ocupate de persoane cu calificarea corespunzatoare, cu cunostintele, abilitatea, experienta si potentialul adecvat pentru a facilita realizarea obiectivelor de activitate la nivel de companie. In consecinta se poate afirma ca modulul de recrutare de personal presupune atragerea, identificarea si angajarea celui mai calificat aplicant pentru pozitia respectiva, distribuind oportunitati de angajare egalitare, protejand caracterul privat/confidential al informatiilor referitoare la candidat si respectand intru totul Codul Muncii si orice alte reglementari juridice ale uzantei de angajare. In decursul anului 2004, 17% din noii angajati sunt absolventi ai anului in curs, o cifra care oglindeste paleta de sanse pe care Hidroelectrica o desfasoara in fata tinerilor profesionisti.

Instruire si dezvoltare
Programele de instruire si dezvoltare tintesc spre continua imbunatatire a performantelor, abilitatilor si cunostintelor fortei de lucru a Hidroelectrica, amplificand astfel si serviciile asigurate de companie. Politica de instruire si dezvoltare esentialmente atrage si retine forta de munca competenta prin cunostintele si abilitatile dovedite, avand convingerea ca investitia in resursele umane ale companiei se va intoarce tot in folosul afacerii societatii.

Politica Hidroelectrica este de asa natura incat se asigura ca angajatii sunt in stare sa-si imbunatateasca performanta de lucru prin accesarea fara probleme a facilitatilor de instruire efectiva, de dezvoltare, educatie si consiliere. Programele de instruire urmaresc sa le netezeasca drumul angajatilor spre dezvoltarea potentialului total, maximizand contributia si impactul pe care il au asupra activitatii societatii.
In fiecare an Hidroelectrica orienteaza spre instruire de inalta calitate angajatii tineri pentru care deschide astfel poarta unei expansiuni de cariera in perspectiva. Anul 2004 din punctul de vedere al instruirii s-a focalizat pe inducerea cursurilor de specializare a angajatilor stagiari (94 de persoane), perfectionarea abilitatilor (1.260 angajati), innoirea cunostintelor si specializarea profesionala.

Etica
Politica de etica in Hidroelectrica s-a fundamentat pe valorile societatii si are ca scop principal promovarea unei culturi a deschiderii, increderii si integritatii in toate practicile manageriale si de activitate. Hidroelectrica e angajata in conducerea activitatii in spiritul unei conduite morale la cel mai inalt standard, in vederea furnizarii informatiilor obiective si precise, respectarii confidentialitatii informatiilor, actionarii in litera de buna credinta, conformantei cu toate reglementarile si indicatiile precum si in promovarea proactiva a unui comportament etic.

Obiective 2005:
• Sesizarea deficientelor structurale;
• Analiza modului in care au fost indeplinite
responsabilitatile fiecarui compartiment si identificarea
noilor responsabilitati pentru perioada urmatoare;
• Analiza repartizarii activitatilor pe fiecare salariat prin
fisa postului pentru perioada anterioara;
• Conceperea unui sistem eficient de integrare
profesionala pentru personalul nou angajat;
• Pregatirea introducerii sistemului de evaluare a
performantelor.

Relatii Publice, Comunicare si Imagine

Mesajul cheie transmis si perceput pe parcursul anului 2004 este: Hidroelectrica — o institutie moderna pe piata energiei, cu o administratie care priveste spre viitor, cu o mentalitate moderna, adaptata economiei de piata, dinamica, un partener durabil pentru afaceri in Romania, o sursa de informatii credibile despre mediul de afaceri in domeniul producerii si furnizarii de energie electrica.

Vantul schimbarii organizatorice si al inovatiei tehnologice este manifestat de acum pe scena mondiala. Intr-un mediu de afaceri complex si schimbator informatia este un bun valoros, chiar vital in cursa concurentiala catre succes, al carei impact asupra lumii de afaceri se masoara in termenii cifrei de afaceri, ai profitului, consumatorilor multumiti si angajatilor motivati. Informatia este o piatra de fundament in comunicare. Modul in care institutiile, organizatiile, societatile, companiile si chiar indivizii administreaza informatia marcheaza diferenta dintre succes si nereusita, dintre suprematie si supravietuire. Succesul pe termen lung este conditionat intr-o mare si semnificativa masura de modul in care compania este perceputa de catre cei direct interesati de activitatea sa: partenerii, investitorii, autoritatile, mass-media, angajatii, de modul in care se concretizeaza o conexiune puternica intre comunicarea externa si cea interna.
Infrastructura comunicarii este un element fundamental pentru implementarea strategiei de dezvoltare a Hidroelectrica. Strategia de Relatii Publice si Comunicare la nivel de Hidroelectrica se refera in principal la identificarea de prioritati si mecanisme de comunicare, apoi la crearea, focalizarea si transmiterea mesajului propriu, comportand si corelarea oamenilor intre ei prin comunicare. Strategia se bazeaza pe principii de credibilitate, de transparenta si respect in actiunea de stabilire a unor relatii bine consolidate cu clientii, furnizorii, partenerii si autoritatile avand ca tel final consolidarea pe piata a brand-ului Hidroelectrica.

