HIDROELECTRICA SA

 

ANUNT PUBLICITAR

privind

OFERTA DE VANZARE ACTIVE prin LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE

 

 

Hidroelectrica SA, societate comerciala cu capital majoritar de stat, aflata in coordonarea Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, cu sediul in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, etajele 11-14, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO 13267213, in conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guver­nului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modifi­carile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu completarile ulterioare, HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a Romaniei pe perioada 2007-2020, ofera spre vanzare, prin metoda licitatiei deschise cu strigare, urmatoarele active structurate dupa cum urmeaza:

 

1) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul raului Neagra Sarului, jud. Suceava:

                  CHEMP Neagra Sarului 1, CHEMP Neagra Sarului 2, CHEMP Saru Dornei 1,

                  CHEMP Saru Dornei 2

                  Pret de pornire: 13.119.520 lei;

                                            

2) Activ - microhidrocentrala din bazinul raului Trotus, jud. Bacau:

                   CHEMP Caralita,

                  Pret de pornire: 3.702.766 lei;

 

3) Activ - microhidrocentrala din bazinul raului Neagra, jud. Neamt:

                   CHEMP Neagra,

                  Pret de pornire: 795.840 lei;

 

4) Activ - microhidrocentrala din bazinul raului Bolovanis, jud. Neamt:

                   CHEMP Bolovanis,

                  Pret de pornire: 1.484.160 lei;

 

5) Activ - microhidrocentrala din bazinul raului Cracau, jud. Neamt:

                   CHEMP Cracau 1,

                  Pret de pornire: 2.332.173 lei;

 

6) Activ - microhidrocentrala din jud. Suceava:

                   CHEMP Falticeni,

                  Pret de pornire: 156.602 lei;

 

7) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul raului Neagra Sarului, jud. Suceava: 

                    CHEMP Gura Haitii 1, CHEMP Gura Haitii 2

                  Pret de pornire: 3.631.120 lei;

 

8) Activ - microhidrocentrala din bazinul paraului Valea cu Pesti, raul Neagra Sarului, jud. Suceava:

                    CHEMP Lucaciu,

                  Pret de pornire: 990.231 lei;

 

9) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul raului Valea Cracului, jud. Hunedoara:

CHEMP Valea Cracului 1, CHEMP Valea Cracului 2, CHEMP Valea Cracului 3, CHEMP Zeicani,

                 Pret de pornire: 7.260.880 lei;

 

10) Activ - microhidrocentrala din bazinul raului Chiuzbaia, jud. Maramures:

                   CHEMP Chiuzbaia,

                  Pret de pornire: 1.473.760 lei;

 

11) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul raului Tarlung, jud. Brasov:

                        CHEMP Tarlung 1, CHEMP Tarlung 2, CHEMP Tarlung 3, CHEMP Tarlung 4,

                 Pret de pornire: 15.495.242 lei;

 

12) Activ - microhidrocentrala din bazinul raului Sebis, jud. Arad:

                   CHEMP Sebis,

                  Pret de pornire: 1.298.900 lei;

 

13) Activ - microhidrocentrala din bazinul raului Sadu, jud. Sibiu:

                   CHEMP Talmaciu,

                  Pret de pornire: 1.110.567 lei;

 

14) Activ - microhidrocentrala din bazinul raului Rasinari, jud. Sibiu:

                   CHEMP Rasinari,

                  Pret de pornire: 945.061 lei;

 

15) Activ - microhidrocentrala din bazinul raului Vulcanita, jud. Brasov:

                   CHEMP Halchiu Moara,

                  Pret de pornire: 1.178.800;

 

16) Activ – microhidrocentrala din bazinul raului Slanic, judetul Buzau:

                  CHEMP Manzalesti,

                  Pret pornire: 8.370.200 lei;

 

17) Activ – microhidrocentrala din bazinul raului Suceava, judetul Suceava:

                  CHEMP Vicov,

                  Pret pornire: 3.841.060 lei;

 

18) Grup de active – microhidrocentrale din bazinul raului Boia, judetul Valcea:

                  CHEMP Boia 2, CHEMP Boia 3,

                  Pret pornire: 3.897.200 lei;

 

19) Activ – microhidrocentrala din bazinul raului Surduc, judetul Timis:

                  CHEMP Surduc,                    

                  Pret de pornire: 7.326.400 lei;

 

20) Activ – microhidrocentrala din bazinul raului Olanesti, judetul Valcea:

                  CHEMP Vladesti,

                  Pret pornire: 6.288.318 lei.

