Mentenanta

Exploatarea obiectivelor hidroenergetice in conditii de siguranta este sustinuta de o preocupare continua pentru imbunatatirea activitatii de mentenanta. Activitatea de mentenanta in cadrul Hidroelectrica reprezinta principalul suport pentru exploatarea obiectivelor hidroenergetice in conditii de siguranta in functionare.
Importanta acestei activitati rezida in urmatoarele caracteristici:
• mentine instalatiile hidroenergetice in conditii sigure de functionare;
• repune in functiune instalatii deteriorate sau cu disfunctionalitati;
• creste performantele tehnice ale echipamentelor;
• asigura conditii de sanatate si securitate a muncii pentru personalul de exploatare;
• elimina factorii de risc pentru mediu si societatea civila;
• asigura respectarea unor cerinte legale.

In 2004 au fost programate 196 de lucrari de mentenanta la agregatele energetice si la constructii pentru o putere medie efectiva de 640 MW in valoare de 1.945.568.000 mii lei.
Au fost realizate 124 de lucrari de mentenanta la agregate pentru o putere medie efectiva de 617 MW (96% fata de programat), in valoare de 2.487.478.298 mii lei.

Au fost programate si realizate, pe langa lucrarile de mentenanta curenta, un numar foarte mare de lucrari de modernizare, cu interventii de anvergura asupra instalatiilor energetice de baza si auxiliare.


In conformitate cu legea Sigurantei Barajelor nr. 466/2001, este in curs de desfasurare actiunea de expertizare a constructiilor hidrotehnice din administrare si obtinerea Autorizatiei de functionare in conditii de siguranta a acestora. Pana la ora actuala s-au obtinut autorizatii de functionare pe perioade de 3÷7 ani pentru 30 de baraje, pentru 3 amenajari sunt deja depuse documentatiile, iar pentru 11 baraje s-a intocmit documentatia necesara, urmand a fi depusa pentru analiza si avizare in vederea emiterii Autorizatiei.

Obiective 2005:
• Pentru anul 2005 sunt comandate
expertizele preliminare, finale (acolo unde este cazul) si rapoartele de conformare pentru expertize mai vechi de 2 ani;
• In 2005 sunt programate lucrari de
mentenanta la agregatele energetice si la constructii in valoare de
• Se apreciaza ca in anul 2006,
aproximativ 80% din baraje vor avea
autorizatie definitiva de functionare in
conditii de siguranta, la restul urmand sa se desfasoare o serie de lucrari si studii cerute in expertizele preliminare
efectuate deja.