Tintind inspre realizarea unui brand prestigios si spre apreciere in mediul de afaceri, Hidroelectrica promoveaza o comunicare deschisa si persistenta prin furnizarea de informatii intr-o maniera obiectiva si transparenta inspre toate organizatiile si comunitatile cu care interactioneaza. O buna comunicare este absolut esentiala pentru succesul oricarei organizatii si, in consecinta, reputatia Hidroelectrica in ceea ce priveste credibilitatea si etica in afaceri este un exemplu de abordare proactiva a relatiilor publice si comunicarii.

Comunicarea Interna
Comunicarea interna joaca un rol critic in orice organizatie deoarece puterea si consistenta vin din interior. Din acest considerent Hidroelectrica isi concentreaza eforturile pe transmiterea perceptiei viziunii de management in intreaga organizatie si urmareste sa se asigure ca informarea strategica si valorile corporative sunt directionate primordial catre angajati, ei fiind cei care asigura dezvoltarea durabila a companiei. Scopul strategiei de comunicare interna este atingerea unui grad inalt de intelegere si sustinere la nivel de angajati in vederea atingerii obiectivelor companiei.

Comunicarea Externa
O abordare activa a comunicarii externe este esentiala in ceea ce priveste informarea organizatiilor si comunitatilor. Unul din obiectivele principale ale acestei abordari este amplificarea credibilitatii Hidroelectrica printre clienti, investitori, furnizori, competitori si autoritati prin mentinerea celor mai inalte standarde de conduita etica, transparenta si integritate. Comunicarea cu reprezentantii mass-media, o categorie speciala de audienta-tinta, este asigurata printr-un flux constant de informatii cu privire la activitatea, strategia si realizarile Hidroelectrica, asigurand coerenta, claritate, exhaustivitate. Relatiile cu media, piatra de fundament a relatiilor publice, ajuta compania in transmiterea de informatii ce amplifica misiunea organizatiei si faciliteaza atingerea obiectivelor sale.

Obiective 2005:
Ne propunem sa imbunatatim imaginea Hidroelectrica prin:
• Cresterea transparentei;
• Promovarea comunicarii profesioniste interne si externe
la nivelul companiei, in calitatea sa de lider in sectorul
energetic din Romania;
• Insusirea principiilor de optimizare si promovare a
imaginii publice si a strategiei de relatii publice a
companiei;
• Realizarea unui cadru de analiza a aparitiilor companiei
in mass-media;
• Identificarea tehnicilor de elaborare a mesajelor
organizatiei catre institutiile publice, finantatori si mass
media;
• Organizarea de evenimente de tinuta;
• Editarea buletinului informativ si de opinie “Universul
hidro” intr-o varianta mult imbunatatita.


Responsabilitatea
Companiile sunt responsabile pentru mai mult decat ele insele, si anume pentru clientii, actionarii si angajatii lor, de vreme ce munca acestora a avut intotdeauna un impact asupra societatii si mediului inconjurator. Hidroelectrica se angajeaza sa-si exercite munca in mod responsabil si se mandreste sa-si prezinte eforturile in acest scop, pentru ca publicul sa le vada si sa le evalueze.

Noi suntem convinsi ca succesul nostru pe termen lung in afaceri depinde de felul in care clientii si partenerii ne percep si ne apreciaza eforturile. Compania noastra furnizeaza clientilor din Romania energie, apa si servicii de mediu, de aceea publicul se asteapta la multe din partea noastra. Pentru a indeplini aceste asteptari noi folosim mai multe metode.

Responsabilitatea sociala
Pentru Hidroelectrica, responsabilitatea sociala implica mult mai mult decat promovarea artelor frumoase si a culturii, si decat sponsorizarea sporturilor. Aceasta imbratiseaza multe aspecte, precum asigurarea instruirii profesionale tinerilor, integrarea de noi angajati la locul de munca, compania implicandu-se in comunitatea locala, asigurand un comportament competitiv corect si lucrand impreuna cu furnizorii intr-un spirit de incredere.

