Ø  ANUNT DE RECRUTARE A SASE POZITII DE MEMBRU IN CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE AL HIDROELECTRICA  S.A.

 

Ø  In baza prevederilor din Normele metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobate prin HG nr. 722/2016:

           Pe baza Scrisorii de asteptari, candidatii aflati in lista scurta redacteaza o declaratie de intentie.
           Declaratia de intentie face parte din setul de documente obligatorii pe care le pregatesc si le inainteaza candidatii pentru postul de administrator inscrisi pe lista scurta.

Declaratia de intentie va fi transmisa pana pe data de 18.11.2016, ora 12.00 la adresa de email:  office.dgpapse@energie.gov.ro, la numarul de fax. 0213166574 sau la Registratura Generala a Ministerului Energiei , Splaiul Independentei nr. 202E, camera 001, sector 6, Bucuresti (cu mentiunea pe plic ”Declaratie de intentie in procesul de recrutare a sase pozitii de membru in Consiliul de Supraveghere al SPEEH Hidroelectrica SA”) 

SCRISOARE DE ASTEPTARI

in procesul de recrutare a sase pozitii de membru in consiliul de supraveghere al

SPEEH HIDROELECTRICA  S.A.