 

Mentionam ca preturile de pornire ale celor 20 pachete de CHEMP-uri propuse spre vanzare nu includ TVA pentru ca sunt indeplinite prevederile art. 128 alin. 7 din Codul Fiscal privind incadrarea acestei vanzari ca transfer de active la care nu se aplica TVA.

 

La procesul de licitatie deschisa cu strigare pot participa numai ofertantii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de precalificare:

 

1.    Mentinerea obiectului de activitate

Se solicita cumparatorului sa asigure continuitatea activitatii de producere a energiei electrice potrivit reglementarilor, licentelor, emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pe o perioada de minim 5 ani de la data semnarii contractului de vanzare-cumparare.

Se aduce la cunostinta potentialilor ofertanti faptul ca activitatea desfasurata in cadrul activelor ce fac obiectul vanzarii este o activitate reglementata care este supusa prevederilor legislatiei specifice sectorului energetic.

 

2.  Respectarea reglementarilor specifice sectorului energetic

Se solicita Cumparatorului sa isi asume obligatia de a exploata microhidrocentralele supuse vanzarii, ca parte a Sistemului Energetic National, cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a celorlalte reglementari legale in vigoare, precum si a regulilor prescriptiilor si normelor existente stabilite si agreate de Autoritatea Nationala de Reglementare din Domeniul Energiei, si a legislatiei de mediu.

Obligatia Cumparatorului se va referi atat la legislatia in vigoare, cat si la actele normative astfel cum pot fi ele modificate de autoritatile competente, inclusiv ca urmare a alinierii legislatiei romanesti la standardele UE.

 

3.  Obligatii de mediu

Se solicita cumparatorului sa isi asume, daca este cazul, programul de investitii pentru protectia mediului in conformitate cu obiectivele si obligatiile de mediu stabilite de autoritatea competenta de mediu.

 

4. Conditii referitoare la cumpararea terenurilor aferente microhidrocentralelor

In situatia adjudecarii activelor de catre persoane fizice/juridice straine (inclusiv in situatia in care acestea fac parte dintr-un consortiu), in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica, urmeaza ca acestea sa-si constituie o societate/filiala cu sediul in Romania.

 

5. Conditii referitoare la elemente de patrimoniu public

Elementele de patrimoniu care intra sub incidenta Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia si a Noului Cod Civil nu fac obiectul actiunii de vanzare a pachetului de active.

 

6.  Preluarea personalului aferent activelor

Se solicita cumparatorului sa-si asume obligatia de a prelua integral personalul Hidroelectrica S.A. ce isi desfasoara activitatea in activele (microhidrocentrale) supuse vanzarii la data transferului activelor cu respectarea obligatiilor si drepturilor decurgand din contractul colectiv de munca in vigoare la nivelul Hidroelectrica S.A.

 

7. Obligatii post vanzare

Se solicita cumparatorului sa-si asume obligatia de a permite accesul Vanzatorului in incinta Activelor si de a prezenta documentele solicitate de Vanzator pentru verificarea exploatarii in nume propriu a activelor pentru o perioada de 5 ani si mentinerea obiectului de activitate.

 

ACCESUL DIRECT LA DATELE SI INFORMATIILE PRIVIND ACTIVUL

 

In cazul in care persoana fizica sau juridica interesata comunica in scris agentului economic ca doreste sa intocmeasca un raport propriu de expertizare a activelor, HIDROELECTRICA SA ii va asigura accesul liber la toate datele si informatiile de natura tehnica, economica, juridica si de mediu privind activele supuse vanzarii.