Sponsorizarea culturii si sporturilor este una dintre metodele traditionale folosite de companii in viata comunitara. In timp ce Hidroelectrica nu ignora acest aspect, sa intelegem ca sa-ti asumi responsabilitate in societate este un subiect mult mai vast.

Realizarea progresului inspre o dezvoltare durabila este clar o chestiune de alternativa sociala si, in acest sens, Hidroelectrica a ales varianta implicarii profunde, in a lua in considerare aspecte conceptuale si tehnice intr-un context al proceselor dificile de decizionare zilnica, reala, impulsionata de valoare. Responsabilitatea sociala este un principiu important al dezvoltarii durabile si, de aceea, politica de raspundere sociala a Hidroelectrica urmareste ameliorarea aspectelor sociale ale societatii.
Iata de ce in fiecare an Hidroelectrica este absolut dedicata amplificarii viabilitatii sociale prin intarirea responsabilitatilor sociale - primordial a implicarii in educatie, cultura si alte aspecte comunitare. Aceasta angajare comporta acordarea de suport financiar variilor institutii. Inseamna conlucrarea inspre asigurarea faptului ca fiecare angajat este tratat cu demnitate si respect. Si mai inseamna minimalizarea impactului asupra mediului inconjurator.

In anul 2004, compania si-a continuat angajamentul de a realiza si mentine cele mai ridicate/inalte standarde in toate aspectele activitatii sale, de a exercita un impact pozitiv asupra tuturor comunitatilor in care a activat. O atentie deosebita s-a acordat laturii educative, stradaniilor culturale si spiritului umanitar.

Educatia
Anual Hidroelectrica acorda aproximativ 8 burse studentilor din anul terminal al facultatii de energetica din Institutul Politehnic, dar si unui numar de studenti de la Institutul de Constructii Civile si din cadrul Academiei de Stiinte Economice. Acestia, dupa absolvirea facultatilor, isi continua relatia cu Hidroelectrica ajungand sa fie angajati plini ai societatii. Un alt mod de implicare in aceasta zona consta in incurajarea creativitatii si promovarea ideilor inovatoare ale copiilor printr-un program de sponsorizare a mai multor concursuri de desenat. In anul 2004 Hidroelectrica a acordat o atentie deosebita si speciala sustinerii unor programe cuprinzatoare de instruire, recalificare si dezvoltare carieristica in cursa pentru ameliorarea si amplificarea performantelor si abilitatilor in activitate, nu numai pentru angajatii sai, dar si pentru someri, sprijinind astfel comunitatile locale. Evenimentele “Zi cu Portile Deschise” organizate in decursul anului 2004 in toate sucursalele societatii s-au bucurat de mare succes si concomitent, au constituit o oportunitate fantastica de introspectie generala in “culisele” unei hidrocentrale. Astfel, Hidroelectrica a reusit sa ofere publicului o imagine rara a muncilor si echipamentelor specifice acestei industrii.
Un aspect fundamental al responsabilitatii sociale este sa asiguri tinerilor ocazia de a-si incepe cariera. Hidroelectrica vrea sa se asigure ca acest lucru este posibil prin instruirea vocationala a mai multor tineri decat este necesar pentru operatiile comerciale. Hidroelectrica isi asuma responsabilitatea, de asemenea, pentru angajarea de personal cu studii superioare, oferind conditii atractive.


Cultura
In anul 2004, Hidroelectrica a sponsorizat un numar de evenimente publice majore. Pentru oameni toate aceste evenimente au comportat un continut puternic, emotional si au asigurat astfel un transfer de imagine pozitiva pentru companie. In plus, Hidroelectrica s-a mai implicat activ si in donatii banesti pentru lucrari de constructii si consolidare a manastirilor din intreaga Romanie.

Sanatate si asistenta sociala
Hidroelectrica este puternic ancorata in aspectul asigurarii unui mediu de lucru sanatos si sigur. Obiectivul de asigurare a sanatatii si securitatii muncii consta intr-o minimizare proactiva a numarului de incidente si accidente de munca si boli profesionale astfel incat sa se obtina un loc de munca absolut sigur din punct de vedere al protectiei muncii. In ceea ce priveste cauzele umanitare societatea sprijina cazuri cheie de caritate, financiar si chiar si prin voluntariatul personalului. Astfel, de exemplu in anul 2004 un set de programe de binefacere au fost directionate catre camine de copii, precum si catre gradinite pentru copii cu afectiuni deosebite. In regim de continuitate, angajatii sunt incurajati sa se implice in contributii voluntare acordate unor organizatii de binefacere.

