Dezvoltare

Activitatea de investitii desfasurata in anul 2004, componenta a strategiei de
dezvoltare a societatii, a avut ca scop continuarea lucrarilor de realizare a noi
capacitati de productie, precum si executia unor lucrari pentru cresterea gradului
de siguranta si reparatii cu modernizare a unor constructii si instalatii.

Total surse de investitii conform buget 2004 rectificat (aprobat prin HGR
2144/2004):
• surse proprii:........5.151.684 mil.lei
• fond special de dezvoltare:......583.000 mil. lei
• alocatii bugetare:.......17.490 mil.lei
TOTAL...................5.752.174 mil.lei

Realizarile pe surse de investitii au fost urmatoarele:
• surse proprii:........5.189.960 mil.lei
• fond special de dezvoltare:.......583.000 mil.lei
• alocatii bugetare:......17.490 mil.lei
TOTAL..................6.553.187 mil.lei

Repartizarea pe obiective/alte cheltuieli de investitii a realizarilor a fost
urmatoarea:
• amenajari hidroenergetice in executie.....47,0%
• terminare lucrari la amenajari hidroenergetice
puse in functiune................16,2%
• lucrari de reparatii cu modernizari la constructii si echipamente finantate din
fondul de investitii:.................30,0%
• sisteme de avertizare — alarmare:..............................2,9%
• lucrari noi pentru cresterea gradului de
siguranta, investitii sociale.................................0,3%
• alte lucrari..........................0,8%
• alte cheltuieli de investitii (intabulare terenuri,proiectare)................0,7%
• dotari utilaje independente........................2,1%

In anul 2004 au fost puse in functiune urmatoarele capacitati de productie:

1. CHE Poiana Teiului — Amenajarea raului Strei (Pi=10 MW; E=18,6 GWh/an):
HA1 — 02.05.2004; HA2 — 21.09.2004.

2. CHE Rucar — Amenajarea raului Dambovita (Pi=23MW; E=64GWh/an): HA
— 24.03.2004

Realizari deosebite in afara punerilor in functiune s-au inregistrat la
centralele/amenajarile ce au planificata punerea in functiune in anii urmatori,
astfel:

1. CHE Subcetate — Amenajarea raului Strei:
• terminarea lucrarilor de montaj si
inceperea exploatarii de proba la HA1 (mai 2004);
• HA2 se afla in faza finala de montaj (cu PIF in trimestrul II/2005). Desi HA1
este in functiune, centrala nu a fost declarata in exploatare pana la finalizarea
tuturor lucrarilor.

2. CHE Retezat — Aductiunea
secundara (Ean=55GWh/an) Paros — debusare (227 ml) — executat lucrari de betonare radier si inele. Punerea in functiune urmeaza a se face in decembrie
2005.

3. CHE Valenii de Munte —
Amenajarea raului Teleajen (Pi = 10MW; E = 26,6 GWh/an)
• finalizarea lucrarilor la galeria de fuga;
• terminarea lucrarilor la nodul de
presiune si castelul de echilibru;
• inceperea lucrarilor de montaj a
hidroagregatelor si instalatiilor
generale ale centralei;
• termen PIF: 30.11.2005.

4. CHE Fughiu — Amenajarea Crisul
Repede (Pi = 10MW; E = 20,56 GWh/an):
• finalizarea lucrarilor la canalul de
aductiune si fuga al centralei;
• executarea a cca. 30% din volumul de lucrari la polderul Osorhei;
• inceperea montajului echipamentelor in centrala;
• termen PIF: 30.12.2005.

5. CHE Raul Alb — Amenajarea
Bistra-Poiana Marului (Pi = 42MW; E • 71,0 GWh/an).
• continuarea betonarii barajului in arc
Poiana Rusca (cca. 85%).
• excavatii si betonare galerie de
aductiune (ramas de executat cca. 220m)
• inceperea montajului echipamentelor in centrala.
• termen PIF: 30.06.2006

6. CHE Robesti — Amenajarea Olt,
defileu (Pi = 28,6MW; E = 74,6 GWh/an)
• baraj deversor — montare stavile
segment cu clapeta in deschiderile I si IV.
• centrala — montare gratare HA1
• montare pod rulant
• termen PIF: 2007

7. Amenajarea Cerna — Motru —
Tismana etapa a II-a
• realizat betonarea integrala a lucrarilor de betonare radier si betonare inele la
galeria Bistra — Tismana.
• terminarea lucrarilor la baraj Clocotis.
• termen PIF galeria Bistrita — Tismana: 30.05.2005

8. CHE Movileni — Amenajarea
raului Siret pe sectorul Cosmesti - Movileni (Pi = 41,8 MW; E = 112,5 GWh/an).
• betonarea centralei la nivelul planseului salii masinilor; montat statorul turbinei nr.
• baraj — montarea primei stavile cu
clapeta, betonarea disipatorului de
energie, umpluturi si etansare dig mal
drept pana la km. 3+100.
• termen PIF: 2006.

Suplimentar celor prezentate mai
sus, trebuie mentionate si
urmatoarele realizari:

• Terminarea lucrarilor de realizare si exploatare a Centralei Suplimentare Iugoslave de la Portile de Fier II (conform obligatiilor Contractului Romano-iugoslav din mai 1987). Constatarea terminarii lucrarilor a fost consemnata la cea de a 70-a Sesiune a Comisiei Mixte romano-sarbomuntenegrene din mai 2004.

• Inceperea lucrarilor la investitia
“Amenajarea raului Jiu sector Livezeni — Bumbesti”. Contractul cu executantul — Consortiul ROMELECTRO, s-a semnat pe
26 ianuarie 2004, iar ordinul de incepere a lucrarilor s-a dat pe 5 aprilie 2004.
Investitia consta in realizarea a doua centrale hidroelectrice:

• CHE Dumitra: P = 24,5 MW; E =
98 GWh/an;

• CHE Bumbesti: P = 40,5 MW; E =
177 GWh/an
Termen de executie 48 de luni.

• Finalizarea si punerea in
functiune a unor sisteme de alarmare — avertizare a populatiei in caz de accidente
la baraje in bazinele:

• Olt Superior — acumularile Voila,
Vistea, Arpasu, Scareiu, Avrig si
Cornetu

• Aval baraje Motru si Cerna (Valea
lui Iovan)

• Bazinul Crisul Repede, sector Alesd
— Oradea

• Bazinul Somesul Mic — aval baraj
Mariselu.

• Aval de barajele Portile de Fier I si II.

Obiective 2005:
Pentru anul 2005 concentrarea cheltuielilor de capital si a eforturilor se va face
pentru acele lucrari la care se vor realiza puneri in functiune de noi capacitati,
respectiv:
• CHE Valenii de Munte (Amenajarea Teleajen) 10 MW/26,60 GWh/an
• CHE Fughiu (Amenajarea Cris)10 MW/20,56 GWh/an
• CHE Subcetate (Amenajarea Strei)
12 MW/25,00 GWh/an
• Aductiunea secundara Paros — Debusare (Amenajarea Raul Mare Retezat)
/55,00 GWh/an
• Aductiunea secundara Bistrita — Tismana (Amenajarea Cerna Motru Tismana)
/65,00 GWh/an
• CHEMP Zervesti, Bistrita, Prislop, Zabala 4A, Vicov, Godeanu 2 si Traisteni 2 — HA2 6,89MW/22,29 GWh/an