Persoanele fizice sau juridice interesate vor avea acces la datele si informatiile de natura tehnica, economica, de mediu si juridica privind activele supuse vanzarii, in urmatoarele conditii:

  • depunerea unei scrisori de intentie pentru cumpararea activelor;
  • inaintarea unei cereri in scris, de solicitare a accesului la datele si informatiile privind activele;
  • semnarea Angajamentului de confidentialitate la sediul HIDROELECTRICA SA;
  • achitarea contravalorii dosarului de prezentare.

 

Neacceptarea si nesemnarea Acordului de confidentialitate conform termenilor si conditiilor prezentate de HIDROELECTRICA SA conduce la imposibilitatea accesului persoanelor fizice sau juridice interesate la datele si informatiile privind activul sau a achizitionarii Dosarului de prezentare.

 

VALOAREA GARANTIEI DE PARTICIPARE, TAXEI DE PARTICIPARE, TAXEI DE ACCES SI A CONTRAVALORII DOSARULUI DE PREZENTARE

 

Valoarea garantiei de participare este de 10 % din pretul de pornire. Garantia de participare se achita in lei de catre persoanele fizice/juridice romane, respectiv in EURO, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data achitarii acesteia sau a emiterii scrisorii de garantie bancara, de catre persoanele fizice/juridice straine.

Contravaloarea fiecarui Dosar de prezentare este de 1.000 lei (la care se adauga TVA), care include si accesul direct la datele si informatiile privind activul.

Contravaloarea fiecarei Taxe de participare la licitatie este de 1.000 lei (la care se adauga TVA).

Pretul Dosarului de prezentare si al Taxei de participare la licitatie se achita in lei de catre persoanele fizice/juridice romane, respectiv in EURO, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data achitarii acestora, de catre persoanele fizice/juridice straine.

 

 

Dosarul de prezentare

Dosarele de prezentare intocmite de Hidroelectrica SA pentru van­zarea fiecarui pachet de active, pot fi procurate de luni pana vineri, incepand cu data de 02 februarie pana pe 20 martie 2015, intre orele 9.00 si 15.00, de la sediul Hidro­electrica SA.

Dosarul de prezentare va fi eliberat pe baza urmatoarelor documente: (i) dovada achitarii pretului Dosarului de prezentare; (ii) buletin/carte de identitate sau pasaport al persoanei care ridica Dosarul de prezen­tare; (iii) imputernicire din partea persoanei juridice ofertante sau pro­cura din partea persoanei fizice ofertante pentru persoana care ridica Dosarul de prezentare si semneaza angajamentul de confidentialitate; (iv) angajamentul de confidentialitate semnat de catre persoana imput­ernicita la sediul Hidroelectrica SA.

 

Camera de date

Informatii suplimentare vor fi disponibile in Camera de date organizata la:

 

Sucursala Hidrocentrale Bistrita (Pachetele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17)

Str. Locotenent Draghiescu, nr.13

610125 Piatra Neamt, judetul Neamt

Tel.: +40 233 207103; Fax: +40 233 207130

e-mail: shbistrita@hidroelectrica.ro

 

Sucursala Hidrocentrale Hateg (Pachetul 9)

Str. Progresului, nr. 38 bis

335500 Hateg, judetul Hunedoara

Tel.: +40 254 207407; Fax: +40 254 777761

e-mail: shhateg@hidroelectrica.ro

 

Sucursala Hidrocentrale Hateg – Uzina Hidroelectrica Caransebes (Pachetele 12, 19)

Str. Splai Sebes, nr. 2A

325400 Caransebes, judetul Caras-Severin

Tel.: +40 255 512107; +40 255 512482; Fax: +40 255 513728

e-mail: caransebes@hidroelectrica.ro

 

Sucursala Hidrocentrale Cluj (Pachetul 10)