Activitati sportive
Hidroelectrica incurajeaza desfasurarea activitatilor sportive cu destinatie recreativa sponsorizand mai multe licee in acest sens. Preocuparea societatii pentru angajati se reflecta foarte clar in accesibilitatea la activitati sportive de care se bucura personalul, de preferinta fotbal, baschet, volei si tenis de camp, echipele de volei si fotbal fiind bine cunoscute pentru rezultatele obtinute.

In concluzie, responsabilitatea sociala este o piatra de fundament pentru cultura Hidroelectrica. Din motive de constientizare a responsabilitatii fata de angajati, furnizori, consumatori, comunitate si mediul inconjurator, Hidroelectrica va marsa in continuare in cursa pentru sustinerea activa, prin participare la actiuni filantropice si de voluntariat care sa promoveze dezvoltarea aspectelor sociale, economice si educationale ale zonelor in care activeaza.

 

Activitatea locala
Hidroelectrica isi desfasoara de obicei activitatea in Bucuresti, Romania, unde compania are sediul central. Dar sucursalele companiei isi desfasoara activitatea in activitatile culturale, sociale si de mediu in localitatile unde acestea sunt amplasate, ori in mod direct ori prin delegarea salariatilor.

Rapoarte si buletine
Hidroelectrica publica Raportul de Mediu in fiecare an, incepand cu 2002. Aceste rapoarte ofera publicului si partilor interesate ocazia de a-si face o idee despre activitatile si obiectivele managementului de mediu.
De asemenea, Hidroelectrica publica trimestrial un buletin informativ si de opinie care are o larga distribuire, ajungand la toti partenerii.

Dialogul
Ideile, sugestiile si critica constructiva sunt vitale pentru noi pentru a intelege si evalua propria noastra performanta. In anii care urmeaza, Hidroelectrica intentioneaza sa-si extinda si fortifice dialogul cu actionarii sai, de la angajati pana la organizatiile non-guvernamentale, precum si cu analistii financiari si cu publicul larg.
Rapoartele noastre de mediu si buletinul informativ si de opinie reprezinta instrumente valoroase de comunicare cu publicul. Acestea furnizeaza informatiile si vizualizarea pozitiei pe care o ocupa compania in ceea ce priveste preocuparile sale prioritare, formand in acest fel o baza solida pentru dialog.


Tehnologia Informatiei si Comunicatii
In anul 2004 s-a continuat implementarea sistemului informatic integrat de Management Economico-Financiar EMSYS-ERP, la Uzina electrica Campina din cadrul SH Curtea de Arges si la Uzina electrica Bacau din cadrul SH Bistrita, astfel incat la finele anului, in societatea Hidroelectrica sistemul este implementat in 17 locatii: sediul central, 12 sucursale, 4 uzine, iar functionarea lui este asigurata de peste 300 utilizatori ERP.
La nivel de locatie este functional ca model unitar pentru gestionarea urmatoarelor domenii: Financiar-Contabilitate; Personal; Salarizare; Furnizori; Clienti; Imobilizari; Stocuri; Contabilitatea investitiilor si Contabilitatea de gestiune (costuri).
Sistemul EMSYS-ERP permite obtinerea de informatii referitoare la costul energiei electrice produse la nivel Hidroelectrica, sucursale si centrale, cu influenta asupra proceselor, subproceselor, activitatilor si subactivitatilor, oferind astfel factorului decizional instrumente de conducere a activitatii in timp real.

In anul 2004 s-a realizat implementarea sistemului informatic EMSYS-Mentenanta in cadrul societatii, la nivelul a 17 locatii: sediul central, 12 sucursale, 4 uzine.
Sistemul este utilizat de Serviciul Reparatii din cadrul locatiilor amintite, este integrat cu sistemul informatic EMSYS-ERP, are o baza de date instalata la sediul central si accesata de toate sucursalele.
El permite realizarea planului de reparatii anual si lunar, lansarea si urmarirea comenzilor de lucru de mentenanta, raportari privind planificarea reparatiilor, a costurilor planificate si realizate.
In paralel, in sistemul EMSYS-ERP s-a realizat inregistrarea costurilor de mentenanta la nivelul fiecarei comenzi lansate in sistemul EMSYS-Mentenanta, ceea ce conduce la o gestiune imbunatatita a activitatii de mentenanta si la controlul costurilor aferente.

