Exploatare


Consumul intern de energie electrica in Romania in anul 2004 a fost de 55.710 GWh cu 1,6% mai ridicat decat valoarea inregistrata in 2003 (54.821 GWh).
Productia de energie electrica in Romania in anul 2004 a fost de 56.899 GWh, din care 23.478 GWh produsi in centralele pe carbune, 11.274 GWh in centralele pe hidrocarburi, 5.556 GWh in centrala nucleara si 16.591 GWh in centrale hidro (din care 16.433 GWh in centralele hidroelectrice din administrarea Hidroelectrica).
Structura energiei electrice dupa tipul de energie primara folosita este redata in graficul de mai jos

Energia electrica produsa in instalatiile Hidroelectrica a reprezentat 29% din productia totala a tarii. Valorile, in procente din total productie, ale productiei in hidrocentrale au fost cuprinse intre 39,7% (luna mai) si 17,7% (luna ianuarie).
Productia realizata in centralele hidroelectrice in anul 2004 este cu 19,7% (3.238 GWh) superioara celei realizate in anul 2003.

Productia de energie a Hidroelectrica

Productia bruta de energie a Hidroelectrica a fost de 16.433 GWh si s-a realizat in cele 12 sucursale conform graficului.


Productia de energie in centralele hidroelectrice din anul 2004 a fost obtinuta in proportie de 100% pe seama afluentei naturale, realizandu-se totodata si o crestere a rezervei in marile lacuri de acumulare de circa 696 GWh (rezerva de energie a marilor lacuri de acumulare a crescut de la 1.300,15 GWh la 31 decembrie 2003 la 1.996,26 GWh la 31 decembrie 2004).

In instalatiile Hidroelectrica erau in exploatare, la 31 decembrie 2004, capacitati cu o putere de 6.334,72 MW, instalati in 334 centrale si statii de pompare energetice (din care CHEMP si MHC cu puteri sub 4 MW sunt 205). Numarul de grupuri in exploatare este de 700, din care 410 cu puteri sub 4 MW, iar 11 sunt grupuri de pompaj.

Cresterea puterii instalate in CHE din patrimoniul Hidroelectrica de 69,65 MW se datoreaza:
• sporului de putere de 19,4 MW obtinut
dupa finalizarea retehnologizarii la HA 2 de
la Portile de Fier I (incepand cu data de 13
octombrie 2004);
• punerii in functiune a: unui grup de 6 MW
in CHE Subcetate - la SH Hateg; un grup de 23 MW in CHE Rucar la SH Curtea de Arges; 2 grupuri - 5,5 MW in CHE Poiana Teiului la SH Bistrita; celui de-al doilea grup de pompaj din statia de pompare Cugir cu o putere de 10 MW la SH Sebes; unui grup de 0,25 MW in MHC Marga la SH Caransebes.

Tot in acest an a demarat conform
strategiei guvernamentale actiunea de
privatizare a capacitatilor de productie in
microhidrocentrale, vanzandu-se un numar
de 19 MHC si CHEMP-uri cu o capacitate
totala de 23,397 MW.

Participarea la acoperirea puterii de varf a centralelor hidroelectrice in anul 2004 este evidentiata in graficul urmator

In graficul prezentat mai jos este ilustrata variatia echivalentului energetic a rezervei de apa acumulata in marile lacuri pe parcursul anului 2004 comparativ cu anii 2000, 2001, 2002 si 2003.


Furnizarea de servicii de sistem

Pe langa producerea de energie electrica, o sursa importanta de venituri pentru Hidroelectrica o constituie furnizarea de servicii tehnologice de sistem. In anul 2004, a continuat procesul de calificare a hidroagregatelor inceput in anii anteriori.

Servicii de sistem realizate in 2004

Urmare a reglementarilor privind calificarea producatorilor interni ca furnizori de servicii de sistem, Hidroelectrica a continuat in 2004 programul de calificare inceput in anii anteriori.
In prezent Hidroelectrica are calificate, temporar sau definitiv, 314 hidroagregate pe intreaga gama de servicii tehnologice de sistem:
• Reglaj secundar frecventa — putere 26 hidroagregate;
• Rezerva turnanta 89 hidroagregate;
• Rezerva tertiara rapida 93
hidroagregate;

• Reglajul puterii reactive in banda
secundara de reglaj a tensiunii 28
hidroagregate;

• Restaurarea SEN 78 hidroagregate.
Mentionam ca procesul de calificare are un caracter permanent, fiecare agregat calificat pentru furnizarea unor servicii de sistem trebuie sa reconfirme periodic, prin probe, capabilitatea efectuarii serviciilor de sistem pentru care a fost calificat initial. Numarul mare de hidroagregate din portofoliu face imposibila calificarea simultana prin probe a tuturor grupurilor. Anual este elaborat un program de probe in vederea confirmarii sau reconfirmarii unor grupuri pentru diferite servicii de sistem.

Obiective 2005:
• Gestionarea optima a stocului de apa din
amenajarile hidroenergetice din
administrare pentru realizarea productiei de
energie electrica si a volumului de servicii
de sistem estimate in BVC;
• Asigurarea tuturor folosintelor complexe
ale amenajarilor hidroenergetice: atenuare
viituri, alimentari cu apa, navigatie, agrement
etc.;
• Realizarea programului de mentenanta
fizic si valoric pentru asigurarea si
mentinerea disponibilitatii capacitatilor
de productie;
• Realizarea si implementarea la nivelul
Hidroelectrica a mecanismelor necesare
functionarii pe piata de energie in
conformitate cu cerintele noului Cod
comercial;
• Cresterea continua a nivelului de
pregatire profesionala a personalului de
exploatare.