SC HIDROELECTRICA SA

Sucursala Hidrocentrale Slatina

 

ANUNT PUBLIC

SC HIDROELECTRICA SA Sucursala Hidrocentrale Slatina anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si procedurii de evaluare adecvata, pentru proiectul “Amenajarea hidroenergetica a raului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunare. Centrala Hidroelectrica Islaz”, propus a fi amplasat pe teritoriul judetelor Olt si Teleorman.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul:

- AGENTIEI NATIONALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI din Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, sector 6, telefon/fax 021/2071136, e-mail: autorizari@anpm.ro, www.anpm.ro;

- SC HIDROELECTRICA SA, Sucursala Hidrocentrale Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 158, loc. Slatina, jud. Olt, telefon 0249507005, fax 0249436892, e-mail: shslatina@hidroelectrica.ro. www.hidroelectrica.ro,

-  Agentiei pentru Protectia Mediului Olt, str. Ion Morosanu nr. 2, loc. Slatina, judetul Olt, tel: 0249 439 166;

- Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, str. Dunarii nr. 1,  loc. Alexandria  jud. Teleorman, tel:  0247 316 228.

in zilele de luni pana vineri,  intre orele 8 - 16.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 27.08.2012.

2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul AGENTIEI NATIONALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, precum si la urmatoarea adresa de e-mail autorizari@anpm.ro si fax 0212071103 in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 01.09.2012.