Ianuarie

A avut loc punerea in functiune a sistemului de avertizare — alarmare sonora aval de barajul Candesti - S.H. Buzau, in prezenta reprezentantilor Hidroelectrica, autoritatilor locale si mass-media.

S-a semnat cu ROMELECTRO, in calitate de antreprenor general, contractul pentru executarea lucrarilor la obiectivul de investitii A.H.E. a raului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbesti.


Februarie

A avut loc un exercitiu de alarmare a populatiei, prilejuit de punerea in functiune a sistemului de avertizare - alarmare in aval de barajele amenajarii Sebes, in prezenta reprezentantilor Ministerului Economiei si Comertului, Hidroelectrica si Protectiei Civile Alba.

S-a finalizat lucrarea de inlocuire a regulatorului automat de tensiune, tip SAREX-42 A, de la HA2 din CHE Calimanesti - S.H. Rm. Valcea, lucrare executata de ALSTOM.

La S.H. Rm. Valcea in urma licitatiei care a avut loc, avand ca obiect lucrarea de inlocuire a cablurilor CEAT 220 kV de la HA1 si HA3 din CHE Ciunget, s-a stabilit conform legislatiei in vigoare ca executantul este firma Energomontaj IEA Bucuresti. Lucrarile au demarat in luna aprilie si se intind pe parcursul a 8 luni, avand o valoare de 28 miliarde lei.

Domnul Adrian Miulescu, director S.H. Tg-Jiu, a primit “Diploma de Merit” pentru promovarea principiilor Protectiei civile si perfectionarea sistemului organizatoric propriu de protejare a cetatenilor comunitatii, de limitare a efectelor negative asupra mediului, bunurilor materiale si valorilor de patrimoniu in situatii de urgenta civila, cu ocazia simpozionului organizat de Prefectura Judetului Gorj, prilejuit de cea de-a 71-a aniversare a zilei Protectiei Civile.


Martie

Hidroelectrica a participat la targul de joburi organizat de Universitatea Politehnica Bucuresti (U.P.B.), unde a prezentat parteneriatul incheiat cu U.P.B. si a oferit viitorilor absolventi un numar de 32 locuri de munca.

Au inceput lucrarile de retehnologizare la CHE Portile de Fier II.

A inceput acumularea la CHE Poiana Teiului, S.H. Bistrita, in vederea probelor preliminare si punerii in functiune a centralei.


Aprilie

A fost pus in functiune MHC Cernavoda — grupul I de 3,15 MW - S.H. Buzau, obiectiv situat pe canalul de apa calda la CNE Cernavoda, preluat de Hidroelectrica, urmare a HG nr. 554/2002 si care nu mai functionase din 1998.

HIDROELECTRICA a semnat Contractul pentru realizarea proiectului de dezvoltare, retehnologizare si modernizare a obiectivului Slatina-Dunare Cascada, cu Consortiul retehnologizare format din firmele Voith Siemens Hydro Power Generation si VATECH Escher Wyss din Germania, care se va dura pana in anul 2009.


Mai

S-a finalizat concursul de desene executate de copii, avand ca tema “Apa, cea mai curata sursa de energie”. La acest concurs au participat 1998 elevi din 100 de scoli.

In ziua de 10.05.2004 Hidroelectrica a produs 64 milioane kWh, productie record in ultimii 10 ani, cu o putere medie de peste 2650 MW, reprezentand 42% din consumul brut al Romaniei pentru aceasta data.

A avut loc licitatia deschisa cu strigare organizata la sediul Hidroelectrica in vederea vanzarii in pachet comun a activelor Grup MHC Firiza — Blidari, judetul Maramures si Grup MHC Novaci, judetul Gorj. Pentru Grupul Firiza — Blidari nu a fost adjudecat nici un ofertant, licitatia urmand sa se reia conform prevederilor legale.

S-au desfasurat la Bucuresti lucrarile Seminarului regional din sud-estul Europei cu tema “Dezvoltarea energiilor regenerabile si a schemelor de sustinere”, in organizarea Hidroelectrica, Ministerului Economiei si Comertului si sub egida IRE si Eurelectric.

A avut loc un exercitiu de avertizare — instiintare - alarmare in municipiul Tg. Jiu si localitatile situate in aval de acumularea Tg. Jiu. Exercitiul a fost organizat de S.H. Tg. Jiu impreuna cu Primaria municipiului, pentru executarea acestuia utilizandu-se sistemul de avertizare-alarmare realizat de Hidroelectrica.

S-a desfasurat intalnirea de lucru pe probleme de comunicatii si SCADA la Tg. Jiu.

Au inceput lucrarile la Amenajarea Hidroenergetica a raului Jiu pe sectorul Livezeni — Bumbesti, S.H. Tg. Jiu. Amplasata in zona defileului raului Jiu, aceasta amenajare are doua centrale hidroelectrice: Dumitra — echipata cu trei grupuri, insumand o putere instalata de 24,5 MW si Bumbesti cu trei grupuri insumand 40,5 MW. Productia anuala de 259 GWh in centralele hidroelectrice: Dumitra si Bumbesti, vor aduce un spor de energie electrica de peste 50% din productia S.H. Tg. Jiu.

