Principalele acte legislative ce stau la baza desfasurarii activitatii de furnizare sunt urmatoarele:

-      Directiva 2003/54/EC privind regulile commune ale pietei interne de energie electrica (www.anre.ro/Legislatie/Legislatie UE/);

-      Legea 13/2007 a energiei electrice publicata in MO nr. 51/03.01.2007 (www.anre.ro/Legislatie/Legislatie primara/);

-      Codul Comercial aprobat prin Ordin ANRE nr. 25/2004 (www.anre.ro/Piata de energie electrica/Codul Comercial si procedurile conexe/  );

-      Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori aprobat prin HG 1007/2004;

-      Standard de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate.

-      Deschiderea integral a pietei de energie electrica HG 638/2007 (www.anre.ro/Legislatie/Piata de energie electrica/Deschiderea pietei/);

-      Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrica aprobata prin Ordinul ANRE nr. 21/01.06.2005 cu modificarile ulterioare (www.anre.ro/Legislatie/Piata de energie electrica/Piata cu amanuntul/ ).