ANUNT DE VANZARE

 

 

HIDROELECTRICA S.A, aflata in coordonarea Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie, „societate in reorganizare judiciara”, cu sediul in Bucuresti, B-dul. Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 11-15, sector 1, telefon nr. 021.30.32.500, fax nr. 021.30.32.545, numar de inmatriculare J40/7426/10.08.2000, cod fiscal RO13267213, in conformitate cu prevederile Normelor Metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guver­nului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modifi­carile si completarile ulterioare si a Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2002, cu completarile ulterioare,

VINDE

prin metoda licitatiei deschise cu strigare, dupa regula competitiva, urmatorul activ:

 

Teren intravilan in suprafata de 39.128 mp situat in amonte de baraj Oasa, jud. Alba, inscris in Cartea funciara nr. 14491 Cugir, cu numerele topografice ale parcelelor 6718/2/3 si 6717/3. Pret de pornire:  1.377.315 lei la care se adauga TVA.

 

GARANTIA DE PARTICIPARE LA LICITATIE, TAXA DE PARTICIPARE LA LICITATIE SI TAXA DE ACCES DIRECT LA DATELE SI INFORMATIILE PRIVIND ACTIVUL.

 

Valoarea garantiei de participare este de 137.731 lei, reprezand 10 % din pretul de pornire, si va fi depusa in conditiile si forma cuprinse in Dosarul de prezentare.

 

Taxa de participare la licitatie este de 600 lei la care se adauga TVA.

 

Taxa de acces direct la datele si informatiile privind activul, care include si pretul de achizitionare a dosarului de prezentare este de 2.000 lei la care se adauga TVA.

 

Plata garantiei de participare si a taxei de acces direct la datele si informatiile privind activul se va face in lei de catre persoanele fizice/juridice romane in  contul nr. RO69BRDE410SV41782154100 deschis la BRD Sucursala Academiei, respectiv in EURO de catre persoane fizice/juridice straine, in contul nr. RO84BRDE410SV41782824100 deschis la BRD Sucursala Academiei, la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data achitarii acesteia.

 

DOSARUL DE PREZENTARE

 

Dosarul de prezentare intocmit de Hidroelectrica SA pentru van­zarea terenului, poate fi procurat de luni pana vineri, incepand cu data de 31 octombrie 2014, intre orele 9:00 si 15:00, de la sediul Hidro­electrica SA din B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, etaj 13, cam. 10-11.

Dosarul de prezentare va fi eliberat pe baza urmatoarelor documente: (i) dovada achitarii pretului taxei de acces direct la datele si informatiile privind activul; (ii) buletin/ carte de identitate sau pasaport al persoanei care ridica Dosarul de prezen­tare; (iii) imputernicire notariala din partea persoanei juridice ofertante sau pro­cura notariala din partea persoanei fizice ofertante pentru persoana care ridica Dosarul de prezentare; (iv) angajamentul de confidentialitate semnat de catre persoana imput­ernicita la sediul Hidroelectrica SA.

  

DOCUMENTELE DE PARTICIPARE LA LICITATIA DESCHISA CU STRIGARE

 

In vederea participarii la licitatie, ofertantii vor depune la sediul Hidroelectrica SA in plicuri sigilate, pana la data limita de 17 noiembrie 2014, ora 15:00, acest termen fiind termen de decadere, documentele de participare la licitatia deschisa cu strigare solicitate prin Dosarul de prezentare.

Deschiderea plicurilor cu Documentele de participare la licitatie se va face numai in prezenta ofertantilor si/sau a reprezentantilor legali/conventionali ai acestora, la data de 18.11.2014, ora 11:00 la sediul HIDROELECTRICA SA. Verificarea conformitatii docu­mentelor de participare la licitatie cu cerintele cuprinse in prezentul anunt si instructiunile cuprinse in Dosarul de prezentare se va face separat de catre Comisia de licitatie care pana la data de 18.11.2014, ora 13:00 va intocmi si afisa lista ofertantilor acceptati.

Nota: In cazul neprezentarii la sedinta de deschidere a ofertelor, aceasta va atrage eliminarea de la licitatie a respectivului ofertant si returnarea ofertei acestuia.

 

LICITATIA DESCHISA CU STRIGARE

 

Licitatia pentru vanzarea terenului va avea loc la data de 18.11.2014, ora 14:00, la sediul Hidroelectrica SA din B-dul. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1 Bucuresti.

 

Ofertele vor fi intocmite potrivit instructiunilor cuprinse in Dosarul de prezentare. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a-i descalifica pe acei ofer­tanti care nu au respectat instructiunile de intocmire a ofertelor.

Prezenta oferta de vanzare a activului se completeaza cu informatiile si conditiile continute in Dosarul de prezentare.

Hidroelectrica SA isi rezerva dreptul de a modifica, intrerupe, sus­penda sau retrage oferta in orice moment.

 

ACCESUL DIRECT LA DATELE SI INFORMATIILE PRIVIND ACTIVUL

 

In cazul in care persoana fizica sau juridica interesata comunica in scris agentului economic ca doreste sa intocmeasca un raport propriu de expertizare a activului, HIDROELECTRICA SA ii va asigura accesul liber la toate datele si informatiile de natura tehnica, economica, juridica si de mediu privind activul supus vanzarii.

Persoanele fizice sau juridice interesate vor avea acces la datele si informatiile de natura tehnica, economica, de mediu si juridica privind activul supus vanzarii, in urmatoarele conditii:

  • depunerea unei scrisori de intentie pentru cumpararea activului;
  • inaintarea unei cereri in scris, de solicitare a accesului la datele si informatiile privind activul;
  • semnarea Angajamentului de confidentialitate la sediul HIDROELECTRICA SA;
  • achitarea contravalorii taxei de acces direct la datele si informatiile privind activul.

 

Neacceptarea si nesemnarea Acordului de confidentialitate conform termenilor si conditiilor prezentate de HIDROELECTRICA SA conduce la imposibilitatea accesului persoanelor fizice sau juridice interesate la datele si informatiile privind activul sau a achizitionarii Dosarului de prezentare.

 

 

Informatiile suplimentare: privind oferta de vanzare se pot obtine de la Serviciul Patrimoniu, Departamentul Managementul Utilitatilor,

tel: 021-30.74.682, 021-30.74.604, 0720.727.489, e-mail: anca.proteasa@hidroelectrica.ro.

 

Informatii pentru vizionarea terenului vor fi disponibile la:

Sucursala SEBES

Str. Alunului, nr.9

515800 Sebes, judetul Alba

Tel.: +40 269 202307; mob: 0747.061.697, Fax: +40 258 732647

e-mail: shsebes@hidroelectrica.ro