Comunicat de presa

20 noiembrie 2014

 

HIDROELECTRICA – 3,5 MILIOANE EURO PENTRU MODERNIZAREA SISTEMULUI IT

Administratorul Judiciar va implementa in Hidroelectrica un sistem informatic integrat de tip Enterprise Resource Planning cu instrumente de analiza manageriala de tip Business Intelligence in valoare de 3,5 milioane euro.

Astfel, incepand cu data de 19.11.2014, anuntul de participare cu numarul 155643 la licitatia deschisa pentru achizitia ERP-ului poate fi accesat pe site-ul e-licitatie.ro.

Prin implementarea noului sistem informatic, Hidroelectrica urmareste integrarea proceselor dintre departamente si directii, colaborarea in timp real, cresterea eficientei operationale, reducerea costurilor, cresterea vizibilitatii si a transparentei activitatii.

Printre obiectivele specifice ale sistemului integrat se numara consolidarea la nivelul companiei a indicatorilor financiari si de productie, managementul costurilor si imbunatatirea performantei prin utilizarea de instrumente care folosesc metoda costurilor bazate pe activitati, managementul activelor, managementul procesului de productie si furnizare energie, managementul resurselor umane, precum si utilizarea eficienta a jurnalelor de bord pentru realizarea analizelor de business.

Astfel, conform declaratiilor Administratorului Judiciar, Av. Dr. Remus Borza „va creste eficienta procesului managerial – decizional prin obtinerea informatiilor necesare, in timp real, la toate nivelurile: strategic, functional si operational. Se vor implementa multiple forme de organizare a diviziunii muncii, a individualizarii responsabilitatilor si a efortului fiecarui centru de cost, conducand la instituirea unei discipline economico – financiare si la tratarea unitara a fenomenelor. Va creste eficienta tuturor activitatilor din cadrul Hidroelectrica, cu prioritate a celor privind cresterea diversitatii serviciilor oferite, cresterea satisfactiei clientilor, imbunatatirea lantului de gestionare a furnizorilor, reducerea erorilor si imbunatatirea controlului intern.”

Sistemul informatic va ingloba cele mai noi trenduri din industria IT si va pune la dispozitia conducerii Hidroelectrica instrumente de business de ultima generatie care vor oferi suport in luarea deciziilor la fiecare nivel ierarhic.

Noul sistem informatic va asigura dezvoltarea si implementarea unei arhitecturi de sistem care sa permita atingerea obiectivelor de centralizare si de unicitate a datelor si va permite alinierea tuturor factorilor de decizie la strategia de dezvoltare a companiei stabilita de catre Administratorul Judiciar.

 

Biroul de Presa al Hidroelectrica