A avut loc Conferinta Hidroenergeticienilor din Romania “Dorin Pavel”, co-organizator fiind Hidroelectrica.

S-a desfasurat exercitiul comun antiterorist “BLUE ROAD 2004” organizat de Ministerul Apararii Nationale in colaborare cu armata Republicii Serbia si Muntenegru la S.H. Portile de Fier.


Iunie

A avut loc ceremonia inmanarii de catre SRAC a certificatelor care atesta implementarea de catre Hidroelectrica a sistemului integrat de management al calitatii si mediului, urmata de o Conferinta de presa.

S-a desfasurat Conferinta internationala CNE — 2004, unde specialistii Hidroelectrica au sustinut 8 lucrari de specialitate. A fost organizata si o masa rotunda cu tema “Retehnologizarea CHE”. Hidroelectrica a fost prezenta si cu un stand expozitional.


Iulie

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a aprobat noile tarife medii de achizitie a energiei electrice, crescute semnificativ, pentru energia electrica livrata de Hidroelectrica pe baza contractelor de portofoliu, precum si pentru energia electrica livrata de centralele preluate conform HG 544-2002 si microhidrocentralele nedispecerizabile ale Hidroelectrica pe baza contractelor de portofoliu.

S-a desfasurat la Buzau cea de-a 8-a editie a concursului “Trofeul Energeticianului”.

Au fost incepute lucrarile de ambientare la cladirile CHE Raureni, Ionesti si Daiesti - S.H. Rm. Valcea, in scopul imbunatatirii microclimatului si conditiilor de munca ale personalului de exploatare.

Au inceput lucrarile de inlocuire a cablurilor CEAT 220 kV la HA1 — CHE Lotru-Ciunget — S.H. Rm. Valcea, care au durata de viata depasita, cu cabluri cu izolatie uscata, in vederea cresterii fiabilitatii si sigurantei in exploatare.

Au inceput lucrarile de consolidare a zonei de versant de pe malul drept al lacului Bradisor - S.H. Rm. Valcea, aferenta canalului de cabluri ce alimenteaza priza de apa, tronsonul situat intre baraj si priza.

S-a desfasurat Consfatuirea “Valorificarea mostenirii si realizarilor tehnice zonale” in pregatirea evenimentului “Sibiu capitala culturala europeana in anul 2007”, organizat de Comitetul de istorie si filozofie a stiintei si tehnicii al Academiei Romane in colaborare cu S.H. Sibiu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Transilvania din Brasov si Electromontaj Sibiu, la muzeul de la CHEMP Sadu, S.H. Sibiu.


August

S-au finalizat lucrarile de consolidare pentru oprirea fenomenelor de instabilitate de la platforma statiei de 20 kV Castel de echilibru CHE Lotru-Ciunget — S.H. Rm. Valcea (prin injectarea de micropiloti) si de la versantul amonte de camera superioara a castelului de echilibru CHE Ciunget (prin montarea de saltele elastice de tip Incomat).

A fost efectuata igienizarea mediului inconjurator prin dezinsectia aviochimica, in vederea asigurarii unui mediu de viata adecvat desfasurarii activitatilor in zona CHE Portile de Fier II. Tot in aceeasi zi, la Centrala suplimentara Gogosu a avut loc o simulare de interventie in caz de poluare accidentala, pe bratul mic al Dunarii.

A avut loc o Conferinta de presa organizata de Hidroelectrica, in care domnul Traian Oprea, director general a prezentat realizarile societatii pe primele 6 luni ale anului 2004, preocuparile de viitor si a raspuns la intrebarile ziaristilor.


Septembrie

Au inceput lucrarile de inlocuire a cablurilor CEAT 220 kV la HA 3 — CHE Lotru-Ciunget — S.H. Rm. Valcea, care au durata de viata depasita, cu cabluri cu izolatie uscata, aceasta conducand la cresterea fiabilitatii si siguranta in exploatare.

Pe parcursul negocierilor avute cu Banca Mondiala in cadrul programului SEEREM in vederea obtinerii unui credit pentru retehnologizarea centralei hidroelectrice Lotru-Ciunget, specialistii Hidroelectrica au asigurat documentatia necesara pentru evaluarea impactului lucrarilor de retehnologizare asupra mediului, elaborarea unui plan de management al mediului, precum si consultarea publicului. Consultantul pentru mediu al Bancii Mondiale, Barnie Baratz a considerat ca modul de retehnologizare a echipamentelor de la CHE Lotru-Ciunget de catre specialistii Hidroelectrica trebuie inclus in categoria exemplelor de buna practica.