Str. Taberei nr.1

400512 Cluj Napoca, judetul Cluj

Tel.: +40 264 207806; Fax: +40 264 427797

e-mail: shcluj@hidroelectrica.ro

 

Sucursala Hidrocentrale Sebes – Uzina Hidroelectrica Sibiu (Pachetele 11, 13, 14, 15, 18)

Str. Rahova, nr. 45

550345 Sibiu, judetul Sibiu

Tel.: +40 269 202303; Fax: +40 269 244135

e-mail: secretariat.sibiu@hidroelectrica.ro

 

Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges – Uzina Hidroelectrica Buzau (Pachetul 16)

Str. Dorin Pavel, nr. 1

120290 Buzau, judetul Buzau

Tel.: +40 238 720919; Fax: +40 238 414847

e-mail: marilena.chelu@hidroelectrica.ro

 

Sucursala Hidrocentrale Ramnicu Valcea (Pachetul 20)

Str. Decebal nr. 11

240265 Ramnicu Valcea, judetul Valcea

Tel.:  +40 250 805109; Fax:  +40 250 735232

e-mail: shvalcea@hidroelectrica.ro

 

in perioada 03.02.2015 – 20.03.2015 in conditiile cuprinse in Dosarul de prezentare. Consultarea documentelor se va face dupa cumpararea Dosarului de prezentare si semnarea Angajamentului de confidentialitate. Programarea vizitelor la Camera de date se va face de catre sucursala.

 

Documentele de participare la licitatia deschisa cu strigare

In vederea participarii la licitatie, ofertantii vor depune la sediul Hidroelectrica SA in plicuri sigilate, pana la data limita de 20 martie 2015, ora 15.00, acest termen fiind termen de decadere, documentele de participare la licitatia deschisa cu strigare solicitate prin Dosarul de prezentare,

 

Garantia de participare la licitatie este de :

1)   1.311.952 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Neagra Sarului, jud. Suceava:  CHEMP Neagra Sarului 1, CHEMP Neagra Sarului 2, CHEMP Saru Dornei 1, CHEMP Saru Dornei 2

2)   370.276,60 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Trotus, jud. Bacau: CHEMP Caralita

3)   79.584 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Neagra, jud. Neamt: CHEMP Neagra

4)   148.416 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Bolovanis, jud. Neamt: CHEMP Bolovanis

5)   233.217,30 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Cracau, jud. Neamt: CHEMP Cracau 1

6)   15.660,20 lei pentru microhidrocentrala din jud. Suceava: CHEMP Falticeni

7)   363.112 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Neagra Sarului, jud.     Suceava:  CHEMP Gura Haitii 1, CHEMP Gura Haitii 2

8)   99.023,10 lei pentru microhidrocentrala din bazinul paraului Valea cu Pesti, raul Neagra Sarului, jud. Suceava: CHEMP Lucaciu

9)   726.088 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Valea Cracului, jud. Hunedoara: CHEMP Valea Cracului 1, CHEMP Valea Cracului 2, CHEMP Valea Cracului 3, CHEMP Zeicani

10)    147.376 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Chiuzbaia, jud. Maramures: CHEMP Chiuzbaia

11)    1.549.524,20 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Tarlung, jud. Brasov: CHEMP Tarlung 1, CHEMP Tarlung 2, CHEMP Tarlung 3, CHEMP Tarlung 4

12)    129.890 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Sebis, jud. Arad: CHEMP Sebis

13)    111.056,70 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Sadu, jud. Sibiu: CHEMP Talmaciu

14)    94.506,10 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Rasinari, jud. Sibiu: CHEMP Rasinari

15)    117.880 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Vulcanita, jud. Brasov: CHEMP Halchiu Moara

16)    837.020 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Slanic, judetul Buzau: CHEMP Manzalesti

17)    384.106 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Suceava, judetul Suceava: CHEMP Vicov

18)    389.720 lei pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Boia, judetul Valcea: CHEMP Boia 2 si CHEMP Boia 3

19)    732.640 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Surduc, judetul Timis: CHEMP Surduc

20)    628.831,80 lei pentru microhidrocentrala din bazinul raului Olanesti, judetul Valcea: CHEMP Vladesti

 

si va fi depusa in conditiile si forma cuprinse in Dosarul de prezentare.