In anul 2004 a fost remodelata aplicatia pentru elaborarea ofertei tehnice de energie si servicii de sistem intr-o tehnologie noua, moderna, avand in vedere participarea Hidroelectrica pe piata de energie electrica din Romania.
Aplicatia presupune doua module: modulul local, care are ca scop definirea unei variante de ofertare si modulul WEB care afiseaza prin intermediul unui browser Internet, varianta de oferta acceptata si informatiile care au stat la baza elaborarii ei (contracte, program preferential, puteri realizate, etc).
Procesul de remodelare a aplicatiei a constat in:
• analiza procedurii de ofertare existenta;
• colectarea si analiza cerintelor pentru remodelarea
procedurii de ofertare pe piata de energie;
• definirea datelor primare, de control si de restrictionare
precum si sursa acestora;
• analiza algoritmilor pentru elaborarea automata a ofertei
tehnice de energie si repartizare a serviciilor de sistem;
• proiectarea conceptuala, logica si fizica a bazei de date
care sustine operatiile si obiectivele procedurii de
ofertare;
• interconectarea cu bazele de date specifice aplicatiilor
Management Tehnic si Consumatori Eligibili pentru
accesarea datelor furnizate de sucursale si parteneri;
• detasarea automata a fisierului de date trimis de
OPCOM si incarcarea in baza de date cu notificarea
utilizatorilor autorizati;
• generarea automata a ofertei tehnice de energie si
repartizarea serviciilor de sistem conform algoritmilor
stabiliti in cadrul fazei de analiza;
• exportul datelor din oferta tehnica de energie validata, in
formatul Excel cerut de OPCOM si posibilitatea de
adaptare la orice modificare ceruta.

Hidroelectrica are nevoie de un schimb constant de informatii cu sucursalele sale din teritoriu si cu principalele sale uzine situate in diferite locatii geografice. Aceste informatii sunt cruciale pentru buna functionare a societatii si pot fi obtinute si prelucrate numai prin implementarea unui sistem informatic modern. Infrastructura existenta permitea schimbul de informatii, dar cu facilitati limitate si fara a asigura o protectie unitara a datelor, iar statiile de lucru erau gestionate greu de la distanta.

Pentru rezolvarea problemelor, Hidroelectrica a implementat o infrastructura bazata pe Windows 2003 Server, care sa asigure un mediu de lucru sigur si flexibil pentru utilizatori, in acelasi timp cu o administrare centralizata si facila a statiilor de lucru, cu posibilitatea controlului si instalarii aplicatiilor de la distanta.

Beneficii:
Administrare centralizata a infrastructurii;
Securizarea infrastructurii;
Administrare facila bazata pe grupuri de obiecte cu Group Policy;
Reduceri de costuri de administrare;
Aplicatiile ulterioare pot beneficia de securitate prin Active Directory.


Software si servicii:
• Microsoft Windows 2003 cu structura Active Directory;
• Wicrosoft Windows 2000 Professional;
• Wicrosoft Windows XP Professional;
• Office System;
• Software Update Services;
• Remote Installation Service.

Pentru satisfacerea dezideratelor de mai sus, Hidroelectrica a hotarat implementarea unei infrastructuri bazate pe Windows 2003 Server si Active Directory, cu ajutorul careia sa se poata defini politici standard de intreprindere si sa permita gestiunea centralizata a statiilor de lucru. Proiectul a cuprins 16 locatii: sediul central (Bucuresti), 12 sucursale (Arges, Bistrita, Buzau, Caransebes, Sebes, Hateg, Cluj, Portile de Fier, Ramnicu Valcea, Targu Jiu, Sibiu, Slatina) si 3 uzine (Lotru, Campina si Oradea).

Proiectul de implementare a Active Directory a fost realizat de catre o echipa formata din specialisti din Hidroelectrica si cu suport din partea Microsoft Romania. Proiectul a fost condus de departamentul IT din SH Buzau si supervizat de catre Sef STIC Bucuresti si a cuprins mai multe etape, in fiecare din aceste etape fiind implicati si specialistii din cadrul departamentului IT din cadrul fiecarei sucursale.

Principalele activitati desfasurate in cadrul proiectului:
• Analiza infrastructurii existente;
• Proiectarea Active Directory;
• Proiectarea politicilor de securitate;
• Definirea procedurilor de instalare a serverelor.

Obiective 2005
• Instalare semnatura electronica;
• Instruire personal pe noile tehnologii aferente semnaturii electronice;
• Finalizarea implementarii unei solutii de arhivare electronica a documentelor societatii Hidroelectrica;
• Implementarea solutiei de restaurare a arhivei electronice de documente dupa dezastru si intocmirea procedurilor corespunzatoare;
• Adaptarea sistemului informatic integrat Emsys la noua moneda nationala, precum si a tuturor aplicatiilor informatice executate cu forte proprii;
• Stabilirea prin VPN a legaturilor operative cu centralele hidroelectrice.