S-a desfasurat licitatia cu strigare pentru vanzare active la MHC-urile apartinand cascadei de pe raul Firiza, judetul Maramures. Pentru licitatia care contine pachetul de active de cinci microhidrocentrale, s-au cumparat caiete de prezentare, s-au depus opt oferte si s-au calificat sase potentiali investitori romani si straini. Licitatia a fost adjudecata in favoarea firmei ESPE S.R.L. — Italia. Castigatorul licitatiei are obligatia de a derula un program de investitii de 53 miliarde lei in urmatorii 5 ani.


Octombrie

A fost rotit agregatul de pompare nr. 2 din Statia de pompare Galceag - S.H.Sebes. Aportul energetic al raului Cugirul Mare creste la 125 GWh/an, in cazul in care volumul de apa, tranzitat prin lacul Cugir, este turbinat prin toate centralele AHE Sebes.

A avut loc punerea in functiune a celulei cupla transversala din statia electrica de 220 kV — Ciunget - S.H. Rm.Valcea, in urma lucrarii de RK ce a avut ca scop inlocuirea integrala a echipamentului primar cu echipament performant la standarde europene.

A avut loc punerea in functiune a Captarii secundare Galceag - S.H. Sebes. Aportul energetic, in cazul turbinarii volumului de apa suplimentar in toate centralele AHE Sebes, creste la 17 GWh/an.

Hidroelectrica a primit ratingul de companie pentru imprumuturi pe termen lung din partea celor mai prestigioase companii de rating: Moody’s si Standard & Poor’s. Acordarea ratingului de catre aceste companii, va permite intrarea Hidroelectrica pe pietele de capital si facilitarea accesului la surse financiare avantajoase pentru continuarea procesului investitional pe termen mediu si lung pe care societatea le-a previzionat.


Noiembrie

S-a desfasurat la Bucuresti cea de-a 70-a sesiune a Comisiei Mixte Romano - Sarbomuntenegrene pentru Portile de Fier. In cadrul sesiunii au fost dezbatute aspecte privind exploatarea S.H.E.N Portile de Fier I si Portile de Fier II.

S-a desfasurat Simpozionul National de Informatica si Telecomunicatii in Energetica, organizat de Societatea Inginerilor Energeticieni din Romania (SIER), la Casa de Cultura a Sindicatelor din Sibiu. Au participat factori de decizie si specialisti din companiile de producere, transport si distributie a energiei electrice. Pentru contributia adusa la organizarea evenimentului, S.H. Sibiu a primit “Diploma de Excelenta”.

La Buzau a avut loc intalnirea anuala a responsabililor cu imaginea, comunicarea si relatiile publice din Hidroelectrica. Analizandu-se activitatea desfasurata in anii trecuti si in contextul integrarii europene, s-a conturat concluzia ca Hidroelectrica are nevoie de imagine privind dezvoltarea, identificarea de parteneri, comunicarea catre lumea politica, furnizori, banci, fiind necesara o abordare sistematica si adoptarea unei identitati clare, unice, elegante a societatii.


Decembrie

La Uzina Electrica Lotru — S.H. Rm. Valcea, a avut loc o intalnire intre Ministrul Economiei si Comertului si conducerea societatii comerciale de producere, transport si distributie a energiei electrice. S-a facut o prezentare a etapelor parcurse in procesul de integrare a Sistemului Energetic National (SEN) in sistemul UCPTE si perspectivele de dezvoltare a SEN in perioada urmatoare, pana la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana (2005-2007).

S-a incheiat cu Ministerul Economiei si Comertului un contract de concesiune pe o perioada de 49 de ani, in valoare de 33.857 miliarde lei, pentru bunurile existente in patrimoniul public si a terenurilor pe care acestea sunt amplasate. Suprafata terenurilor concesionate este de 38.192,89 ha. Prin acest contract, Hidroelectrica a dobandit dreptul de a exploata in mod direct pe riscul si raspunderea sa bunurile care fac obiectul contractului.


A avut loc punerea in functiune a masinii automate de curatat gratare, prima masina de acest fel din Romania, la CHE Cornetu - S.H. Sibiu. Masina a fost realizata de firma Cesari Giovanni din Italia, o firma cu experienta indelungata in domeniul hidroenergetic. Instalatia scoate reziduurile de la gratarele prizei centralei cu ajutorul graiferului, le transporta in curent de apa printr-un jgheab spre banda transportoare si le incarca intr-un container de depozitare.

Fiind consecventa principiilor “alaturi de comunitate” si in traditia anilor din urma, S.H. Bistrita a organizat, o noua manifestare culturala: expozitia de toamna — iarna artistilor plastici din Neamt si lansarea volumului de proza scurta “Punctul de plecare” al scriitorului Vasile Baghiu. In prezentarea expozitiei, criticul de arta Cristian Livescu a subliniat sprijinul “de exceptie” al societatii Hidroelectrica pentru promovarea culturii.