 

Pentru persoanele juridice romane, plata contravalorii Dosarului de prezentare si a Taxei de participare la licitatie se face in lei, in contul RO69 BRDE 410S V417 8215 4100 deschis la BRD ACADEMIEI.

Pentru persoanele juridice straine, plata contravalorii Dosarului de pr­ezentare si a Tax­ei de participare la licitatie se face in devize convertibile, in contul RO84 BRDE 410S V417 8282 4100 pentru EURO deschis la BRD ACADEMIEI, la cursul valutar leu/EURO comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data achitarii acestora.

 

Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitatie se va face numai in prezenta ofertantilor si/sau a reprezentantilor legali/conventionali ai acestora, la data de:

·         23.03.2015, ora 10.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Neagra Sarului, jud. Suceava:  CHEMP Neagra Sarului 1, CHEMP Neagra Sarului 2, CHEMP Saru Dornei 1, CHEMP Saru Dornei 2

·      23.03.2015, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Trotus, jud. Bacau: CHEMP Caralita

·      23.03.2015, ora 12.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Neagra, jud. Neamt: CHEMP Neagra

·      23.03.2015, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Bolovanis, jud. Neamt: CHEMP Bolovanis

·      23.03.2015, ora 14.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Cracau, jud. Neamt: CHEMP Cracau 1

·      23.03.2015,ora 15.00 - pentru microhidrocentrala din jud. Suceava: CHEMP Falticeni

·      24.03.2015, ora 10.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Neagra Sarului, jud. Suceava:  CHEMP Gura Haitii 1, CHEMP Gura Haitii 2

·      24.03.2015, ora 11.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul paraului Valea cu Pesti, raul Neagra Sarului, jud. Suceava: CHEMP Lucaciu

·      24.03.2015, ora 12.00 – pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Valea Cracului, jud. Hunedoara: CHEMP Valea Cracului 1, CHEMP Valea Cracului 2, CHEMP Valea Cracului 3, CHEMP Zeicani

·      24.03.2015, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Chiuzbaia, jud. Maramures: CHEMP Chiuzbaia

·      24.03.2015, ora 14.00 – pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Tarlung, jud. Brasov: CHEMP Tarlung 1, CHEMP Tarlung 2, CHEMP Tarlung 3, CHEMP Tarlung 4

·      24.03.2015, ora 15.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Sebis, jud. Arad: CHEMP Sebis

·      25.03.2015, ora 10.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Sadu, jud. Sibiu: CHEMP Talmaciu

·      25.03.2015, ora 11.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Rasinari, jud. Sibiu: CHEMP Rasinari

·      25.03.2015, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Vulcanita, jud. Brasov: CHEMP Halchiu Moara

·      25.03.2015, ora 13.00 pentru microhidrocentrala din bazinul raului Slanic, judetul Buzau: CHEMP Manzalesti

·      26.03.2015, ora 10.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Suceava, judetul Suceava: CHEMP Vicov

·      26.03.2015, ora 11.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Boia, judetul Valcea: CHEMP Boia 2 si CHEMP Boia 3

·      26.03.2015, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Surduc, judetul Timis: CHEMP Surduc

·      26.03.2015, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Olanesti, judetul Valcea: CHEMP Vladesti

 

la sediul HIDROELECTRICA SA. Verificarea conformitatii docu­mentelor de participare la licitatie cu cerintele cuprinse in prezentul anunt si instructiunile cuprinse in Dosarul de prezentare se va face separat de catre Comisia de licitatie care pana la data de 27 martie 2015, ora 16.00, va intocmi si afisa lista ofertantilor acceptati.

