Marketing
PARTICIPAREA LA PIATA DE ENERGIE INTERNA SI REGIONALA

In 2004, Hidroelectrica a participat la piata de energie ca producator, furnizor de energie, furnizor de servicii tehnologice de sistem, aceasta implicand, cel putin doua procese distincte care se influenteaza reciproc: furnizarea energiei electrice si producerea acesteia cu furnizarea serviciilor de sistem, ultimul avand ca subproces foarte important activitatea de ofertare pentru ziua urmatoare. Procesul de furnizare a energiei electrice implica asigurarea serviciului public de furnizare a energiei electrice catre clientii actuali si potentiali, respectand nivelurile de performanta conform standardului. Procesul se refera la activitati incepand de la contractare pana la facturarea si incasarea energiei electrice, desfasurate in contextul legislativ existent si cu respectarea cerintelor de mediu, iar ca resurse necesita personal calificat, mentinerea unei infrastructuri corespunzatoare (mijloace de comunicare, suport informatic, aparatura performanta de contorizare).

Activitatea de contractare s-a bazat pe o serie de reglementari importante. Ordinul nr. 33/2003 al ANRE, a facilitat preintampinarea riscului hidrologic in incheierea contractelor de portofoliu cu filialele Electrica, fiind inlocuite cantitatile ferme cu cantitati estimative, iar decontarea facandu-se prin aplicarea unui procent la energia efectiv livrata. Aceasta masura a fost abrogata prin Ordinul nr. 21 al ANRE din 16 septembrie 2004, cand s-a revenit la contractarea cantitatilor ferme, dar prin acelasi ordin s-a stipulat posibilitatea incheierii, pentru managementul riscurilor de piata, a unor contracte bilaterale cu alti producatori. Hidroelectrica a incheiat astfel contracte cu urmatorii producatori: Complexul Energetic Rovinari, Complexul Energetic Turceni si respectiv, Complexul Energetic Craiova, prevenindu-se astfel riscul cumpararii de pe piata spot in perioadele de seceta. Contractarea cantitatilor orare s-a facut in baza unei analize riguroase a functionarii pietei.
Din punctul de vedere al contractelor cu consumatorii eligibili si furnizorii licentiati, contextul legislativ a fost marcat de marirea gradului de deschidere a pietei de la 33% la 40%, prin HG nr. 1563/2003, incepand cu 1 ianuarie 2004, apoi la 55% prin HG nr. 1823/2004, cu incepere de la 1 noiembrie 2004, numarul de astfel de contracte marindu-se la 13. Aceasta cifra nu spune insa tot, fiind foarte importanta pentru evaluarea eficientei procesului si fidelitatea clientilor de acest gen, colaborarea durand, pentru cei mai vechi dintre acestia, inca din 2001. Este de mentionat faptul ca, relatiile au depasit de mult sfera contractual-protocolara, transformandu-se in relatii de parteneriat si aici se poate aminti faptul ca furnizorii cu care Hidroelectrica a avut contracte de vanzare energie in 2004 si-au delegat responsabilitatea echilibrarii catre Hidroelectrica in contextul prevederilor noului Cod Comercial care va fi implementat incepand cu 2005. Tot la acest punct sunt de remarcat cele 36 de noi cereri adresate de consumatori eligibili si furnizori pentru a incheia contracte cu Hidroelectrica.
Un alt aspect al activitatii de furnizare a fost cresterea numarului de consumatori captivi, de la 1405 in 2003 la 1447 in 2004, ca si imbunatatirea indicatorului de performanta privind numarul de reclamatii care s-a micsorat de la 37 la 18, toate fiind rezolvate in timp util. S-a primit un numar de 83 de cereri noi de incheiere a contractului cu Hidroelectrica din partea consumatorilor captivi.
Din punctul de vedere al infrastructurii, o preocupare continua si sustinuta a fost depusa in vederea perfectionarii platformelor de comunicatie cu consumatorii eligibili, a platformei software de gestionare a bazei de date — lucru care a dus si la imbunatatirea activitatii conexe de ofertare, a implementarii teritoriale si centrale a sistemului de metering.

Din punctul de vedere al procesului de productie de energie si de furnizare de servicii de sistem, anul s-a caracterizat prin urmatoarele date:
Cantitatea de energie vanduta: 16.668.943 MWh, din care:
• pe piata interna: 78,37 %
• pe piata regionala: 21,63 %

Din totalul energiei vandute 96,8% a fost produsa in centrale proprii si 3,2% a fost achizitionata de pe piata interna.

Energia vanduta pe piata interna a avut urmatoarea structura:

• pe piata reglementata: 53,7% furnizorului
Electrica destinata furnizorilor captivi, iar
1,86% cu Transelectrica pentru acoperirea
pierderilor in reteaua de transport;

• pe piata concurentiala 40,7%, vanduta
unui numar de 13 consumatori eligibili si
furnizori licentiati, printre care si Electrica, pe contract negociat.

• pe piata SPOT si alte tranzactii, 3,74%.

In ceea ce priveste serviciile de sistem tehnologice, Hidroelectrica a furnizat circa 67,76% din volumul total de servicii tehnologice prestate. Volumul serviciilor tehnologice la care se adauga serviciile de echilibrare a sistemului prin balansarea zilnica a consumului eligibililor si rezerva de putere tinuta la dispozitia acestora influenteaza un indicator important privind productivitatea muncii in unitatile fizice.

Obiective 2005:
Avand in vedere preocuparea continua pentru imbunatatirea activitatii si necesitatea adaptarii la noile cerinte legislative, ne-am propus urmatoarele obiective pentru 2005:
• respectarea Directivei Europene 2003/54/EC;
• pregatirea in vederea implementarii noului Cod Comercial al Pietei Angro de Energie aprobat prin Ordinul nr. 25/2004 al ANRE (la definitivarea caruia au contribuit prin observatii pertinente si discutii si specialistii nostri);
• participarea la piata regionala prin exportul de servicii de sistem;
• imbunatatirea permanenta a relatiilor cu clientii si a gradului lor de satisfactie.