Nota: In cazul neprezentarii la sedinta de deschidere a ofertelor, aceasta va atrage eliminarea de la licitatie a respectivului ofertant si returnarea ofertei acestuia.

 

Licitatia deschisa cu strigare

Licitatia deschisa cu strigare va avea loc la data de:

·         30.03.2015, ora 10.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Neagra Sarului, jud. Suceava:  CHEMP Neagra Sarului 1, CHEMP Neagra Sarului 2, CHEMP Saru Dornei 1, CHEMP Saru Dornei 2

·      30.03.2015, ora 11.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Trotus, jud. Bacau: CHEMP Caralita

·      30.03.2015, ora 12.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Neagra, jud. Neamt: CHEMP Neagra

·      30.03.2015, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Bolovanis, jud. Neamt: CHEMP Bolovanis

·      30.03.2015, ora 14.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Cracau, jud. Neamt: CHEMP Cracau 1

·      30.03.2015,ora 15.00 - pentru microhidrocentrala din jud. Suceava: CHEMP Falticeni

·      31.03.2015, ora 10.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Neagra Sarului, jud. Suceava:  CHEMP Gura Haitii 1, CHEMP Gura Haitii 2

·      31.03.2015, ora 11.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul paraului Valea cu Pesti, raul Neagra Sarului, jud. Suceava: CHEMP Lucaciu

·      31.03.2015, ora 12.00 – pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Valea Cracului, jud. Hunedoara: CHEMP Valea Cracului 1, CHEMP Valea Cracului 2, CHEMP Valea Cracului 3, CHEMP Zeicani

·      31.03.2015, ora 13.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Chiuzbaia, jud. Maramures: CHEMP Chiuzbaia

·      31.03.2015, ora 14.00 – pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Tarlung, jud. Brasov: CHEMP Tarlung 1, CHEMP Tarlung 2, CHEMP Tarlung 3, CHEMP Tarlung 4

·      31.03.2015, ora 15.00 – pentru microhidrocentrala din bazinul raului Sebis, jud. Arad: CHEMP Sebis

·      01.04.2015, ora 10.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Sadu, jud. Sibiu: CHEMP Talmaciu

·      01.04.2015, ora 11.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Rasinari, jud. Sibiu: CHEMP Rasinari

·      01.04.2015, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Vulcanita, jud. Brasov: CHEMP Halchiu Moara

·      01.04.2015, ora 13.00 pentru microhidrocentrala din bazinul raului Slanic, judetul Buzau: CHEMP Manzalesti

·      02.04.2015, ora 10.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Suceava, judetul Suceava: CHEMP Vicov

·      02.04.2015, ora 11.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul raului Boia, judetul Valcea: CHEMP Boia 2 si CHEMP Boia 3

·      02.04.2015, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Surduc, judetul Timis: CHEMP Surduc

·      02.04.2015, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul raului Olanesti, judetul Valcea: CHEMP Vladesti

 

Ofertele vor fi intocmite potrivit instructiunilor cuprinse in Dosarul de prezentare. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a-i descalifica pe acei ofertanti care nu au respectat instructiunile de intocmire a ofertelor.

 

Prezenta oferta de vanzare de active se completeaza cu informatiile si conditiile continute in Dosarul de prezentare.

 

Hidroelectrica SA isi rezerva dreptul de a modifica, intrerupe, sus­penda sau retrage oferta in orice moment.

 

Informatiile privind oferta Hidroelectrica SA se pot obtine con­sultand site-ul cu adresa www.hidroelectrica.ro, prin cerere scrisa adresata: domnului Stefan Frangulea – Sef Serviciu Strategie si Dezvoltare Afaceri, tel: 021-30.74.614, fax: 021-30.32.539,

e-mail: stefan.frangulea@hidroelectrica.ro, doamnei Adriana Viorel – economist principal specialist, Departamentul Strategie si Cooperare Internationala, tel: 021-30.74.616, fax: 021-30.32.539, e-mail: adriana.viorel@hidroelectrica.ro.